Biblia Gdańska/Księga Liczb 34

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36

Lb 34[edytuj]

1 Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
2 Rozkaż synom Izraelskim, a powiedz im: Gdy wnijdziecie do ziemi Chananejskiej, (tać jest ziemia, która się wam dostanie za dziedzictwo, ziemia Chananejska z granicami swemi.)
3 Tedy będzie granica wasza ku południowi, od puszczy Syn aż do granic Edomskich, która granica południowa pójdzie od brzegu morza słonego na wschód słońca.
4 I okrąży ta granica od południa do Maaleakrabim, i pójdzie aż ku puszczy Syn, i pójdzie od południa do Kades Barne; a stamtąd wynijdzie do wsi Addar, i pójdzie aż do Asmon.
5 A zakrąży ta granica od Asmon aż do rzeki Egipskiej, a skończy się na zachód.
6 Zachodnią zaś granicę będziecie mieli morze wielkie; to wam będzie granicą od zachodu.
7 To zaś wasza będzie granica północna; od morza wielkiego wymierzycie sobie do góry Hor.
8 Potem od góry Hor wymierzycie granice, aż gdzie wchodzą do Hemat; a będą się kończyć granice aż do Sedada.
9 I pójdzie ta granica aż do Zefronu, a skończy się u wsi Enan; tę będziecie mieć granice północną.
10 Granicę też od wschodu wymierzycie od wsi Enan aż do Sefama.
11 A pójdzie ta granica od Sefama aż do Reblat, od wschodu miasta Ain; i uda się ta granica i dojdzie do brzegu morza Cyneret na wschód słońca.
12 A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego. Tać będzie ziemia wasza w granicach swoich w około.
13 Tedy oznajmił Mojżesz synom Izraelskim, mówiąc: Tać jest ziemia, którą dziedzicznie otrzymacie losem, jako rozkazał Pan, abym ją dał dziewięciorgu pokoleniu, i połowie pokolenia Manasesowego.
14 Bo wzięło pokolenie synów Rubenowych według domów ojców swych, i pokolenie synów Gadowych według domów ojców swych, i połowa pokolenia Manasesowego wzięli dziedzictwo swoje.
15 Dwa pokolenia, i pół pokolenia, wzięły dziedzictwo swoje z tej strony Jordanu przeciw Jerychu, ku stronie na wschód słońca.
16 I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
17 Teć są imiona mężów, którzy wam podzielą w dziedzictwo ziemię: Eleazar kapłan, i Jozue, syn Nunów.
18 Księcia także jednego z każdego pokolenia weźmiecie dla podzielenia w dziedzictwo ziemi.
19 A teć są imiona tych mężów: z pokolenia Juda Kaleb, syn Jefunów;
20 A z pokolenia synów Symeonowych Samuel, syn Ammiudów.
21 Z pokolenia Benjamin Eliad, syn Chaselenów.
22 A z pokolenia synów Danowych książę Buki, syn Jogolów.
23 Z synów Józefowych z pokolenia synów Manasesowych książę Haniel, syn Efodów.
24 A z pokolenia synów Efraimowych książę Chemuel, syn Seftanów.
25 Z pokolenia zaś Zabulonowego książę Elisafan, syn Farnatów.
26 A z pokolenia synów Isascharowych książę Faltijel, syn Ozanów.
27 Z pokolenia synów Aserowych książę Ahiud, syn Salomiego.
28 A z pokolenia synów Neftalimowych książę Fedael, syn Ammiudów.
29 Cić są, którym rozkazał Pan, aby dali dziedzictwo synom Izraelskim w ziemi Chananejskiej.
   góra strony


 Lb 33 Lb 34 Lb 35