Biblia Gdańska/Księga Liczb 33

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księga Liczb

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36

Lb 33[edytuj]

1 Teć są ciągnienia synów Izraelskich, którzy wyszli z ziemi Egipskiej według hufów swych pod sprawą Mojżesza i Aarona.
2 I spisał Mojżesz wychodzenia ich, i stanowiska ich według rozkazania Pańskiego. A teć są ciągnienia ich, i stanowiska ich:
3 Naprzód wyciągnąwszy z Ramesses, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia tegoż pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie przejścia, wyszli synowie Izraelscy ręką wyniosłą przed oczyma wszystkich Egipczanów;
4 Gdy Egipczanie grzebli one, które był Pan między nimi pomordował, to jest, wszystko pierworodztwo, i gdy nad bogami ich wykonał Pan sądy.
5 Ruszywszy się tedy synowie Izraelscy z Ramesses, położyli się obozem w Suchot.
6 Ruszywszy się z Suchot, położyli się obozem w Etam, które jest przy końcu puszczy.
7 A ruszywszy się z Etam, nawrócili się do Fihahyrot, które jest przeciw Baalsefon, i położyli się obozem przed Migdolem.
8 A ruszywszy się z Fihahyrot, przeszli przez pośrodek morza na puszczą, i uszedłszy trzy dni drogi po puszczy Etam, położyli się obozem w Mara.
9 A ruszywszy się z Mara, przyszli do Elim; a w Elim było dwanaście źródeł wód, i siedemdziesiąt drzew palmowych, i położyli się tam obozem.
10 A ruszywszy się z Elim, położyli się obozem nad morzem czerwonem.
11 A ruszywszy się od morza czerwonego, położyli się obozem na puszczy Syn.
12 A ruszywszy się z puszczy Syn, położyli się obozem w Dafka.
13 A ruszywszy się z Dafka, położyli się obozem w Alus.
14 A ruszywszy się z Alus, położyli się obozem w Rafidym, gdzie nie miał lud wód dla napoju.
15 A ruszywszy się z Rafidym, położyli się obozem na puszczy Synaj.
16 A ruszywszy się z puszczy Synaj, położyli się obozem w Kibrot hataawa.
17 A ruszywszy się z Kibrot hataawa, położyli się obozem w Hezerot.
18 A ruszywszy się z Hezerot, położyli się obozem w Retma.
19 A ruszywszy się z Retma, położyli się obozem w Remmon Fares.
20 A ruszywszy się z Remmon Fares, położyli się obozem w Lebna.
21 A ruszywszy się z Lebna, położyli się obozem w Ressa.
22 A ruszywszy się z Ressa, położyli się obozem w Kieelata.
23 A ruszywszy się z Kieelata, położyli się obozem na górze Sefer.
24 A ruszywszy się z góry Sefer, położyli się obozem w Charada.
25 A ruszywszy się z Charada, położyli się obozem w Makelot.
26 A ruszywszy się z Makelot, położyli się obozem w Tahat.
27 A ruszywszy się z Tahatu, położyli się obozem w Tare.
28 A ruszywszy się z Tare, położyli się obozem w Metka.
29 A ruszywszy się z Metka, położyli się obozem w Hesman.
30 A ruszywszy się z Hesman, położyli się obozem w Moserot.
31 A ruszywszy się z Moserot, położyli się obozem w Benejaakan.
32 A ruszywszy się z Benejaakan, położyli się obozem w Horgidgad.
33 A ruszywszy się z Horgidgad, położyli się obozem u Jotbata.
34 A ruszywszy się z Jotbata, położyli się obozem w Habrona.
35 A ruszywszy się z Habrona, położyli się obozem w Asyjongaber.
36 A ruszywszy się z Asyjongaber, położyli się obozem na puszczy Syn, która jest Kades.
37 A ruszywszy się z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na granicach ziemi Edomskiej.
38 Tedy wstąpił Aaron kapłan na górę Hor według rozkazania Pańskiego, i tam umarł roku czterdziestego po wyjściu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, miesiąca piątego, pierwszego dnia onego miesiąca.
39 A miał Aaron sto dwadzieścia i trzy lat, gdy umarł na górze Hor.
40 Tam usłyszał Chananejczyk, król Arad, który mieszkał na południe, w ziemi Chananejskiej, że ciągnęli synowie Izraelscy.
41 A ruszywszy się z góry Hor, położyli się obozem w Salmona.
42 A ruszywszy się z Salmona, położyli się obozem w Funon.
43 A ruszywszy się z Funon, położyli się obozem w Obot.
44 A ruszywszy się z Obot, położyli się obozem przy pagórkach Abarym, na granicy Moabskiej.
45 A ruszywszy się z Abarym, położyli się obozem w Dybon Gat.
46 A ruszywszy się z Dybon Gat, położyli się obozem w Helmon Dyblataim.
47 A ruszywszy się z Helmon Dyblataim, położyli się obozem na górach Abarym, przeciwko Nebo.
48 A ruszywszy się z gór Abarym, położyli się obozem na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu.
49 I tam się położyli nad Jordanem, od Betiesymot aż do Abelsytym, na polach Moabskich.
50 I rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu, mówiąc:
51 Mów do synów Izraelskich, a powiedz im: Gdy przejdziecie za Jordan do ziemi Chananejskiej,
52 Tedy wypędźcie wszystkie obywatele onej ziemi od oblicza waszego, i wytraćcie wszystkie malowania ich, i wszystkie obrazy bałwanów ich wygubcie, także wszystkie wyżyny ich spustoszcie.
53 A wypędziwszy obywatele ziemi, mieszkać będziecie w niej; bom wam dał tę ziemię w dziedzictwo.
54 I weźmiecie w dziedzictwo tę ziemię losem, według domów waszych; których więcej, tym większe dziedzictwo dacie, a których mniej, tym mniejsze dziedzictwo dacie, a które miejsce losem na kogo przypadnie, to mieć będzie; według pokolenia ojców waszych dziedzictwo brać będziecie.
55 Ale jeźliż nie wypędzicie obywateli tej ziemi od oblicza waszego, tedy oni, które pozostawicie z nich, będą wam jako żądła w oczach waszych, i jako ciernie na boki wasze, i będą was trapić w tej ziemi, w której wy mieszkać będziecie.
56 I stanie się, że com umyślił onym uczynić, wam uczynię.
   góra strony


 Lb 32 Lb 33 Lb 34