Śpiewnik kościelny/Zawitaj Królowa

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Zawitaj Królowa
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ I.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f8 a8 \stemDown c4. f8 | f8 [e8] e2 | f8 d8 c4. bes8 | bes8 [a8] a2 | \break
  c8 f8 a4. f8 | f8 [e8] e2 | f8 d8 c4. bes8 | bes8 [a8] a2 \bar "|." \break
  c8 c8 \stemUp g4 \stemDown bes4 | bes8 [a8] a2 | a8 c8 \stemUp e,4 g4 | g8 [f8] f2 | \break
  \stemDown a8 c8 c4 a4 | g8 [bes8] a2 | c8 c8 \stemUp e,4 g4 | g8 [f8] f2 | \break
  \stemDown c'8 f8 f4 e4 | d8 [bes'8] bes2 | a8 f8 e4 g4 | g8 [f8] f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Za -- wi -- taj Kró -- lo -- wa! Bądź za -- wsze go -- to -- wa
  Mieć nas w_o -- pa -- trzno -- ści, We wszel -- kiej tru -- dno -- ści:
  Bądź w_nie -- szczę -- ścia to -- nie, Tar -- czą ku o -- bro -- nie,
  Za -- staw nas od woj -- ny, Daj nam wiek spo -- koj -- ny,
  Za -- staw nas od woj -- ny, Daj nam wiek spo -- koj -- ny.
}}


Zawitaj Królowa! Bądź zawsze gotowa
Mieć nas w opatrzności, We wszelkiej trudności:
Bądź w nieszczęścia tonie, Tarczą ku obronie,
Zastaw nas od wojny, Daj nam wiek spokojny,
Zastaw nas od wojny, Daj nam wiek spokojny.

Ciebie Panno miła, Szczodra dłoń zdobiła,
Gdy w złotej koronie, Twe widzimy skronie:

Twarz twoja łaskawa Niechaj się nam stawa
Racz przebłagać Syna, Pociecho jedyna. 2.

Skarbie nieprzebrany, W tym obrazie dany,
Miej wzgląd na ubogich, Użycz łask twych drogich:
Ubogać sieroty, W doskonałe cnoty,
Chorych słabe siły, Daj by się wzmocniły. 2.

Ucieczko grzeszników! Uwolń niewolników,
Nabaw ich cnót wszelkich o Matko miłości!
Otwórz twoje oko, Na ludzi szeroko,
By człowiek zgubiony, Doznał twej obrony. 2.

Ciebie wszyscy nową, Znamy być KróJową,
Nie wypuść na wieki, z twej świętej opieki,
A ztąd wieczna chwała, Będzie zostawała,
Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi. 2.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).