Śpiewnik kościelny/Wiwat dzisiaj Boskiej Istności

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Wiwat dzisiaj Boskiej Istności
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni na Boże Narodzenie jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ X.\relative c { \clef tenor \key d \minor
\time 3/4
\repeat volta 2 {
g''2 e4 | g2 c,4 | a8 c\noBeam \stemUp a4 g | f r r \break
}
\repeat volta 2 {
\stemDown a8 bes\noBeam c4 d | c bes a | a8 bes\noBeam c4 d | c bes a | \break
a2 bes4 | c8 bes\noBeam a4 g | a2 bes4 | c8 bes\noBeam a4 g | \break
g'2 e4 | g2 c,4 | a8 c\noBeam \stemUp a4 g | f r r
}
}
\addlyrics { \small {
Wi -- wat dzi -- siaj Bos -- kiej Is -- tno -- ści! Już się o -- no speł -- ni -- ło, Co pod fi -- gu -- rą by -- ło
We -- so -- ło na zie -- mi, Gdy Bo -- ga wi -- dzi -- my.
Krzy -- knij świe -- cie "z wiel" -- kiej ra -- do -- ści!
}
}
\addlyrics { \small {
Gdy zstę -- pu -- je "z nie" -- bios "w nis" -- koś -- ci:
}
}MELODYJA
DRUGA.

\relative c { 
\clef tenor
\time 3/4
\autoBeamOff
\repeat volta 2 {
\stemDown c'2 b8 d | c4.([b16 a]) g4 | \stemUp e8 e e4 d | e r r 
} \break
\repeat volta 2 {
e8 f8 g4 \afterGrace g4 { a4 } | g4 g4 g4 | e8 f8 g4 \afterGrace g4 { a4 } | g4 g4 g4 | \break
\stemDown c2 d4 | c8 c8 c4 b4 | c2 d4 | c8 c8 c4 b4 | \break
c2 b8 [d8] | c4. (b16 [a16]) g4 | \stemUp e8 e8 e4 d4 | e4 r4 r4
}}
\addlyrics { \small {
Wi -- wat \skip 1 dzi__ -- siaj Bos -- kiej I -- stno -- ści!
Już się o -- no | speł -- ni -- ło, | Co pod fi -- gu -- rą by -- ło:
We -- so -- ło na zie -- mi, | Gdy Bo -- ga wi -- dzi -- my,
Krzy -- knij \skip 1 świe__ -- cie z_wiel -- kiej ra -- do -- ści!
}
}
\addlyrics { \small {
Gdy zstę \skip 1 pu__ -- je z_nie -- bios w_nis -- ko -- ści!
}}


Wiwat dzisiaj Boskiej Istności!
Gdy zstępuje z niebios w niskości:
Już się ono spełniło,
Co pod figurą było:
Wesoło na ziemi,
gdy Boga widzimy,
Krzyknij świecie z wielkiej radości!

Już Proroków pismo spełnione,
Gdy widzimy słowo wcielone;
Symeon się weseli,
Gdy słyszy że Anieli
Bogu wyśpiewują,
Pokój oznajmują,
Serce całe radość przenika.

Już Ojcowie to uprosili
Święci czego sobie życzyli;
Płacząc, jęcząc wzdychali,
Rosy z nieba wołali:
Spuśćcie nam obłoki,
Wydajcie nam w skoki,
Żebyśmy tu dłużej nie byli.

Słodki Jezu jak ci dziękować,
Gdyżeś zstąpił Ojców ratować:
Gdy Ojcowie już w niebie,
Przyjmij dzieci do siebie;
Przyjmij Ojców syny,
I Matek dzieciny,
Niechaj święci i nas ratują.

Wiwat, wiwat! wielka ochota,
Gdy Bóg nieba otworzył wrota:
Nieskończone radości,
Gdy Bóg z swojej miłości,
Piekło zawojował,
I czarta przykował,
O szczęśliwa niebios roboto!

Wiwat, wiwat! bądźmy weseli,
Gdy w tarasach owi anieli,
Których pycha zepchnęła,
Człowieka wywyższyła
Do Rajskiej wieczności,
Pokój na niskości,
Wiwat, wiwat! bądźmy weseli!


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).