Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0051

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.
45
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


Wiwat, wiwat! wielka ochota,
Gdy Bóg nieba otworzył wrota:
Nieskończone radości,
Gdy Bóg z swojej miłości,
Piekło zawojował,
I czarta przykował,
O szczęśliwa niebios roboto!

Wiwat, wiwat! bądźmy weseli,
Gdy w tarasach owi anieli,
Których pycha zepchnęła,
Człowieka wywyższyła
Do Rajskiej wieczności,
Pokój na niskości,
Wiwat, wiwat! bądźmy weseli!


PIEŚŃ XI.\header {
   tagline = ##f
}
\version "2.14.2"

\score {
\relative g { \clef tenor \key d \minor
\time 3/4
\repeat volta 2 {
f8 f'\noBeam f4 (e16 [d c8]) | d d\noBeam d4(c8) [bes] | a c\noBeam f c\noBeam bes a\noBeam | \break a4 g r
}
\stemUp bes4. g8 a\noBeam bes | \stemDown c a\noBeam a4 c | \break
\stemUp bes4. g8 e\noBeam c | f f\noBeam a4 \stemNeutral c | \stemUp bes4. g8 e\noBeam c | \break
f8 f\noBeam a4 \stemDown c | \stemUp bes4. g8 a\noBeam bes | \stemNeutral c8 c\noBeam f,4 f \noBeam \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bóg się rodzi, moc truch -- le -- je, 
Pan nie -- bio -- sów ob -- na -- żo -- ny,
Wzgar -- dzo -- ny, o -- kry -- ty chwa -- łą;
Śmier -- tel -- ny, Król nad wie -- ka -- mi;
A Sło -- wo Cia -- łem się sta -- ło,
I mie -- szka -- ło mię -- dzy na -- mi!
}
}
\addlyrics { \small {
Ogień krze -- pnie blask ciem -- nie -- je,
Ma gra -- ni -- ce nie -- skoń -- czo -- ny,
}
}
\layout {
  indent = #0
  line-width = #150
}
\midi { }
}


Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony,
Wzgardzony, okryty chwałą;
Śmiertelny, Król nad wiekami;