Wikiźródła:Polityka publikacji

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Ta strona opisuje zasadę polskich Wikiźródeł. Jest powszechnie uznawana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale wpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus. W przypadku wątpliwości, przejdź na stronę dyskusji.

Polityka publikacji[edytuj]

Stosując kryteria określone na tej stronie należy mieć na względzie przepisy prawa autorskiego. Utwory spełniające poniższe kryteria, ale których publikacja naruszałaby prawa autorskie, nie mogą być zamieszczane na Wikiźródłach.

Przy publikowaniu wydań tekstów na Wikiźródłach preferowane jest korzystanie z rozszerzenia Proofread, jako dającego najlepszą gwarancję zgodności publikowanego wydania tekstu ze źródłem. W przypadku braku źródła w formie pozwalającej na rozpoczęcie projektu Proofread, dopuszczalne jest zamieszczenie wydania tekstu z pominięciem rozszerzenia Proofread, pod warunkiem jednak, że tekst pochodzi z wiarygodnego źródła. Za wiarygodne uznaje się publikacje identyfikowalne w katalogach bibliotecznych. Za wiarygodne uznaje się także strony internetowe, pod warunkiem że podają informacje o pochodzeniu wydania tekstu z publikacji identyfikowalnej w katalogach bibliotecznych[1].

Tłumaczenia[edytuj]

Na polskich Wikiźródłach publikowane są wyłącznie teksty napisane w języku polskim. Teksty w innych językach powinny być zamieszczane w odpowiednich projektach językowych, bądź też na portalu wielojęzykowych Wikiźródeł. Na polskich Wikiźródłach można jednak publikować polskie tłumaczenia tekstów w języku obcym. W takim przypadku, najbardziej pożądane są uprzednio opublikowane tłumaczenia, do których wygasły autorskie prawa majątkowe. Biorąc jednak pod uwagę, że dla wielu tekstów w języku obcym takich tłumaczeń nie ma, Wikiźródła dopuszczają publikację tłumaczeń autorstwa wikiskrybów.

Przypisy[edytuj]

Przypisy mogą zawierać informacje o źródle tekstu, tłumaczenia słów lub zwrotów, podsumowania, odesłania itp. We wszystkich przypadkach, przypisy wikiskrybów muszą zostać zamieszczone w sposób, pozwalający na wyraźne wyodrębnienie treści nie pochodzących ze źródła, i umożliwiający dostęp do niezmienionego, "czystego" tekstu źródłowego.

Ilustracje graficzne i dźwiękowe[edytuj]

Obejmują one zarówno oryginalne ilustracje zamieszczone w opublikowanych wcześniej, a następnie zamieszczonych ma Wikiźródłach utworach, jak i nagrania dźwiękowe czy wykresy. Więcej na ten temat można znaleźć w zasadach ilustrowania tekstów.

Materiały pomocnicze[edytuj]

Na Wikiźródłach możliwe jest także zamieszczenie tekstów nie spełniających kryteriów określonych w sekcji "Czego tu nie zamieszczamy" i w niniejszej Polityce publikacji, pod warunkiem, że stanowią one ilustrację zagadnienia przedstawionego na jednym z projektów siostrzanych Wikiźródeł. Teksty takie nie mogą w żadnym wypadku być zamieszczane z naruszeniem prawa, w szczególności prawa autorskiego, nie mogą także być zamieszczane na zasadzie dozwolonego użytku. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tekst przestanie być ilustracją dla zagadnienia na projekcie siostrzanym, dopuszczalne będzie jego usunięcie w zwykłym trybie.
Zamieszczone na powyższych warunkach teksty muszą mieć wskazanego autora oraz źródło. Fragmenty tekstów muszą stanowić jednostkę logiczną (całość treściową) tekstu głównego, oraz muszą mieć podane źródło wraz z dokładnym wskazaniem zamieszczonego zakresu. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek skracanie czy modyfikacja tekstu w ramach zamieszczonego fragmentu.

Czego nie publikujemy na Wikiźródłach[edytuj]

Na Wikiźródłach można zamieszczać wyłącznie utwory wcześniej opublikowane. Wyjątki od tej zasady zostały określone wyżej. Dodatkowo, na Wikiźródłach co do zasady nie można publikować następujących tekstów:

Teksty anonimowe[edytuj]

Dla ustalenia statusu prawnego utworu, niezbędna jest dokładna wiedza o jego autorach. Z tego względu, co do zasady Wikiźródła nie publikują tekstów anonimowych, lub o niejasnym autorstwie. Nie dotyczy to anonimowych tekstów o wartości historycznej, pod warunkiem że ich status prawny nie budzi wątpliwości.

Utwory ulegające zmianom[edytuj]

Utwory, których treść ulega ciągłym zmianom, bez względu na przyczynę tych zmian.

Akty prawne niebędące źródłami prawa[edytuj]

Wikiźródła nie publikują aktów prawnych niewymienionych w art. 87 rozdziału III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. niebędących źródłami prawa powszechnie obowiązującego, chyba że mają one wartość historyczną.


  1. Uwaga — dotyczy tekstów publikowanych na Wikiźródłach od dnia 25 stycznia 2012 r.