Wikiźródła:Zasady ilustrowania tekstów

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

Ta strona opisuje zasadę polskich Wikiźródeł. Jest powszechnie uznawana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale wpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus. W przypadku wątpliwości, przejdź na stronę dyskusji.

Zasady ilustrowania tekstów książek[edytuj]

Utwory zamieszczane w Wikiźródłach powinny jak najwierniej odzwierciedlać edycje oryginalne, w tym również w zakresie ilustrowania tekstu. Dlatego do tekstu można i należy dodawać grafiki i ilustracje gdy są to:

 1. kopie ilustracji i grafik pochodzące z opracowywanej edycji książkowej
 2. kopie rękopisów dzieła, które jest ilustrowane
 3. skany stron z oryginalnej książki

Ponieważ dla niektórych tekstów ogólne zasady są zbyt mało precyzyjne, poniżej umieszczono związane z nimi dodatkowe zalecenia.

Teksty utworów muzycznych: pieśni, piosenek, ballad, oper, operetek, itp.[edytuj]

Utwory muzyczne można ilustrować, zamieszczając dodatkowo w stosunku do powyższych zasad ilustracje zawierające:

 1. teksty utworów
 2. zapis nutowy
 3. partytury
 4. libretta
 5. inne podobne do powyższych.

Zobacz też

 • Hej sokoły - przykład ilustracji tekstu ballady Tomasza Padurry

Strony tytułowe dużych dzieł zawierające spis treści[edytuj]

Dla łatwego korzystania z takich stron powinny one być jak najbardziej zwarte i nie zawierać zbyt wielu elementów graficznych. Zaleca się, aby ilustracją dla takiej strony była oryginalna ilustracja pochodząca z okładki lub strony tytułowej pierwszego wydania dzieła lub reprodukcja całej okładki. Ilustracja nie powinna być zbyt duża i dominować nad treścią spisu.

Przy dużych dziełach wielostronicowych zaleca się wydzielenie specjalnej podstrony galerii gromadzącej wszystkie użyte ilustracje.

Zobacz też

Teksty tłumaczeń[edytuj]

Dla tłumaczeń zalecenia są podobne do ogólnych zasad ilustrowania tekstów książek. Można zamieścić ilustracje pochodzące z wydania tłumaczenia danego dzieła i (lub) dodatkowo z jego wersji oryginalnej (zaleca się jednak zaznaczyć wyraźnie ten fakt w podpisie pod ilustracją).

Teksty tłumaczeń wykonanych przez Wikiskrybów[edytuj]

Tekst tłumaczenia jest nie tylko przekładem oryginalnego tekstu, ale jednocześnie formą nowego dzieła. Tłumaczenie prawie zawsze jest w pewnym stopniu tekstem autorskim, którego autorem jest tłumacz.

Dobór ilustracji dla tego typu tekstu pozostawia się autorowi tłumaczenia.

Zalecenia ogólne

Zaleca się aby ilustracje tłumaczeń:

 1. miały związek z tekstem
 2. wprowadzały w nastrój adekwatny do charakteru utworu
 3. jeśli to możliwe pochodziły z epoki, w której powstał tekst oryginalny
 4. nie dominowały nad właściwą treścią.

Zobacz też

Odstępstwa od zasad[edytuj]

Zaleca się pewną gradację w ścisłości podejścia do powyższych zasad. Podane zasady najściślej należy stosować dla dużych tekstów książkowych (oraz librett oper i operetek). Do ilustracji utworów samodzielnych lub występujących w zbiorach (ale mogących stanowić utwory samodzielne) można podejść w sposób bardziej liberalny. Najbardziej liberalnie traktować należy dzieła drobne i samodzielne (dotyczy to zwłaszcza tekstów wierszy, pieśni, piosenek i ballad).

Jednak również ilustracje do takich utworów powinny spełniać co najmniej zalecenia podane w podpunkcie Zalecenia ogólne punktu "Teksty tłumaczeń dokonanych przez Wikiskrybów".

Dodatkowo zaleca się w takim przypadku wstawiać plik ilustracji na stronę z wierszem, w taki sposób aby był on niewidoczny przy wyświetlaniu jej treści przez stronę zewnętrzną (chodzi o tzw. "wciąganie" treści jednej strony przez drugą). Można to zrobić, ujmując wstawienie pliku pomiędzy polecenie <noinclude> a </noinclude>, co w kodzie strony powinno wyglądać podobnie do:

<noinclude>[[Plik:nazwa pliku]]</noinclude>

Umożliwia to zilustrowanie wiersza w inny sposób niż tomiku, którego jest on częścią.

Zobacz też[edytuj]

 • Pomoc: Ilustrowanie tekstów - m.in. porady na temat skąd można pozyskać pliki z ilustracjami i istotne zagadnienia ochrony prawnej utworu