We Wrocławiu na ryneczku

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł We Wrocławiu na ryneczku
Podtytuł 17. z p. Lublinieckiego.
Rozdział Pieśni wojackie
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

17.
z p. Lublinieckiego.

lVarA = \lyricmode { We Wro -- cła -- wiu na ry -- ne -- czku sto -- ją wo -- ja -- cy, są o -- ni tam po -- stro -- je -- ni wszy -- scy je -- dna -- cy, są o -- -- ni tam  roz -- mai -- ci, sa -- mo -- tni, żo -- na -- ci, i mi -- łu -- ją szwar -- ne 
dzió -- chy  we dnie i w_no -- cy. }

sVarA = { g8. g16 c8. c16 | e8. g16 g8. e16 | d8. d16 f8. d16 | c2 |
g8. g16 c8. c16 | e8. g16 g8. e16 | d8. d16 f8. d16 | c2 | 
d8. d16 g8. e16 | e8 e d4 | \bar "|" c8. c16 e4 | c8. c16 b4 |d8. d16 g8. e16 | e8. e16 d8. d16 | c8. c16 \stemDown b8 [(a)] | \stemNeutral a4 g 
\bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { \tempo 4 = 120 }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\relative g' {
\set Staff.midiInstrument = "viola"
\key c \major
\time 2/4
\autoBeamOff \sVarA
}
\addlyrics { \lVarA
} }


We Wrocławiu na ryneczku
Stoją wojacy;
Są oni tam postrojeni
Wszyscy jednacy,
Są oni tam rozmaici
Samotni, żonaci, —
I miłują szwarne dzióchy
We dnie i w nocy.

A jach téż jedną obrał
W mieście na farze,
A ona się nauczyła
Grać na gitarze.
Kiech ja do niéj chodzował,
Winkom z sobą nosował,
Po maluśko, po cichuśku
Drzwiczkim otworzył.

A kiedym szedł do swéj miłéj,
Już północ była,
I nie mógłem do niéj trefić,
Bo nie świéciła.
Alech burzył: Ma miła,
Otwórz, otwórz, bo zima,
Jeźliby mię nie ogrzała
Twoja pierzyna.
— — — — — —
— — — — — —


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.