Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/11

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 10 —


  
lVarA = \lyricmode { sa -- mo -- tni, żo -- na -- ci, i mi -- łu -- ją szwar -- ne 
dzió -- chy we dnie i w_no -- cy. }

sVarA = { c8. c16 e4 | c8. c16 b4 |d8. d16 g8. e16 | e8. e16 d8. d16 | c8. c16 \stemDown b8 [(a)] | \stemNeutral a4 g 
\bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #140
indent = 0\cm}
\relative g' {
\set Staff.midiInstrument = #"viola"
\key c \major
\time 2/4 
\override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t
\autoBeamOff 
\sVarA
}
\addlyrics { \lVarA
}
\midi {
\tempo 4 = 80 
} }


  We Wrocławiu na ryneczku
  Stoją wojacy;
  Są oni tam postrojeni
  Wszyscy jednacy,
  Są oni tam rozmaici
  Samotni, żonaci, —
  I miłują szwarne dzióchy
  We dnie i w nocy.

  A jach téż jedną obrał
  W mieście na farze,
  A ona się nauczyła
  Grać na gitarze.
  Kiech ja do niéj chodzował,
  Winkom z sobą nosował,
  Po maluśko, po cichuśku
  Drzwiczkim otworzył.

  A kiedym szedł do swéj miłéj,
  Już północ była,
  I nie mógłem do niéj trefić,
  Bo nie świéciła.
  Alech burzył: Ma miła,
  Otwórz, otwórz, bo zima,
  Jeźliby mię nie ogrzała
  Twoja pierzyna.
  — — — — — —
  — — — — — —
  18.
  z p. Bytomskiego.

  A jak ja cię w ogródeczku dopadnę,
  A toć ja ci twój wianeczek ukradnę.

  A jak mnie ty mój wianeczek ukradniesz,
  A toćci ty na wojence upadniesz.

  Wezmę ja se piastuneczkę albo dwie,
  A ty musisz gwerem ciepać na wojnie.

  A jakci mnie na wojence zabiją,
  To mnie czerwona kitelką przykryją.

  A jakci mnie z tego miasta powieżą,
  Wszystkie panny i panicze pobieżą.

  A jakci mnie do grobu będą kłaść,
  Wszystkie dzwony i organy będą grać.

  A jakci mnie do grobeczka położą,
  Wszystkie dzwony i organy zawieszą.
  19.
  z p. Kozielskiego.
  
\relative g {
\set Staff.midiInstrument = #"viola"
\key g \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\stemDown a'8. \stemNeutral c16 b4 g | e8 e c4 r | d4. e8 fis g |
\stemDown a8 [(b)] \stemNeutral c4 r |
\stemDown a8 c b4 g | \stemNeutral e8 e c4 r |
     d4. fis8 a8 a | fis4 d r
    \bar "|." }
\addlyrics {
 Hej wo -- ja -- czku, | wo -- ja -- czku |
Na zie -- lo -- néj | łą -- ce! |cze -- mu -- żeś się | nie bro -- nił, |
gdyś miał sza -- blę | w ręce? 
}