Volumina Legum. Tom VII/W Trybunale Lwowskim

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
W Trybunale Lwowskim.

Regestr Arianismi ante omnes causas. 1mo. Woiewodztwo Kiiowskie. 2do. Woiewodztwo Ruskie. 3tio. Woiewodztwo Wołyńskie. 4to. Woiewodztwo Podolskie. 5to. Woiewodztwo Bełzkie. 6to. Woiewodztwo Bracławskie. 7mo. Woiewodztwo Czerniechowskie.
Dla regestru fisci, a po nim deductionis nobilitatis, osobne kadencye w każdym Trybunale, a dla regestru totius Ordinationis Zamoyscianae, chociaż dobra w rożnych Woiewodztwach zostaią, tylko w iednym Trybunale Lubelskim do sądzenia wyznaczą. Z regestru fisci, sprawy intuitu cognitionis laudorum Palatinalium, y inne, ktore na Kommissyach Skarbowey y Woyskowey forum non merebuntur, sądzić się maią. Trybunały iednak w te sprawy, ktore do tych Kommissyi należeć powinny, wdawać się nie będą, sub nullitate judicatorum.
A Trybunały obudwoch Prowincyi, każda w swoim mieyscu przy początkach reassumpcyi, ułożą ordynacyą czasu sądzenia tych Woiewodztw, każdemu z nich czas rownie wyznaczywszy, iednak Czerniechowskiemu nie więcey nad niedziel dwie, y z duchownym regestrem. A do Trybunału Piotrkowskiego, Poznańskiego, Bydgoskiego, czyli też Lubelskiego, lub Lwowskiego, o dobra Woiewodztw tym Trybunałom nie applikowanych, nikt nikogo evocatorie pozywać nie będzie, sub poena mille marcarum Polonicalium et nullitate processus. Gdyby się zaś trafiła sprawa o dobra takie, ktorych sytuacya w obudwoch extenditur Prowincyach, takowe sprawy w Trybunale tey Prowincyi, sądzić się, y kontynuować powinny, w ktorym anterius zaczęty był process.
Że zaś Trybunał Poznański y Bydgoski zabierać będzie dwie kadencye Sądow Ziemskich, Poznańską y Kaliską; więc te sądy, ktore bywaią w Poznaniu feria secunda post Dominicam Misericordiae, a te ktore bywaią w Kaliszu feria secunda post Dominicam Exaudi, przenosiemy pro feria secunda post festum SS. Trium Regum w mieyscach zwyczaynych.
A ponieważ Elekcya przyszłego Krola IMci zaymie czas, w ktorym Deputatow na Trybunały Koronne wybranie z opisu prawa przynależy, więc elekcyą onych, na naypierwsze Trybunały na Seymikach Poselskich Przedkoronacyinych Woiewodztwom, Ziemom y Powiatom Koronnym, sposobem teraz ustanowionym, naznaczamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).