Strona:Volumina legum T. 7.djvu/033

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


woiewodzego y Sędz. Grodzk. Pomorskiego, Władysława Gurowskiego Kasztelanica Poznańskiego, Adama Szypowskiego, Ignacego Sucheckiego.
Ktorzy delegowani iako naydoskonaley poprawę Trybunałow, y uregulowanie wszelkiey sprawiedliwości, et modum succedendi ułożywszy, da Bog na przyszłym Seymie Coronationis Stanom Rzeczypospolitey pokażą.
Ponieważ zaś Woiewodztwa Mazowieckie y Rawskie dotąd sobie Generałem obierały Deputatow, więc teraz praecustoditur, aby abhinc per Terras u siebie, tam gdzie się Seymiki Poselskie odprawuią, observatya alternata, pluralitate votorum, per possessionatos tey Ziemi, w ktorey alternatą Deputatow obierały, et eo nomine Rawskiemu Woiewodztwu konstytucya anni 1667mi, titulo: Seymiki, in toto reassumitur. Alternaty zaś w Woiewodztwie Mazowieckim od Ziemi Wiskiey y Wyszogrodzkiey, ponieważ iuż Czerska y Warszawska miały immediate obranych na niedoszły Trybunał Deputatow, a w Woiewodztwie Rawskim od Ziemi Rawskiey, zaczynać się będą.
Konstytucyą anni 1729 rozdział Seymikowania Deputackiego Powiatow Woiewodztwa Wołyńskiego zezwalaiącą, znosiemy, y alternaty mieysca dla Seymikowania nie pozwalamy, ale w stołecznym mieście Wdztwa Wołyńskiego w Łucku, Seymikom Deputackim całego Generału y Gospodarskiemu naznaczamy, w ktorym to Łucku trzech Deputatow, w czasie z prawa przypadać maiącym, obierać z trzech Powiatow tegoż Woiewodztwa maią. Sposob zaś obierania Deputatow według teraźnieyszey ustawy nakazuiemy, co się ma rozumieć y o obieraniu Marszałka y Assessorow tychże Seymikow.
Dla łatwieyszey y prędszey exekucyi tak dekretow Trybunalskich, iako Ziemskich y Grodzkich, Urodzonym Starostom Grodowym, w Woiewodztwie Kiiowskim, Wołyńskim y Bracławskim Vices-Gerentow przysięgłych, cum plena facultate decreta exequendi et decidenti, kreować po trzech do każdego Grodu pozwalamy, ktorzy maią być juris periti at bene possessionati w tychże Woiewodztwach. A Pisarzom tychże Woiewodztw potestas executionis decretorum et processum, tak iak w innych Woiewodztwach, attribuitur. Inkwizycyi żadnych ani konfessat abhinc Trybunały suo cordam Iudico, ani delegati Deputati, słuchać nie będą, ale chociażby in crimine patratarum intra maenia civitatis, gdzie się Trybunał sądzi, violentiarum, albo intuitu incarceratorum, tedy takowe konfessata y inkwizycye przez naznaczone Ziemstwa, Urzędy Grodzkie, czyli Komornikow, słuchane być maią.
A że częstokroć processem na Staroście otrzymanym Sądy Grodzkie, y Officialistowie ab executione decretorum tamowane bywaią, zaczym dogadzaiąc sprawiedliwości świętey waruiemy, aby odtąd takowy proces tylko personis processui obnoxiis był opponowany, chyba ieżeliby sam Starosta pod processem zostaiący zasiadać chciał.

Regestra w Trybunale Lubelskim.

Arianismi, według dawnych ordynacyi, ante omnes alias causas, powinien być brany.
1mo. Regestr Woiewodztwa Krakowskiego y Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego ordynaryiny iak czas wystarczy, a compositi y mixti po tygodniu, a gdy nie stanie wpisow w duchownym regestrze, tedy świecki tegoż Woiewodztwa brany będzie. 2do. Regestr Sandomirski. 3tio. Ziemia Chełmska y Powiat Krasnostawski. 4to. Woiewodztwo Lubelskie. 5to. Woiewodztwo Podlaskie.

W Trybunale Lwowskim.

Regestr Arianismi ante omnes causas. 1mo. Woiewodztwo Kiiowskie. 2do. Woiewodztwo Ruskie. 3tio. Woiewodztwo Wołyńskie. 4to. Woiewodztwo Podolskie. 5to. Woiewodztwo Bełzkie. 6to. Woiewodztwo Bracławskie. 7mo. Woiewodztwo Czerniechowskie.
Dla regestru fisci, a po nim deductionis nobilitatis, osobne kadencye w każdym Trybunale, a dla regestru totius Ordinationis Zamoyscianae, chociaż dobra w rożnych Woiewodztwach zostaią, tylko w iednym Trybunale Lubelskim do sądzenia wyznaczą. Z regestru fisci, sprawy intuitu cognitionis laudorum Palatinalium, y inne, ktore na Kommissyach Skarbowey y Woyskowey forum non merebuntur, sądzić się maią. Trybunały iednak w te sprawy, ktore do tych Kommissyi należeć powinny, wdawać się nie będą, sub nullitate judicatorum.
A Trybunały obudwoch Prowincyi, każda w swoim mieyscu przy początkach reassumpcyi, ułożą ordynacyą czasu sądzenia tych Woiewodztw, każdemu z nich czas rownie wyznaczywszy, iednak Czerniechowskiemu nie więcey nad niedziel dwie, y z duchownym regestrem. A do Trybunału Piotrkowskiego, Poznańskiego, Bydgoskiego, czyli też Lubelskiego, lub Lwowskiego, o dobra Woiewodztw tym Trybunałom nie applikowanych, nikt nikogo evocatorie pozywać nie będzie, sub poena mille marcarum Polonicalium et nullitate processus. Gdyby się zaś trafiła sprawa o dobra takie, ktorych sytuacya w obudwoch extenditur Prowincyach, takowe sprawy w Trybunale tey Prowincyi, sądzić się, y kontynuować powinny, w ktorym anterius zaczęty był process.
Że zaś Trybunał Poznański y Bydgoski zabierać będzie dwie kadencye Sądow Ziemskich, Poznańską y Kaliską; więc te sądy, ktore bywaią w Poznaniu feria secunda post Dominicam Misericordiae, a te ktore bywaią w Kaliszu feria secunda post Dominicam Exaudi, przenosiemy pro feria secunda post festum SS. Trium Regum w mieyscach zwyczaynych.
A ponieważ Elekcya przyszłego Krola IMci zaymie czas, w ktorym Deputatow na Trybunały Koronne wybranie z opisu prawa przynależy, więc elekcyą onych, na naypierwsze Trybunały na Seymikach Poselskich Przedkorona-