Volumina Legum. Tom VII/Sprawiedliwość

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sprawiedliwość.

Chcąc pośpiech sprawiedliwości uczynić w odsądzaniu spraw wszelkich, mieć chcemy, aby sprawy wszystkie nietylko nowe, ale też y te, ktoreby bądź po remissach y dylacyach in quovis foro, bądź po kondemnatach chociażby in ultimo gradu wypadłych, a ieszcze definitivam sententiam in minori subsellio nie otrzymały, Ziemskie w Ziemskich, Grodzkie w Grodzkich Sądach ad ultimam convictionem prozekwowane były, y nie inaczey, tylko per appelationem a definitiva senetntia do Trybunału wychodziły, sub poenis evocationis, ktoby nie należycie mimo należyte forum pozwał do drugiego, a Trybunały takowe sprawy dawne choćby po wszystkich dylacyach, ktore iterari iuż nie będą, ad sua subsellia odsyłać maią, oprocz tych spraw, w ktorych zapisana w Trybunałach oczywista, y tych, w ktorych in accessoriis dekreta zaszły, takowe w Trybunałach iuż kończyć się maią, że zaś mimo prawo pospolite w wszelkich sprawach subsellia do sądzenia się naznaczaiące abusivus terminus opisow rozprawowania się in omni subsellio porządek spraw y sądow miesza, przeto illos abusus tollimus, a iaka sprawa do iakiego forum z przepisu prawa należy, tam prozekwowana y sądzona, a nie inaczey być powinna, sub rigore poenarum evocationis; o obligi zaś między żyiącemi osobami, forum w Grodzie w Ziemstwie ubi bona consistunt, lub w Trybunale Ziemskim, Duchownym, y Skarbowym na obudwoch repartycyach naznaczamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).