Volumina Legum. Tom VII/Rota I. W. Imci P. Marszałka Konfederacyi W. Xięstwa Litewskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rota I. W. Imci P. Marszałka Konfederacyi W. Xięstwa Litewskiego.

Ia NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Swiętey Iedynemu, że wolnemi głosami zkonfederowanych Woiewodztw y Powiatow W. X. Lit. obrany ad hoc munus Marszałkowstwa Konfederacyi Generalney, fideliter Rzeczypospolitey służyć będę, dependencyi od nikogo, tylko od samey Prowincyi Litewskiey zkonfederowaney, mieć nie będę; jura orthodoxae religionis, ac tuitionem onych, tudzież praw, swobod y wolności, y co mi będzie przez Konfederacyą commissum, przestrzegać, et cum discrimine vitare, zaszczycać będę, do żadnych fakcyi obcych y domowych, krewności y kolligacyi wszystkich cum detrimento Rzpltey applikować się nie mam, ani żadney Konfederacyi szkodliwey z postronnemi y domowemi nieprzyiacioły mieć y przyimować nie odważę się, y ktobykolwiek chciał cnotę y wiarę moią tentować, wydać onego in publico obowięzuię się, a na co konsensu Rzeczypospolitey zgodnego nie będzie, tego czynić y pisać nie będę, y nikomu nie dopuszczę, y we wszystkim z Imć. PP. Konsyliarzami pilno się znosić mam, y nic bez wiadomości, rady y konsensu Ichmościow, czynić, expedycyi prywatnie czytać, przyimować y konkludować nie będę, y poty na tey funkcyi wiernie y statecznie perseverabo, poki Rzeczypospolita uspokoiona nie bedzie in toto et integro, w sądach secundum jus scriptum, justitiam et aequitatem, sine omni respectu, mam zachować się. Iako to sprawiedliwie przysięgam, tak mi Panie Boże dopomoż y Męka Iego Swięta.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).