Strona:Volumina legum T. 7.djvu/063

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


toni Komar Łowczy Powiatu Star. Iozef Bieniuński Podczaszy Star. Ierzy Makarski Pods. Star. Kazimierz Makarski Rotmistrz Powiatu Starod. Teodor Felicyan Szyszkowski Strażnik Starod. Ioachim Chreptowicz Marszałek Konfederacyi y Stolnik Wdztwa Nowogrodz. Iozef Niesiołowski Starosta Cyryński Pułkownik Wdztwa Nowogrodz. Antoni Tuchanowski Łowczy y Rotmistrz Wdztwa Nowogrodz. Michał Krzyszyłowski Koniuszy Wdztwa Nowogrodz. Tadeusz Krzyszyłowski Rotmistrz Woiewodztwa Nowogrodz. Paweł Kieniewicz. Ian Tadeusz Bołtuć. Paweł Saryusz Mokrski. Stanisław Woyniłowicz Chorąży I. K. M. Piotr Iackowski. Stefan Swiderski. Stanisław Swiderski. Michał Swiderski. Michał Kieniewicz. Antoni Sichen. Ian Błocki. Alexander Bielikiewicz. Michał Mikulski. Ignacy Kałenczyński. Stanisław Falkowski. Piotr Bledziewicz. Benedykt Hryniewski. Antoni Chmielewski. Dominik Chmielewski. Dominik Małyszewicz. Tomasz Chmielewski. Felicyan Swiderski. Ian Łodziałła. Franciszek Paweł Podhayski. Stanisław Chmielewski. Piotr Sulc. Paweł Szulc. Mikołay Koroczycki. Walenty Swiderski. Ludwik Czeczot. Iozef Suchocki. Karol Iuraha Piotrowski. Ian Ambrożewicz. Ian Saplica. Michał Szynkiewicz. Antoni Leon Czechowicz Oboźny y Konsyliarz z Powiatu Słonim. Bogusław Zukiewicz Strażnik Słonimski y Konsyliarz z tegoż Powiatu. Adam Papłoński Oberszteleytnant I. K. M. Andrzey Przecławski Podsędkowicz Powiatu Słonimskiego. Adam Łukaszewicz Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Powiatu Słonimskiego. Ignacy Zukiewicz Strażnikowicz y regent Sądow Kapturowych Powiatu Słonimskiego. Tomasz Przecławski Podczaszyc Słonimski. Ian Kaznowski. Ian Turczynowski Suszycki Chorąży I. K. M. Adam Zukiewicz. Dominik Daygiel. Adam Czarnuszewicz. Stefan Mizgier. Andrzey Korzec. Andrzey Mizgier. Stefan Korszyc. Antoni Błażewski. Stefan Soroka. Eustachi Mizgier. Ian Więckiewicz. Symon Kasperowicz. Mikołay Mizgier. Kazimierz Bosacki. Stanisław Arcimowicz Pławski. Dominik Iozefowicz Sernicki. Stanisław Korczyc. Ian Strzyżowski R. P. Słonim. Marcin Iozefowicz Sernicki. Ignacy Czechowicz. Bazyli Mizgier. Antoni Halicki. Iozef Ochromiński. Ian Bobrowski. Tadeusz Skrendziewski. Franciszek Bańkowski. Ian Minakowski. Iakub Minakowski. Marcin Terlikowski. Mikołay Terlikowski. Andrzey Terlikowski. Bonifacy Minakowski. Piotr Antoni Wienckiewicz. Iozef Korbut. Stanisław Nielubowicz. Franciszek Korczyc. Stanisław Lubicz Zołkowski z Powiatu Wołkowyskiego. Rafał Oskierka Marszałek Powiatu Mozyr. Antoni Oskierka Star. Bahrymowski Konsyliarz z Powiatu Mozyr. Iozef Krocz Strażnikowicz Powiatu Orszańskiego. Ioachim Korsak Rotmistrz Powiatu Mozyrskiego. Nikodem Iozef z Gierzodow Gierzodowicz. Ioachim Obuchowicz Stolnikowicz Grodzieński. Iozef Czołkiewicz. Wiktory Romanowski. Stanisław Faszowicz. Ian Terlecki. Woiewodztwo Brześciańskie. Paweł Buchowiecki Pisarz Ziemski Brzeski. Ignacy Wygonowski Pisarz Grodzki Woiewodztwa Brzeskiego y Konsyliarz tegoż Woiewodztwa. Antoni Buchowiecki Koniuszy Woiewodztwa Brzeskiego y Konsyliarz tegoż Woiewodztwa. Iozef Bęklewski Ł. P. R. Sędzia Kapturowy Wdztwa Brzeskiego. Franciszek Bęklewski P. P. Z. Wiktory Buchowiecki K. R. Wdztwa Nowogrodzkiego. Franciszek Zatowski Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Brzeskiego. Ignacy Antoni Osuchowski Sędzia Kapturowy Wdztwa Brzeskiego. Ian Nietyxa Skarbnikowicz Parnawski. Faustyn Kościuszko Siechnowicki. Iozef Kościuszko Siechnowicki. Woyciech Sawicki. Samuel Bielikowicz. Rafał Brzozowski Skarbnik Lubels. Ian Buchowiecki. Iozef Buchowiecki. Felix Trzaskowski. Ignacy Iachołkowski. Stefan Hohoł. Iozef Iankowski. Marcin Ożarowski. Iakub Biedrzycki. Iozef Pawecki. Ian Wyganowski. Ignacy Fiedziuszko. Antoni Strzałkowski. Ian Strzałkowski. Antoni Irzykowski. Mikołay Wołkowski. Piotr Bęklewski. S. P. R. Stanisław Wołąszewicz. Franciszek Bogusławski. Ignacy Onichimowski. Ludwik Szakłakowski. Ignacy Biernacki. Bazyli Iwaszkiewicz ††† Ignacy Zarzycki. Woyciech Boguszewski. Iozef Sarnocki. Benedykt Wierzbicki. Franciszek Fiediuszko. Iozef Kruszewski. Antoni Hlebicki Iozefowicz Sędzia Grodzki y Konsyliarz z Powiatu Orszań. Adam Bartoszewicz Rotm. y Konsyliarz Powiatu Orszańs. Tadeusz Szemiot Chorąży Petyhorski. Tadeusz Łada Zabłocki Sędzia Kapturowy Powiatu Orszańsk. Tadeusz Bartoszewicz R. P. Orszań. Felicyan Sawicki. Ian Zubowski. Kazimierz Sawicki. Stanisław Giedroyć. Ignacy Matkiewicz. Stanisław Chomiński. Ian Dubiaha. Ian Zabłocki. Ian Czarnowski. Marcin Trzeciak. Michał Bułharowski Podhorodniczy Iuryzdykcyi I. K. M. Horodnictwa Woiewodztwa Wileńskiego.
Ktory to takowy instrument Confoederationis, za podaniem onego przez wzwyż wyrażoną osobę do akt, iest do xiąg Grodzkich Woiewodztwa Wileńskiego ze wszystką w nim inserowaną rzeczą przyięty y wpisany, z ktorych y ten wypis pod pieczęcią Grodzką Woiewodztwa Wileńskiego parti requirenti iest wydany, actum ut supra.

Rota iuramentu, ktorą wszystkie Stany duchowne y świeckie zaprzysięgły.

Ia NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Swiętey Iedynemu, na tym: iz nierozdzielnie z Prowincyą Litewską zkonfederowawszy się, nie pierwey od tego Związku mam rozwiązywać się y odłączać, poki taż Prowincya zostanie we wszystkich potrzebach y dolegliwościach swoich uspokoiona; na tym: iako sancytom Konfederacyi Generalney posłusznym będę, y cokolwiek taż Konfederacya postanowi, to wszystko nietylko przyiąć, ale też przy tym stawać, tego bronić, nie odstępować, za to się zastawić y temu podlegać mam y powinien będę, oraz zawsze życzliwie y szczerze unum velle et nolle a niemi utrzymywać. Na tym; jako do zakończenia tey Konfederacyi nigdzie za granicę, quocunque praetextu oddalać się nie mam, na tym; iako do żadnych scyssyi przeciwko tym Konfederacyom (ieżeliby strzeż Bog naydować się miały) wiązać się nie mam, na tym, iako żadney pomocy, rady, a tym bardziey przestrogi przeciwnie rozumieiącym y czyniącym dawać nie będę, na czym iako sprawiedliwie przysięgam, tak mi Boże dopomoż, y Męka Iego Swięta.

Rota I. W. Imci P. Marszałka Konfederacyi W. Xięstwa Litewskiego.

Ia NN. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Swiętey Iedynemu, że wolnemi głosami zkonfederowanych Woiewodztw y Powiatow W. X. Lit. obrany ad hoc munus Marszałkowstwa Konfederacyi Generalney, fideliter Rzeczypospolitey służyć będę, dependencyi od nikogo, tylko od samey Prowincyi Litewskiey zkonfederowaney, mieć nie będę; jura orthodoxae religionis, ac tuitionem onych, tudzież praw, swobod y wolności, y co mi będzie przez Konfederacyą commissum, przestrzegać, et cum discrimine vitare, zaszczycać będę, do żadnych fakcyi obcych y domowych, krewności y kolligacyi wszystkich cum detrimento Rzpltey applikować się nie mam, ani żadney Konfederacyi szkodliwey z postronnemi y domowemi nieprzyiacioły mieć y przyimować nie odważę się, y ktobykolwiek