Strona:Volumina legum T. 7.djvu/062

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Kulesza Kon. Powiatu Lidzkiego. Franciszek Iankowski R. L. Bartłomiey Wilkaniec. Ierzy Szczuka. Ierzy Rudziecki. Antoni Swięcicki. Maciey Rudziecki. Iakub Błażewicz. Ian Talszewski. Antoni Kołyszko. Iozef Nieciecki. Michał Dowgird. Ian Porendwa. Ian Kosakowski. Piotr Kulesza. Ierzy Iursza. Franciszek Kołyszko. Maciey Stefanowski. Franciszek Michał Chmielewski Strażnik X. Inflantskiego. Antoni Nosewicz. Maciey Hryszkiewicz. Ierzy Chmielewski. Ierzy Kuuczewicz Ginet. Tadeusz Woydak Cześnik Lidzki. Andrzey Ilczewicz. Ierzy Samiszczo. Kazimierz Wyszoręć. Ian Harasimowicz. Franciszek Mackiewicz. Ierzy Wilkaniec. Ignacy Szczuka. Iozafat Bakanowski. Ierzy Tomaszewski. Iozef Tukała. Piotr Nowicki. Ian Bienkiewicz. Antoni Kępnicki. Nikodem Protasowicz. Ignacy Swiderski. Piort Tołoczko. Adam Sułkowski. Ian Sułkowski. Dominik Bykowski. Ierzy Radzimiński Frąckiewicz Sędzic Ziemski Oszm. Benedykt Załkowski. Ierzy Kempiński Komornik P. Lidz. proszony podpisuię się. Ierzy Wincza. Adam Skilski. Stanisław Zaba. Zygmunt Zaba. Michał Protosowicz. Tomasz Korzeniewski Int. P. Lidz. Antoni Sokołowski. Michał Stacewicz. Ierzy Nowicki Budowniczy y Sędzia Kapturowy Pow. Lidzkiego. Iozef Konczewicz. Michał Wilkaniec. Marcin Dombrowski. Antoni Prolesza Kandyba. Tomasz Zapaśnik. Kazimierz Kiiuć. Iozef Tomaszewski. A. Ierzy Steckiewicz. Tomasz Franciszek Wilkaniec Reg. Podko. Powiatu Lidzkiego. Szymon Skinder. Ian Rucki Czesnik. Ioachim Wilkaniec. Felix Orlanowski, Iakub Surkont. Alexander Rodziewicz. Iakub Woyna Oranski. Ian Eperyeszy Szyrwiński Myszagolski Starosta Marszałek Kapturowy y Marszałek Konfederacyi Powiatu Wiłkomirskiego. Teodor Bilewicz Star. Łoyciewski y Konsyliarz Powiatu Wiłkomirskiego. Ian Zyberg Star. Bolnicki y Konsyliarz Powiatu Wiłkomir. Iozef Kublicki Piotruch Miecznik Rzeczycki Konsyliarz Powiatu Wilkom. Ignacy Iawgielt Skarb. Powiatu Wiłkom. y Konsyliarz z tegoż Powiatu. Antoni Kazimierz Tomaszewicz Straż. Vice-Marszałek Sądow Kapturowych Powiatu Wiłk. Ian Kazimierz Zyberk Starosta Rakanciski y Ławaryski. Iozef Pacewicz Pomarnacki Rotmistrz Sędzia Kapt. Powiatu Wiłkom. Kazimierz I. Rudnicki Sipayło Cześ. Orszań. Sędzia Kapturowy Powiatu Wiłkom. Iozef Nowomieyski. Hieronim Pietkiewicz Rotmistrz Powiatu Wiłkom. Iozef Pietrskiewicz. Dominik Miczewicz Starosta Ur. Krzysztof Stowiłła Bołcewicz Strukczaszy Powiatu Wiłkom. Michał Iozef Kiszewa Lisiecki Rotmistrz Powiatu Wiłkom. Adam Korwin Krukowski Krayczy Powiatu Wiłkom. Ian Dobużyński Skarbnik Powiatu Wiłkomir. Marcin Snieszko. Kazimierz Wadomski Bronic Rotm. Powiatu Wiłkom. Maciey Katank Mickiewicz. Michał Morykoni Star. Pomuski Poseł Powiatu Wiłkom. Iozef Pomarnacki Łowczy Woiewodztwa Smolenskiego. Marcin Antorowicz Strażnik Wdztwa Smoleńskiego. Ian Woyszwiło Cześnik Powiatu Wiłkomirskiego. Marcin Monkiewicz Strażnikowicz Wdztwa Wileńskiego. Antoni Mickiewicz Cześn. Halicki. Antoni Toczyłowski Rotmistrz Powiatu Wiłkom. Ian Tyzenhaus Chorąży I. K. M. Antoni Iozef Grądzki Pod. Wiłkom. Stefan Chmielewski Skarb. Wiłkom. Antoni Babiłło Straż. Powiatu Wiłkom. Dominik Kołyszko budowniczy Lidzki. Roch Babiłło Straż. Powiatu Wiłkom. Ian Lipniewski S. L. Wawrzyniec Miński Chorązyc. Franciszek Miński Skarbnikowicz. Stanisław Miński Rotm. Maciey Bartoszewicz. Tomasz Bartoszewicz. Tomasz Franciszek Ianczewski. Ierzy Warszakiewicz. Antoni Montwit. Michał Eygierd. Iakub Sabkowski. Ian Baierski Pod. Powiatu Pińsk. Ignacy Koplewski. Dominik Milmont. Adam Iasudowicz. Ian Dauksza B. S. Fenrdynand Kołyszko Reg. Sądow Kapturowych Powiatu WIłkom. Iozef Stanisław S. Koplewski Łowczy Powiatu Wiłkomir. Mateusz Hoytkiewicz. Wawrzyniec Zarnicki. Tadeusz Parfianowicz. Iozef Buyko. Michał Iuchnowicz. Kazimierz Szuchcicki. Ierzy Szuchcicki. Iozef Kałuszewski. Symon Kakukowski. Wiktory Sławkowski. Ierzy Sławkowski. Ian Syrwid. Ierzy Kunczewicz. Ian Kontrymowicz. Antoni Koncerewicz. Antoni Kulikowski. Benedykt Kozakiewicz. Iozef Nawacki. Franciszek Czernik. Tadeusz Czerniewski. Iozef Robaszewski. Stanisław Czernik Horodniczy Słonimski. Piotr Nowacki Skarb. X. Inflantskiego. Iozef Niciecki. Andrzey Nowicki. Ierzy Miechowski Pod. WW. Franciszek Rynkiewicz. Piotr Goleiewski Rotm. Powiatu Oszm. Tadeusz Czernik. Ian Bartoszewicz. Ludwik Bartoszewicz. Michał Nowicki. Nikodem Leśnicki. Stanisław Straszewicz. Mateusz Krzywisz. Iakub Kontowtt. Kazimierz Woyszwiło. Woyciech Rusiłowicz. Ierzy Downarowicz. Ierzy Kiewlicz. Rafał Groński Cześ. Wiłkom. Kazimierz Kołyszko Budowniczyc. Ian Kołyszko. Antoni Sniszko. Franciszek Kołuszko. Andrzey Kołyszko. Antoni Orda. Kazimierz Kiełłpsz. Tadeusz Rymowicz. Gasper Dauksza. Ierzy Miński Skarbnik Wiłkom. Antoni Miński Skarb. Powiatu Wiłkom. Marcyan Walentynowicz Horodniczy. Ierzy Kołyszko. Stanisław Kułwiński. Kazimierz Snieszko. Bohusław Pierzyński. Michał Downarowicz. Antoni Kołyszko. Marcin Stawkowski. Michał Syrwid. Stanisław Koplewski. Antoni Koplewski. Ignacy Snieszko. Tadeusz Kopeć Ian Iaugiel. Andrzey Kopeć. Onufry Komorowski. Tadeusz Komorowski. Ierzy Karbowski. Ierzy Nowicki, Ierzy Kopeć. Karol Kopeć. Iakub Sabkowski. Ambrozy Ostrażniewicz. Ian Zaborski. Ian Boresza. Ian Leśnicki. Ierzy Rosłowicz. Maciey Robaszewski. Iozef Ronczy. Tadeusz Rynwid Mickiewicz. Bartłomiey Iozef Rynwid Mickiewicz Podczaszyc Wiłk. Alexander Tadeusz z Krzetuszewa Wawrzecki Sęd. W. W. X. Lit. Marsz. Konf. Stol. Brasław. Pods. Sądowy Orszań. Star. Hnilicki. Iozef z Bieganowa Biegański Podczaszy Powiatu Brasław. Mikołay Dusiacki Rudomnia Cześn. Powiatu Brasławskiego Starosta Bernatowski. Stanisław Kwinta Skarb. Powiatu Brasławskiego. Franciszek Bielikowicz Cześn. Powiatu Brasław, Star. Miksztański. Tomosz Mirski Surrogotowicz Brasł. Kaietan Smigielski Krayczy Brasław. Tadeusz z Krzetuszewa Wawrzecki Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Brasław. Ignacy z Krzetuszewa Wawrzecki Podwoiew. Wdztwa Smoleńs. Ian z Krzetuszewa Wawrzecki Chorąży Husarski woysk W. X. Lit. Stanisław z Krzetuszewa Wawrzecki Woyski y Sędzia Kapturowy Brasławski. Dominik Salmonowicz Sędzia Kapturowy Powiatu Brasław. Michał na Zubaczach Tur Stolnikowsicz Powiatu Brasławskiego. Ian Piotrowicz. Ian Antoni Wazgird Podsędek Trocki. Antoni Ważyńsik Skarbny W. X. Lit. Leon Ierzy Radoszewski Koniuszy Rotm. Woiewodztwa Trockiego Podskarbi y Sędzia Kapturowy. Franciszek Szczodro Łowczy y Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Trockiego. Tomasz Mordas Zyliński Oboźny Wdztwa Trockiego Sędzia Kapturowy. Ierzy Kirklewski Starosta Plikański Sędzia Kapturowy Wdztwa Trockiego. Iozef Maciey Nawsuć. Ian Antoni Kucewicz. Tomasz Noniewicz. Ierzy Franciszek Talwosz Regent Ziem. y Grodzki Wdztwa Trockiego. Stanisław Mikutowicz Starosta Mancuński. Antoni Mikutowicz. Maciey Mikutowicz. Ignacy Mikutowicz. Ian Gawianowski. Iozef Andrzeykowicz. Antoni Tański. Andrzey Andrzeykowicz. Iozef Iachimowicz. Andrzey Siemiaszko. Tadeusz Kuszelewski. Tadeusz Wincenty Kiiuć. Iozef Mackiewicz Komornik Wdztwa Trockiego. Stanisław Zalewski C. I. K. M. per accessionem do tey Konfederacyi y imieniem Powiatu moiego podpisuię się. Antoni Tyzenhaus Marsz. Konfederacki Powiatu Grodzieńskiego pisarz W. W. X. Lit. Iozef Ielski Podczaszy Grodzieński y Konsyliarz z tegoż Powiatu. Franciszek Boufał Konsyliarz Powiatu Grodzińskiego. Mikołay Choiecki Rot. Powiatu Oszm. Karol Eydziatowicz Sędzia Ziem. Wdztwa Smoleńskiego Starosta Samnicki. Tadeusz Eydziatowicz Konsyliarz y S. Woiewodztwa Sm. Adam Wisogiert Podstoli y Konsyliarz Wdztwa Smoleńskiego. Dominik Iozef Pietraszkiewicz Miecznik Wdztwa Smoleńs. Ignacy Strawiński Woyski Konsyliiarz Powiatu Star. I. Karol Kieyzgałło Hrabia na Baksztach Zawisza Pułk. Petyhorski Poseł Powiatu Starodubowskiego, Antoni Makarski Dyrektor Koła Rycerskiego. Antoni Łappa Horodniczy Powiatu Star. An-