Strona:Volumina legum T. 7.djvu/061

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Drohickiey. Antoni Downarowicz Sędzia y Podskarbi Powiatu Oszmiańskiego. Ian Adamowicz. Kazimierz Wierzbicki. Symon Boreyko Chodzko. Karol Niewierowicz. Franciszek Moczulski. Antoni Iuraha. Michał Iuraha. Ian Gabryałowicz. Symon Ian Sarnowski. Ian Baranowicz. Ian Sabański. Franciszek Danielewicz Pułkownik Generalny Powiatu Oszm. Wiktor Czechowicz Podstoli Powiatu Oszm. Antoni Czechowicz Skarbik Oszm. Filip Sachowicki Czechowicz Star. Rys. Antoni Hutorowicz Podstarości Sądowy y Marszałek Sądow Kapturowych Powiatu Oszm. Antoni Skarbek Ważyński Pisarz Grodzki y Kapturowy Powiatu Oszm. Ignacy Wołodzko Strażnik Powiatu Oszmiańskiego. Iozef Skarbek Ważyński Koniuszy Powiatu Oszmiańskiego. Tadeusz Kocieł Starościc Markowski. Ian Hutorowicz Budowniczy Powiatu Oszmiańskiego. Piotr Niewiadomski. Michał Giedroyć. Stanisław Giedroyć. Kazimierz Giedroyć. Antoni Poklewski Koziełł. Franciszek Zdziłowicki. Iozafat Giedroyć. Iozef Oskierka Chorąży Petyhorski. Antoni Oskierka Kapitan Regim. Rzeczypospolitey. Roman Wołodźko Starosta Urzecki. Antoni Hutorowicz. Michał Danilewicz Pułkownikowicz Powiatu Oszm. Maciey Tadeusz Stabrowski Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Ignacy Puchałła Cywiński Regent Grodz. y Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Antoni Michałowski Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Stanisław Czyż Rotmistrz Powiatu Oszm. Andrzey Widmont Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Marcin Supiński Rotmistrz Oszmiański. Marcin Gumiński Grodzki y Sądow Kapturowych Powiatu Oszm. Regent. Ian z Stoluby Talibski Skarb. Owr. Franciszek Bohuszewicz. Onufry Krukowski. Ignacy Zakrzewski. Franciszek Iankowski. Maciey Koczau. Antoni Skrzycki. Antoni Odyniec. Franciszek Iuriewicz. Cypryan Baranowicz. Tadeusz Wołłk. Iakub Trokielnicki. Michał Baykowski Podstoli Smoleń. Michał Baranowicz. Michał Wilczewski. Szymon Bukała. Cypryan Koczan. Michał Bukała. Marcin Mowlewicz. Kazimierz Iagiełło. Iozef Iagiełło. Tomasz Piotrowicz. Franciszek Imbra. Iozef Gan. Ierzy Starosielski. Michał Starosielski. Michał Mizgier. Adam Dorniach. Michał Koczan. Michał Głowicz. Marcyan Suchocki. Ian Ułanowski. Andrzey Skorubski. Bartłomiey Kondratowicz. Maciey Maruszewski. Karol Zawacki. Kazimierz Byszyński. Ian Narwiło. Adam Rodziewicz. Ian Rodziewicz. Tadeusz Dowgiałło. Wawrzyniec Suchocki. Marcin Łukaszewicz. Paweł Niedziałkowski. Ian Talat Kiełłpsz. Wiktory Michałowski. Antoni Kodz. Iozef Kodz. Antoni Tarakiewicz. Ierzy Koczan. Dominik Zaborowski. Leon Rutski. Tomasz Koczan. Tomasz Iuriewicz. Michał Zaiaszewicz. Tomasz Piotrowicz. Ian Piotrowicz. Dominik Gan. Piotr Bielawski. Krzysztof Puciała. Anicet Latyński. Ioachim Bołłuć. Iakub Koczan. Franciszek Bołłuć. Szymon Mikszewicz. Tomasz Danecki. Alexander Mackiewicz. Symon Iabłoński. Symon Bołłuć. Kazimierz Adamowicz. Bartłomiey Kondratowicz Karol Zakrzewski. Eliasz Paszkiewicz. Franciszek Gintowt. Tomasz Chodykiewicz Komornik Połocki. Wiktory Refkowski. Tadeusz Gonsewski Mostow. Oszm. Hipolit Stabrowski. Iozafat Stabrowski. Karol Połubiński. Felicyan Michałowski. Marcin Wilkicki. Michał Piotrowin Ianiszewski Skarbnikowicz Miński. Maciey Nowicki. Ierzy Chorzelski. Kazimierz Choiecki. Ian Matuszewicz. Antoni Petruszowicz. Adam Czyż. Ierzy Peszlewicz. Stanisław Peszlewicz. Stanisław Pogorzelski. Michał Powypięta. Ian Łuniewicz. Iozef Łuniewicz. Ignacy Betkowski. Franciszek Zaliwski. Kazimierz Prokonowicz. Iozef Iankowski. Franciszek Swirski. Maciey Wiełłowicz. Waleryan Iewicki. Ian Swirski. Xawery Dłużniewski. Karol Zawacki. Iozef Zawacki. Antoni Zawacki. Antoni Stackiewicz. Franciszek Sulistrowski. Symon Kunczewicz. Ierzy Dominik Kosecki. Cybulski. Mikołay Michałowski. Mikołay Zawacki. Felicyan Trosnicki. Tomasz Wirakunar. Tadeusz Łuniewicz. Jerzy Łuniewicz. Franciszek Bocianowski. Marcin Bochłuy. Franciszek Iwaszkiewicz. Ian Matuszewicz. Stanisław Gilewski. Michał Niewierowicz. Woyciech Chmielewski. Leon Swirski. Franciszek Kozłowski. Stanisław Buchłay. Iozef Dogocki. Floryan Wilkiewicz. Stefan Iagiełło. Tomasz Asiewicz. Adam Chomski. Andrzey Woyniusz. Ludwik Kozłowski. Marcin Nosewicz. Karol Koczan. Ludwik Zembrzycki. Iozef Niewierowicz. Kazimierz Suchiniecz. Paweł Narkowicz. Stanisław Poczobut. Antoni Połoński. Iakub Karpowicz. Andrzey Czyż. Tadeusz Iwaszkiewicz. Iozef Rodziewicz. Ian Strzałkowski. Antoni Czyż. Iozef Karpowicz. Ian Bocianowski. Benedykt Antoni Hutorowicz. Tomasz Szlennik. Ian Szlennik. Stanisław Gilewski. Iakub Hutorowicz. Ignacy Dłużniewski. Marcin Klimański Regent Ziemski Surrogatorski Grodzki y Sądow Kapturowych Powiatu Oszm. Antoni Iozef Urbanowicz Podczaszyc Oszm. Iozef Klimański. Ian Klimański. Kazimierz Klimański. Tadeusz Kiełłpsz. Alexander Rahoza. Antoni Tomaszewski. Felix Senkiewicz. Marcin Krasucki. Marcyan Dmuchowski. Tadeusz Moskiewicz. Ignacy Walicki. Marcin Noszewicz. Iakub Lawszewic. Iozef Tomaszewski. Łukasz Gnoiński. Marcin Chrzanowski. Franciszek Szynkowicz. Antoni Macewicz. Ignacy Turski. Eliasz Hutor. Ian Rogiński. Ierzy Sadowski. Ioachim Klikowicz. Franciszek Klimański Sędzia Kapturowy Powiatu Oszm. Bartłomiey Perepecza. Franciszek Baranowicz. Tadeusz Kolankowski. Andrzey Podskoczyn. Franciszek Zasztot. Waleryan Ianik Ianowski. Podpisy Powiatu Lidzkiego. Kazimierz Iozef Narbut Konfederacyi Sądow Kapturowych y Powiatu Lidzkiego Marszałek. Ignacy de Campo Scipion Sądowy Powiatu Lidzkiego Starosta y Generał Maior woysk W. X. Litt. Franciszek Antoni Alexandrowicz Chorąży Powiatu Lidz. Iozef Kazimierz Stypałkowski Sędzia Grodzki Powiatu Lidzkiego y Sądow Kapturowych. Lin Dłuski Andrzey Ryłło Horodniczy y Rotmistrz Powiatu Lidz. Leon Antoni Hołownia Iakimowicz Oboźny y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Ian Wiktor Tubielewicz Budowniczyc Powiatu Lidzkiego. Alexander Arawinko Hurynowicz Mostowniczy Powiatu Lidzkiego. Tomasz Rutski S. K. P. L. Antoni Arawinko Hurynowicz S. K. P. L. Andrzey Noniewicz. Maciey Gieralt Surkont. Fulgenty Kamieński Cześnik y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Michał Borzymowski Pod. y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Iozef Korzeniewski Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Mateusz Marcinkiewicz Sędzia Ziemski Powiatu Lidzkiego. Dominik Alexandrowicz Pisarz Ziemski Powiatu Lidzkiego, Poseł Lidzki. Ignacy Gąszeki Starosta Nier. Samuel z Kostrowicz Kosorowicki Łowczy, Pisarz Grodzki Lidzki y Konsyliarz do Generalney Konfederacyi z tegoż Powiatu. Antoni Narbut Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Ian Kunczewicz Ginentt Skarb. Grodziński Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego Ian Dawgiert Sędzia Kapturowy Lidzki. Iozef Grzymała Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Onufry Nowicki. Ignacy Miślicki Starosta Bartoszewski y Sędzia Kapturowy Powiatu Lidzkiego. Michał Alexandrowicz Skarbnik Lidzki. Tomasz Alexandrowicz Skarbnikowicz Powiatu Lidzkiego. Antoni Szostak Rotmistrz Lidzki. Mateusz Siemaszko. Iozef Cierpicki. Ierzy Iozef Adamowicz Re. P. Lidzki. Iozef Dłuski Chorąży Czerniechowski Sędzia y Podskarbi Sądow Kapturowych y Konsyliarz Powiatu Lidzkiego. Piotr Ierzy Radobylski Hubarowicz Sędzia Sądow Kapturowych Powiatu Lidzkiego. Ignacy Dowgiert. Ioachim Czaplic. Ignacy Sabeński. Antoni Chmielewski. Iakub Hlinca. Wiktory Kobosko. Ian Cierpieki Stolnikowicz Smoleński. Antoni Iotko. Franciszek Kabyliński. Iozef Bohusław. Iakub Biliński. Giedeon Tarnowski. Wawrzeniec Zamoyltey. Karol Zapaśnik. Mateusz Lubianiec. Iozef Swiecicki. Antoni Nieciecki. Tadeusz Słotwiński Cześnik Lubelski. Ludwik Zamoyltey. Wincenty Kulesza Maciey Zamoyltey. Ian Mociewicz. Hipolit Godlewski. Iozef Godlewski. Ian Iacewicz. Michał Narbut Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Ian Kazimierz Ginett Skarbnik Grodzieński. Piotr Narbut Podkomorzyc Powiatu Lidzkiego. Iozef