Strona:Volumina legum T. 7.djvu/060

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


zawziętości, przez miłość oyczyzny y dobra iey wystawuiących się, byłoby to ewangeliczną przypominać nam przestrogę, qui non est nobiscum, est contra nos, byłoby to naostatek, wdawać nas in necessitatem ubespieczenia siebie od tych, od ktorych wspolney rady y pomocy do ubespieczenia nas spodziewać się powinniśmy. Czemu ażeby wcześnie było provisum, zlecamy I. W. I. Panu Marszałkowi Konfederacyi naszey, wysłać Posłow od siebie kredensowanych do I. W. I. Pana Hetmana W. W. X. Litewskiego z instrukcyą obliguiącą, ażeby solita przeszłych Konfederacyi praxi, złączywszy się z nami, zaprzysiężoną Rzpltey plene dotrzymaną zawsze wiarą, zamysłom malevolorum, czynił nas niedostępnych. Uczyniwszy tedy legitimam tey naszey Prowincyonalney Konfederacyi, zwyczaiem od przodkow naszych zawsze prospere dla dobra publicznego używanym existentiam, po obranych przez Woiewodztwa y Powiaty Konfederackich Marszałkach, y Konsyliarzach, in laudo tychże Woiewodztw y Powiatow mianowanych y autoryzowanych, obierany za Marszałka tey Generalney Konfederacyi naszey, doświadczoną do utrzymania powszechnego dobra gorliwością intaminata w interessach oyczyzny fide, doskonałą in agendis sposobnością zaleconego I. W. I. Pana Michała Brzostowskiego Koniuszego W. W. X. Litewsk. ktoremu z Woiewodztw y Powiatow po dwoch kredensowanych Konsyliarzow przydaiemy, ktorzy to Wielmożni IchMość PP. Konsyliarze, sessye swoie regularnie, sub praesidentia Marszałka składać, wszystkie publiczne desideria, proiekta y sprawy pluralitate suffragiorum ustanawiać y decydować są obowiązani; a iako ten nasz związek dla powszechnego dobra przedsięwzięty, dotrzymać sobie wzaiemnie przyrzekamy y zaprzysięgamy, tak ony ad acta publica Wwodztw y Powiatow podać zlecaiąc, dla nieodmiennego dotrzymania, y wzaiemnego siebie ubespieczenia rękoma własnemi podpisuiemy. Działo się w Wilnie roku tysiąc siedmsetnego sześćdziesiąt czwartego, miesiąca Kwietnia szesnastego dnia. U tego instrumentu Confoederationis podpisy rąk his exprimuntur verbis.
Michał Brzostowski Koniuszy W. W. X. Lit. Marszałek Generalney Konfederacyi W. X. Lit. Ignacy Kniaź Massalski Biskup Wileński salvis immunitatibus et juribus ecclesiae. Tadeusz Ogiński Kasztellan Trocki. Tadeusz Burzyński Kasztel. Smoleński. Ierzy Hrabia Fleming Podskarbi W. W. X. Lit. Tomasz Zienkowicz Biskup Areopolitański, Sekretarz W. X. Lit. salvis juribus et privilegiis ecclesiae. Alexander Horain Biskup Hirenenski Referendarz W. W. X. Lit. salvis juribus et privilegijs ecclesiae. Antoni Przezdziecki Referendarz W. X. Lit. Regimentarz Dywizyi Białoruskiey. Andrzey Zienkowicz Instygator W. W. X. Lit. Stefan Giedroyć Biskup Ranopolitański. Sufragan Białoruski, Proboszcz Katedralny Wileński, salvis juribus et immunitatibus in omni ecclesiae. Carolus Karp Canonicus et Officialis Surrogatus Vilnensis salvis juribus et immunitatibus Sanctae Romanae Ecclesiae. Tomasz Korsak Canonicus Cathedralis Vilnensis salvis juribus et immunitatibus ecclesiae. Kazimierz Prozor Kanonik Katedralny Wileński salvis immunitatibus et juribus ecclesiae. Paweł X. Brzostowski Pisarz W. W. X. Lit. salvis juribus ecclesiae. Antoni Ważyński Skarbny W. X. Lit. y Konsyliarz Woiewodztwa Trockiego. Stanisław Pioro Starosta Rumszyski. Nicolaus Tyszkiewicz Canonicus Cathedralis Vilnensis, salvis juribus, privilegiis et immunitatibus ecclesiae. Ierzy z Łubna Połubiński Kanonik Wileński salvis juribus et immunitatibus ecclesiae. Ignatus Oskierka Canonicus Cathedralis Vilnensis salvis juribus, privilegiis et immunitatibus ecclesiae. Michał Chomiński Kanonik Wileński salvis juribus, privilegiis et immunitatibus ecclesiae. Joannes Josephus de Skrzetuszewo Wawrzecki Prothonotarius Apostolicus, ecclesiarum cathedralium Vilnensis et Plocensis Canonicus, salvis juribus, privilegiis et immnunitattibus ecclesiasticis. Janussius Michael Deszpot Zenowicz Canonicus Cathedralis Samogitiae, Praepositus et Praesidens civitatis Mohiloviensis, salvis juribus et privilegiis ac immunitatibus Sanctae Romanae Ecclesiae. Ian Hlebicki Iozofowicz Starosta Sądowy y Pułkownik Powiatu Orszańskiego. Kazimierz na Chalczu Chalecki Starosta Rzeczański. Iozef Sielicki Poseł Wdztwa Połockiego. Kaietan Podbereski Podstarości Powiatu Rzeczyckiego. Ian Antoni Horain Podkomorzy Wileński Starosta Iałowski, y Konsyliarz tegoż Woiewodztwa. Michał Skorulski Oboźny Woiewodztwa Wileńskiego. Ian Chodkiewicz Starosta Wieloński y Konsyliarz Wdztwa, y Pułkownik tegoż Woiewodztwa Wileńskiego. Michał Horain Horodniczy Woiewodztwa Wileńskiego. Antoni Horain Podstoli Wileński. Michał Szumski Starosta Karpowicki Marszałek Kapturowy Woiewodztwa Wileńskiego. Marcin Szumski Vice-Marszałek Sądow Kapturowych Wodztwa Wileńskiego. Benedykt Oganowski Oboźny aktualny Woiewodztwa Wileńskiego. Ignacy Horodeński Sędzic Ziemski, Pisarz Sądow Kapturowych Wdztwa Wileńskiego. Antoni Gieczewicz Rotmistrz y Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Wileńskiego. Antoni Szpyrko Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Tadeusz Wąsowski Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Marcin Zaleski Sędzia Kapturowy, y Porucznik I. K. Mci. Ludwik Abramowicz Derewniczy y Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Ignacy Bronic Podczaszy y Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Tadeusz Towiański Sędzia Kapturowy Wodztwa Wileńskiego. Michał Kiełczewski Stolnik Poznański y Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Wileńskiego, Ignacy Iasieński Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Iozef Merło Ianuszkiewicz Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Ignacy Korsak Sędzia Kapturowy y Rotmistrz Wodztwa Wileńskiego. Tadeusz Horain Podkomorzyc Wileński y Sędzia Kapturowy. Franciszek Czyż Krayczy y Marszałek Konfederacki Wdztwa Wileńskiego. Krzysztof Giedroyć Stolnik Wodztwa Wileńskiego. Gasper Horain Woyskowicz Wileński. Antoni Tadeusz Giedroyć Kapitan I. K. Mci. Ignacy Moniuszko. Ierzy Zaleski Starosta Grzybiański. Felicyan Zmiiewski Łowczy Woiewodztwa Wileńskiego. Antoni Gierald Towiański Strażnik Wodztwa Wileńskiego Starosta Inturski. Dymitr Zmiiowski Łowczyc Nowogrodzki. Stanisław Giedroyć Cześnik Woiewodztwa Wileńskiego. Dominik Skarbek Kiełczewski S. L. Michał Pietrzkiewicz. Marcin Monczyński Sędzia Kapturowy Wdztwa Wileńskiego. Michał Nowicki Komornik Wdztwa Wileńskiego, Sędzia Kapturowy Powiatu Wilokomirskiego. Ian Giedroyć Sędzia Kapturowy. Antoni Miedzichowski. Franciszek Grabowski. Powiat Oszmiański. Marcin Teodor Oskierka Marszałek Konfederacyi Powiatu Oszmiańskiego, Starosta Miadziołski. Marcin Skarbek Ważyński Woyski Powiatu Oszmiańskiego. Iozef Boreyko Choćko Sędzia Grodzki Powiatu Oszmiańskiego. Iozef Downarowicz Czesnik Powiatu Oszmiańskiego, Konsyliarz Konfederacyi W. X. Lit. Iacek Mackiewicz Oboźny Powiatu Oszm. Krzysztof Biegański S. B. Ierzy Krzywobłocki Strażnikowicz Oszm. Stefan Tadeusz Sachowicki Czechowicz Sędzia Kapturowy Powiatu Oszmiańskiego. Ierzy Moszkiewicz Sędzia y Rotmistrz Powiatu Oszmiańskiego. Benedykt Skarbek Ważyński Rotmistrz Oszmiański. Konstanty Chomiński Starosta Hubski. Onufry Rahoza Cześnik Star. Ignacy Sulistrowski Starościc Iżycki. Adam Łokucieiowski Starosta Nierowski, Sędzia głowny Kapturowy Powiatu Oszm. Iozef Szweryn Strażnik Ziemi