Volumina Legum. Tom VII/O soli suchedniowey

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
O soli suchedniowey.

Lubo wszystkie Woiewodztwa, Ziemie, y Powiaty Koronne ktorym sol suchedniowa należy, upewnione być powinny, że w tym dawno postanowionym prawom nikt przeczyć nie może; teraźnieyszym iednak za powszechną Stanow Rzeczypospolitey zgodą, postanowieniem mieć chcemy też Woiewodztwa, Ziemie y Powiaty upewnione, że wszystkie w czasie prawem wyznaczonym corocznie, taż sol suchedniowa niezawodnie dochodzić powinna, in ea, iako do tych czas odbierały quantitate. Y przywodząc ad executionem prawo w konstytucyi anni 1678 wyrażone, że Woiewodztwo Łęczyckie z składu Dobiegniowskiego corocznie soli Krakowskiey beczek tysiąc odbierać powinno, mocą teraźnieyszego Stanow Rzeczypospolitey postanowienia nienaruszenie observandum mieć chcemy. Woiewodztwa Poznańskie, Kaliskie, Brzeskie Kuiawskie, Inowrocławskie, y Ziemia Dobrzyńska, aby sol suchedniową onym według prawa z żupp Samborskich należacą, na składach prawem wyznaczonych punktualnie spuszczaną przez Żupnika Ruskiego, y tymże Woiewodztwom secundum quantitatem łanow wydawaną miewały, a od niey w płaceniu po grzywnie, to iest: po groszy Polskich 48 według prawa anni 1576 nienaruszenie zachowane były, przekazuiemy, y postanowienie sprawiedliwey według dawnego zwyczaiu beczek miary, Kommissarzom do żupp Krakowskich y Samborskich z teraźnieyszey Konfederacyi naznaczonym, zlecamy. Żeby zas częstym soli tak Krakowskiey iako y Samborskiey pretii podwyższaniem prawu anni 1532 przeciwnym, universum populum krzywdzącym y ubożącym na zawsze zabieżeć się mogło; mocą Stanow Rzeczypospolitey postanawiamy, żeby Kommissya Skarbowa z teraźnieyszey Stanow Rzeczypospolitey woli złożona y naznaczona, soli wszelkiey sprawiedliwą cenę postanowiła, y za iaką, na ktorym składzie, ma być rowno wszelkiey kondycyi ludziom przedawana, opisała. A super transgressorem takowego o soli suchedniowey postanowienia, y o przedawaniu wszelkiey soli opisania, poenam mille marcarum Polon. in omni foro, ad cujusvis instantiam vindicandam naznaczamy, y to pro perpetua lege mieć chcemy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).