Volumina Legum. Tom VII/Neofici

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Neofici.

Gdy się w całej Polszcze zagęścił rodzay neofitow, ktorzy z przyrodzoney biegłości y chciwości do prerogatyw szlacheckich, do possessyi Urzędow, y dobr ziemskich, z krzywdą rodowitey szlachty cisnąć się odważaią, a prawa Koronne żadney takowym ludziom nie wyznaczyły kondycyi, szczegulnie punkt ieden w statucie Litewskim w rozdziale dwunastym, artykule siodmym, paragrafie ostatnim oboiętnie napisany, za szlachtę neofitow deklarował poczytać, poźnieysze zaś prawa o nobilitacyach postanowione, nie inną drogą, tylko za konsensem Stanow Rzeczypospolitey na Seymach rekommendowanym y zasłużonym osobom do kleynotu szlachectwa Polskiego przychodzić wyznaczyły. Przeto zabiegaiąc, aby ten rodzay neofitow rodowitego szlachty Polskiey plemienia z czasem nie zaćmił, miec chcemy y postanawiamy, aby takowi neofici, lub od nich descendentes, ktorzyby się do mieyskiey kondycyi udać chcieli, y byli sposobnemi, tych wszystkich wolności iako y Szlachetni mieszczanie używali, a ktorzyby około roli pracować chcieli, aby czynsz z teyże roli y gruntu przyzwoity panom gruntu tego własnym płacili; a ieżeliby się ktory z neofitow, lub od nich pochodzący na Urzędzie iakowym przez niewiadomość kondycyi y urodzenia, sobie konferowanym znaydował, lub dobra iakowe dziedzictwem nabyte, czyli sposobem zastawnym posiadał, tedy zapozwany ad competens forum, ma podlegać teraźnieyszemu postanowieniu, dobra zaś od czasu ninieyszey ustawy do lat dwoch, szlachcie rodowitey zprzedać, a z dobr zastawnych summy podnieść, y z tychże dobr ustąpić starał się, a to sub confiscatione bonorum et summarum per medium delatori, per medium fisco cedendorum, et cedendarum. O co forum Trybunałow y regestr deductionis nobilitatis, tak w Koronie iako y w W. X. Lit. naznaczamy.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).