Volumina Legum. Tom VII/Most, szopa, y okop

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Most, szopa, y okop.

Most przez Wisłę, szopa, y okop, aby na przyszłą Elekcyę kosztem Rzeczypospolitey wcześnie sporządzone były, IchMciow PP. Podskarbich oboyga narodow, mocą praw dawnych, obowięzuiemy, co im w rachunkach przyięto będzie.
Y ten most aby skarb Koronny także kosztem Rzeczypospolitey na zawsze utrzymywał, z naznaczeniem mostowey exakcyi od konia y bydlęcia go[1] groszy trzy, od skopow, wieprzow, y innej trzody po groszu iednym od sztuki, od człowieka pieszego po groszu iednym, nemine excepto, oprocz przyieżdżaiących na Seymy Elekcyine, y powracaiących z nich, na dwa tygodnie przed zaczęciem, y na dwa po skończeniu tychże Seymow, sine impedimento nawigacyi, salva tamen solutione za podniesienie mostu, po złotych cztery od statkow wszelakich szlacheckich, a po ośm od kupieckich, zalecamy. A że possessorka przewozu zaszczyca się przywileiem y aktualnym prowentem, przeto tenże skarb Koronny będzie wypłacał z namienioney exakcyi corocznie ad vitae tempora teraźnieyszey possessorki takowe contingens, wytrąciwszy kwartę z przewozu należącą, iakie dzierżawca, czyli administrator tegoż przewozu w śrzednich latach, wyiąwszy rok teraźnieyszy, importował, co pod przysięgą zeznać powinien, salvo distincto calculo z prowentu exekucyi mostowey przez skarb Koronny Rzeczypospolitey reddendo.
A po smierci teraźnieyszey possessorki, ażeby żaden przywiley na przewoz, ani żyiącey konsens ad cedendum nie był wydany, in pactis conventis Krolowo Imci przyszłemu ma być dołożono. A in casus renitentiae w płaceniu, lub depaktacyi w wybieraniu nad postanowienie teraźnieysze, forum do odpowiadania w Sądach Grodzkich, czyli Potocznych, czyli Ziemskich Warszawskich naznacza się, sub rigore quingentarum marcarum.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku. Powinno być: po.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).