Volumina Legum. Tom VII/Liczba Posłow Pruskich na Seymy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Liczba Posłow Pruskich na Seymy.

A że też Woiewodztwa Ziem Pruskich samym użyciem przywłaszczonym bez żadnego fundamentu prawa, owszem cum derogatione aequalitati activitatis innych Woiewodztw, ktore w liczbie wyznaczoney Posłow swoich seymować zwykły, wiele się podoba Posłow na Seym wysyłaią, ktora nadproporcyonalna tychże Posłow liczba dała okazyą wielu, niechcącym mieć zatłumione Izby Poselskiey starania, że Generały Pruskie tak często nie dochodzą, y też Woiewodztwa Ziem Pruskich rzadko na Seymach active przez Posłow swoich znayduią się; przeto tak ich activitati, iako względem nich aequalitati activitatis wszystkich w Koronie y w W. X. Lit. Woiewodztw juste consulendo, przychylaiąc się do konstytucyi roku 1641 titulo: Ordynacya Powiatow Lemburskiego y Bytowskiego, odtąd z tychże Woiewodztw Pruskich, to iest: Chełmińskiego, Malborskiego y Pomorskiego, po dwoch Posłow z każdego Powiatu ninieyszą konstytucyą naznaczamy, ktorych, podług praw powszechnie w tey mierze od Rzeczypospolitey postanowionych, też Woiewodztwa obierać, y na Seymy posyłać maią.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).