Volumina Legum. Tom VII/Długi od Rzpltey sukcessorom niegdy Wieleb. IMci X. Andrz. Trzebnickiego Biskupa Krakow. y Ur. Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskiego

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Przeprawy Kuiawskie Volumina Legum. Tom VII • Długi od Rzpltey sukcessorom niegdy Wieleb. IMci X. Andrz. Trzebnickiego Biskupa Krakow. y Ur. Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskiego • zbiorowy Satysfakcya sukcessorom Ur. Ierzego Dziedoszyckiego
Przeprawy Kuiawskie Volumina Legum. Tom VII
Długi od Rzpltey sukcessorom niegdy Wieleb. IMci X. Andrz. Trzebnickiego Biskupa Krakow. y Ur. Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskiego
zbiorowy
Satysfakcya sukcessorom Ur. Ierzego Dziedoszyckiego
Konfederacya Generalna (1764)
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło Sejm konwokacyjny (1764)

Długi od Rzpltey sukcessorom niegdy Wieleb. IMci X. Andrz. Trzebnickiego Biskupa Krakow. y Ur. Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskiego.

Ponieważ niegdy Wielebny IMść Xiądz Andrzey Trzebnicki Biskup Krakowski na gwałtowne Rzpltey potrzeby podczas woien Tureckiey, Szwedzkiey, Kozackiey, y innych, pożyczył był Rzeczyp. iedney summy cztery tysiące ośmset czerwonych złotych, y wtenczas currenti moneta dziesięć tysięcy złotych Polskich, na prowiantowanie Kamieńca Podolskiego, na erygowanie do tegoż Kamieńca Podolskiego wyprawioney pięćset piechoty, nadto w późnieyszym czasie pożyczył także czterdziestu piąciu tysięcy złotych Polskich, konstytucyami 1673 także 1676 opisane y assekurowane; a potym większą część tych summ Rzpltey ustąpił y darował, iako o tym wspomnione dostatecznie informuią konstytucye, summa tylko iedną pięćdziesiąt tysięcy złotych, drugą czterdzieści y pięć tysięcy złotych Polskich kontentuiąc się, a z nich, iako informuie konstytucya 1677 dwadzieścia y pięć tysięcy odebrał, et intervenientibus fatis iego, restans dotąd nie iest zapłacone; więc zachowuiąc w tym fidem publicam, zlecamy, aby te summy, iedna dwadzieścia y pięc tysięcy, druga czterdzieści y pięć tysięcy pożyczone, do zapłacenia resztuiące, ex proventibus Rzpltey z skarbu Koronnego, legitimis tegoż Wielebnego Biskupa Krakowskiego successoribus wypłacone były. Dług także Ur. niegdy Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskigo, constitutione anni 1726 assekurowany, a do tych czas zupełnie nie wypłacony, aby succesoribus tegoż Ur. Wysockiego był dopłacony, skarbowi Koronnemu authoritate Stanow Rzpltey zalecamy, salvis quietationibus przez skarb Koronny producendis.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).