Strona:Volumina legum T. 7.djvu/048

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ckiego, Inowłockiego UU. Malickiego Chorążego Sanockiego, Goleiowskiego Podstolego Trębowelsk., Błażeiewskiego Podstarościego, Kownackiego Sędziego, Hordyńskiego Pisarza Grodzkiego Lwowskich, Bukowskiego Stolnika Sanockiego, Szumlańskiego, Drohoiowskiego, Przeczkowskiego Sędziego Grodzkiego Przemyskiego, Manasterskiego naznaczamy; ktorzy captato tempore, dummodo quator lub tres adsint, ziechawszy in attendentia Urodz. Podskarbiego Nadwornego, lub zesłanego od niego, tę część w Szeptycach do ekonomii Samborskiey należącą zlustruią, et immunitati Terrestri in possessionem Ur. Franciszka Szeptyckiego Podczaszego Lwowskiego, sua in circumferentia cum antiquis limitibus na zawsze oddadzą. Inną zaś część dziedziczną, w intracie aequivalentem, do ekonomii Samborskiey applikowaną, immunitati bonorum mensae Regiae authoritate praesentis constitutuinis in perpetuum inkorporować będą, y finalnie tam na gruncie zakończą.

Approbacya zamiany gruntu Pomiecin.

Zamianę gruntu pustego Pomiecin nazwanego, za część dziedziczną we wsi Syrokach w Woiewodztwie Rawskim, w Ziemi Sochaczewskiey leżącey, między Ur. Iozefem Łuszczewskim Sędzią Ziemskim Sochaczewskim z iedney, a konwentem Warszawskim OO. Dominikanow z drugiey strony, praecedente consensu Romano, grodownie uczynioną, approbuiemy.

Approbacya granic wsi Łubca.

Kommissyą Graniczną między niegdy Urodz. Stefanem Hankiewiczem Pisarzem Dekretowym, iako wsi ziemskiey Łubca y Grabiny w Ziemi Sochaczewskiey leżących dziedzicem, z iedney, a Ur. Marcinem Rostockim Starostą Kapinowskim dnia 28 miesiąca Pazdziernika roku Pańskiego 1688 expedyowaną, oraz przywiley Nayiaśń. Krola Iana III dnia 29 miesiąca Stycznia r. P. 1689 na Seymie Walnym Warszawskim toż rozgraniczenie od puszczy Kapinowskiey, aby wieczyście trwało, approbuiący, zachęcaiąc do dalszych usług Rzeczyposp. Ur. Antoniego Rogalskiego rzeczoney wsi Łubca y Grabiny zwaney, teraźnieyszego ex jure quaesito od sukcessorow Hankiewiczowskiech dziedzica y possessora, authoritate praesentis Conventus także pro re onego, y sukcessorow iego approbuiemy, y iako dotąd też granice kopcami oznaczone, exekucyi y possessyi iurisdatorow wsi Łubca y Grabiny, tak przy nich y teraźnieyszego dziedzica Urodz. Rogalskiego zachowuiąc, one ztwierdzamy.

Rewizya grobli we wsi Baryczy.

Wieś Barycz w Woiewodztwie Krakowskim Ur. Stanosława Dęmbińskiego Podcz. Krak. na samym gościńcu pod Wieliczką, ponosi szkodę w gruntach y groblach od fornalow prowadzących sol na Szląsk, więc za uczyniona rewizyą przez Delegatow do zupp splnych na teraźnieyszym Seymie wyznaczonych, rekompensa przez skarb Krolewski uczyniona będzie.

Wart Wisły przy Ostromęcku.

Wisły rzeki wart, ieżeli, iako iuż się zaczął nawracać, obroci się pod brzeg miasta Ostromęcka dobr W. Mostowskiego Woiewody Pomorskiego, Starosty Skarszewskiego dziedzicznych, za rezygnacyą przez niegdyś W. Bogdana Kasztelan Płockiego oyca yego uczynioną, y statki tą stroną Wisły iśćby musiały, zaczym dla łatwieyszey expedycyi Wisłą idących towarow, Kommissya Ekonomiczna gdyby upatrzyła potrzebę, komorę z Forduna do tych dobr przeniesie, y założyć ma, iednak za pozwoleniem y ugodą tegoż dziedzica.

Przeprawy Kuiawskie.

Wiele na tym zależy, aby dla wygodnego y bespiecznego przeieżdżania wszelkiego stanu ludzi, tudzież kupcow prowadząccyh handle, a ztąd wynikaiących skarbowi Rzpltey pożytkow, wszelkie przeprawy opatrzone y ubespieczone były; więc gdy UU. Woiewodztw Kuiawskich Posłowie donieśli nam, y informowali, że dla wylewaiących od rzeki Notesi, Gopła, y Bachorzy bardzo często wod, tak są około wsi Krzywosądzy y Rożniat w Woiewodztwie Inowrocławskim ku Powiatowi Kruszwickiemu leżących, złe y do przeiechania niepodobne przeprawy, że obywatele pomienionych Woiewodztw do miast sądowych Brześcia, Inowrocławia, y Kruszwicy, todzież na Ziazdy Seymowe do Radzieiowa przeieżdżać, y bespiecznie przeprawiać się nie mogą, mocą zgromadzonych Rzpltey Stanow, za powszechną onych zgodą, UU. wsi Krzywosądzy y Rożniat dziedzicow, y possessorow obliguiemy, aby dogadzaiąc publicae commoditati, starali się te przeprawy kopaniem rowow, y wysypaniem grobel, lub wystawieniem potrzebnych mostow, do ktorych przytknięcia, lub przewozu bespiecznego utrzymania possessorowie Probostwa y Woytowstwa Kruszwickiego, gruntow swoich bronić nie powinni, do przeiechania łatwe y bespieczne sporządzić, y zawsze utrzymywać gwoli czemu zażywania gruntow wsi Piołunowa pustey, iako do wsi Krzywosądzy jure Terrestri należącey, pozwalamy. A dla sporządzenia y utrzymania na zawsze przepraw na drogach Rożniatowskich, dogadzaiąc commoditati obywatelow Kuiawskich Woiewodztw, Woiewodzką część w Powiecie Kruszwickim do tychże dobr wsi Rożniat eodem jure Terrestri należącą, być na zawsze postanawiamy.

Długi od Rzpltey sukcessorom niegdy Wieleb. IMci X. Andrz. Trzebnickiego Biskupa Krakow. y Ur. Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskiego.

Ponieważ niegdy Wielebny IMść Xiądz Andrzey Trzebnicki Biskup Krakowski na gwałtowne Rzpltey potrzeby podczas woien Tureckiey, Szwedzkiey, Kozackiey, y innych, pożyczył był Rzeczyp. iedney summy cztery tysiące ośmset