Strona:Volumina legum T. 7.djvu/047

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Uspokoienie granic wsi Łosocina.

Ponieważ wsi Łosocin y Kaiew ziemskie dziedziczne z dezertami wsi Ostrowa, y Wołodrza Krolewskiemi, przez wielkie expensa nie mogły się rozgraniczyć, y nie są rozgraniczone; więc tamuiąc wszystkie in futurum koszta, ktoreby z przyczyn wyszukania granic między temi pustyniami następować miały, pustynią Ostrow y Wołodrza w Woiewodztwie Łęczyckim, jure cesso Regali, Urodzonym Karolowi Saryuszowi y Helenie Gomolińskim Podkomorzym Łęczyckim przypadłe jure Terrestri do gruntow wsi także pustey Łosocina y Kaiewa całością na zawsze przyłączone być deklaruiemy, y inkorporuiemy. A to na zamian za dobra osiadłe Swiechy, dicta Łętkow mały, dziedziczne tychże Podkomorzow w Wdztwie Łęczyckim leżące, na ktore exnunc onera Reipublicae z wyrażonych pustyń przenosiemy, salvo jire possessorio ad vitae tempora tymże Podkomorzym małżonkom reservato: oraz na uznanie aequivalentis proventus Kommissarzom do kwarty praesenti lege naznaczonym, moc miary wyznaczenia kwarty na zamienionych dobrach daiemy, y co postanowią, pro approbato mieć chcemy.

Wieś Kożuchow w Woiewodztwie Podolskim.

Ponieważ Urodzeni Kożuchowscy dobr wsi Kożuchowa w Woiewodztwie Podolskim, a Powiecie Latyczewskim leżących jure feudi od Nayiaśnieyszego Zygmunta I anno 1527 w Krakowie in conventione Generali nadanych, do tych czas in possessione non interrupta successorum infeudatarum personarum zostaią; przeto my Stany zkonfederowane Rzplitey, unanimiter zezwoliwszy, stanowiemy, ażeby ciż Urodzeni Kożuchowscy przy prawie swoim lennym sobie służącym, juxta ejusdem tenorem, zachowani byli.

Obiaśnienie prawa dziedzicznego do wsi Sachny.

Dobra wieś Sachny z Przysiułkiem, Łoznami antiquitus od Nayiaśnieyszych Monarchow Polskich Urodzonym Sachnowskim prawem dziedzicznym nadane, a potym od sukcessorow tychże UU. Sachnowskich przez Ur. Xięcia Swiętosława Swiatopełka Czetwertyńskiego dziedzictwem nabyte, ac denique po śmierci tegoż Xcia na sukcessorow iego spadłe, pro bonis sine quaestione haereditariis uznaiąc, wszelkie ich prawa dziedziczne ztwierdzamy, y tychże sukcessorow Xcia Swiętosława Czetwertyńskiego circa haereditatem wspomnionych dobr pro perpetuo mieć chcemy.

Pozwolenie zamiany dobr Krolewskich Bunowa y innych, za dobra Rozow y inne Wielm. Woiewody Bełzkiego.

Ponieważ między dobrami ziemskiemi Wielm. Ignacego Cetnera Woiewody Bełzkiego dziedzicznemi znayduią się części Krolewskie we wsi Kniazach w Woiewodztwie Bełzkim pomieszane, w Woiewodztwie zaś Ruskim w Ziemi Przemyskiey od wsiow Bunowa, Lubiena, Hołyńcza, y części Hruszowic, w Ziemi zaś Halickiey, od wsi Nazawizowa dobr Krolewskich, a dobrami tegoż W. Woiewody dziedzicznemi, o granice zachodzą rożności, a z nich następuią kłotnie, przeto przychylaiąc się do żądania tegoż Wiel. Woiewody, tak przez wzgląd na zasługi przodkow iego y własne, iako dla odięcia okazyi sporek, z powszechną zgodą zkonfederowanych Stanow, pozwalamy na kommutacyą tychże Krolewszczyzn wsiow, Bunowa, Lubiena, Hołyńcza y części wsi Kniaz, za dobra iego dziedziczne miasteczko Rozow, y wsie w tymże kluczy znayduiące się w Woiewodztwie Kiiowskim, w Powiecie Zytomirskim sytuowane, y naznaczamy Kommissarzow; z Senatu: Wielm. Stanisława Sługockiego Lubelskiego, UU. Antoniego Morskiego Przemyskiego, Antoniego Rozwadowskiego Halickiego, Stefana Kunickiego Chełmskiego, Maryana Dydyńskiego Lybaczewskiego Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego UU. Wydżgę Stolnika Grabowieckiego, Lipskiego Miecznika Buskiego, Kozłowskiego Cześnika Nowogrodzkiego, Drohoiowskiego Miecznika Przemyskiego, Thorzewskiego Komornika Bełzkiego, Kuszkowskiego Komornika Sandomirskiego; ktorzy to Komissarze, non obstante unius vel plurium absentia, dummodo tres adsint, umowiwszy się między sobą o sposobnym czasie, do każdey wsi w szczegulności tak Krolewskich, iako y do dziedzicznych ziechawszy, intratę sprawiedliwą wyprowadzą, y zamianę za insze dobra ziemskie wzwyż wyrażone, w intracie tamtym wsiom, y częściom korrespodnuiące uczynią, et immunitati Terrestri w possessyą W. Woiewody Bełzkiego y sukcessorow iego na wieczne czasy oddadzą; a dobra ziemskie zamienione w Krolewskie do dyspozycyi przyszłego da Bog Monarchy Polskiego oddadzą, y wszystko pro exigentia rei przezornie y sprawiedliwie powagą Seymu teraźnieyszego y ważnością umocnieni będąc, wykonaią, non praejudicando quidquam ad vitae tempora modernis possessoribus, ktorą to zamianę, iaka przez wyznaczonych Kommissarzow nastąpi, approbuiemy y utwierdzamy.

Pozwolenie zamiany części Szeptyc.

Ponieważ z okazyi części dobr stołu ekonomii Samborskiey we wsi dziedziczney UU. Szeptyckich częste zwykły bywać kollizye, zaboystwa y kłotnie, z racyi gruntow w szachownicę będących; więc chcąc te okazye kłotni oddalić, a maiąc osobliwy wzgląd na zasługi UU. Szeptyckich dla Rzplitey uczynione, za instancyą Posłow od Woiewodztwa Ruskiego, y zgodą wszech Stanow, pozwalamy tę część dobr ekonomicznych Samborskich w Szeptycach, inną podobną część dobr ziemskich UU. Szeptyckich dziedziczną, ekonomii Samborskiey bardziey przyległą zamienić, do ktorey zamiany, y zlustrowania części, y uznania rowney w intracie, Kommissarzow WW. Kasztelanow Bełzkiego, Hali-