Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/236

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


210 ��LUBECKI. ��(pasynkiem) małoletnim kniaziem Pa-Mem Lubeckim. skazani na zapłacenie Bystryjskiemu 60 kup długu kniazia Janusza Lubeckiego, pierwszego mfjJa Wasilisy '). W następnym roku kniaź Bohdan Andrejewicz Sokoliński w imieniu małżonki swej kniahini Wasilisy Lwowny i pasierba swego kniazia Pawła Januszewicza Lubeckiego, pozywa Ostroucha o sioło, któi-ejako spadek po kniaziu Januszu Lubeckim powinno należeć do jego żony i pasierba -). W tymże roku kniaź Bohdan Sokoliński z tonq Wańlisq i pasierbem Pawiem, bierze udział w sprawie kniaziów Lubeckich, jako potomków Sapieżanki, z Sa- piehami o Lemnicę i Połonne 3). Jedyny syn kniazia Janusza i Wasilisy kniaź Paweł JanUSZBWlCZ Lubecki, występuje 1560 A 1561 r. obok matki i ojczyma +) a także obok ciotki Charlińskiej w procesie o ma- jątek Dowojnowski-AHbiaż J). W 15f2 r. kniaź Parcel Lubecki procesuje się z Dowoj- nową wojewodzina Potocką o Iskołti i Łunin "). Sprawa ta tycząca się spadku po pani Janowej Penkowej (Niemirowiczowej) Hannie Sapieżanee i wojewodzie Potockim Stani- sławie Dowojnie, ukończoną została w 1580 r. działem między kniaziem Pawiem Janu- szewiczem Druckim i Lubeckim a Barbar* z kniaziów Soło me reckich wdową po Dowojnie wojewodzie Potockim, mocą którego Lubecki na swój i ciotki swej pani Mikołajowej Charlińskiej udział, otrzymał Luliniec ')- Tenże kniaź Paweł Druckt i Lubecki, sprawę z kasztelanową Witebska Malcherową Snowska Barbarą Kłoczkówną o dzierżawę Ku- rzeniecką, na której miał summe, zakończył 158H r. ugodą "). Władając dobrami w powiecie Orszańskim, miał kniaź Paweł Jałmszaeicz Lubecki i Druckt kilkakrotne tam sprawy o najazdy 1588 i 151)5 r. 0). Synem Pawła Januszewicza 10) będzie kniaź Iwan (Jan) Drncki Lubecki który w 1(519 r. razem z innymi obywatelami wiary greckiej, protestuje przeciw zamiarowi rządu zabrać dla unitów klasztor prawosławny w Mińsku "). Wiatach 1625 A 1626 kniaź Iwan Druckt Lubecki będne pods t arości m Orszańskim, występuje jako komisarz do rozgraniczenia dóbr '-); na tym samym urzędzie występuje jeszcze 1634 r. ). Tego synem, podobno urodzonym z Łowejkówny (?), był niezawodnie kniaź Mikołaj Druckt Lubecki, który w lb'08 e. wspólnie z żoną Krystyną Stetkiewiczówną, skazany na zapłacenie Teodozemu Wasilewiczowi aichimandryeie Słuckiemu summy zabezpieczonej na majątku Lubockicli Lutunh w powiecie Nowogrodzkim"). Wyinie- nicni małżonkowie sprzedawszy Pohost i Lulin temuż archimamlrycie, następnie episko- powi Białoruskiemu, pomarli przed tym ostatnim, który umaił w 1678 r., poczem opie- kunowie synów Mikolaja i Krystyny Sicłkicwiczihuny kasUchniLi NmogroLLkiej-Druckich Lubeckich, Szymona i Bohdana Druckich Lubeckich, zajechali te majątki, o co sprawa w tymże 1678 i\ ib). Wymienieni synowie Mikołaja Druekicgo Lubeckiego i Krystyny Stctkiewiczówny, Szymon i Bohdan Druccy Lubeccy, podzielili się II Stycznia 1688 r. dobrami Lubowicze w Orszańskiem, które odziedziczyli po rodzicach ]6). Obaj walczyli 1700 r. pod Olkienikami, Szymon z Witebskiego, Bohdan z Pińskiego "). Starszy z braei Szymon Drucki Lubecki, jako podstoli Włodzimierski, posło- wał z powiatu Orszańskiego na sejm 1(>97 r. 'J. następnie stolnik Włodzimierski żonaty najprzód z Joanną Godebską; oboje S?-ymon Druckt l.ubecki stolnik Włodzi- mierski i żona jego Joanna Godebskq córka Bazylego chorążego Pinskiego i Elżbiety Adelgundy Piaseckiej-Godebskich (ona już nieżyjąca?; wspomnieni w Kwietniu 1709 r. JI- zapisie Godebskiej chorążynej Pińskiej na missyę Jezuitów w Słonimie IS). Prze- rósłszy się ze stolnikostwa Włodzimierskiego na Owruckie, Szymon Druckt Lubecki °łolnik Owrucki mianowany odrazu 28 Lutego 1710 r. kasztelanem Mińskim po unierci Szczuki 20). U marł w tym samym roku; po zejściu kjua-ia Lubeckiego Dnickiego msztelana Mińskiego wójtostwo Łojszynskie nadano 7 (grudnia 1710 r. Neetoro wieżowi 2 1 ). Urzędu kasztelanii Mińskiej widocznie wcale nie obejmował, albowiem w następnej no- ninacyi na kasztelanię Mińską Jana-Fryderyka Sapiehy, uważano za stosowne pominąć ��') 1560 r. Marca 26 (S. 43 k. 256 d. 192). *) 1561 r. Kwietnia 21 (Tarrrże K 5911. ») 1561 r. Pażdzier- iika23 (S. 35 k. 120). *) Patrz wyżej. ') TaTHe. <J Z 68 k. 123. ") 1586 r. Marca 30 (S. 64 k. 61 i 63). ) 1589 r. Marca 28 (S. 65 k. 812). ') S. 70 k. 8 i S. 63 k. 445. ») Potomek Iwana, i'ranciazek Labęcki »ładał 1762 r. majątkami, ktftre były w poskdanin Pawio. ") Miiiakx Akty str. 130 "I S. 90 k. 280 i Z- 19 k. 104. ") Z. III k. 182 i Z. IIO K. 640. '*) Akt WiL XV 237. ») Tarrrże XI 220-222. »1 Z . NQ t. !78, patrz niżej. ") ŻychL XIII 260. «) Podgórski, Pomniki, Vi loclaw 1840, 2 tc-mj, I 245. ») Z. 155 k. 78-382 ") Tarrrże k. 193. »') Tamże k. 360.