Strona:Wolff Józef. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku.djvu/229

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


LUBECKI.
203

Wasilewicz Drucki był takim sposobem pierwszym kniaziem naLubczu-Lubeckim, Tenże kniai Bohdan Wasilewicz w tymże czasie otrzymał od króla 6 kop jurgeltu z myta Łu- ckiego '). U marł bezpotomnie nie później pierwszej połowy 1500 r., a król w Sierpniu t. Y.pu śmierci kniazia Bohdana Wasilewicza nadał Lubczo bratu jego kniaziowi Roma- nowi Wasilewiczowi, który przedstawił królowi wszystkie (wyżej wymienione) przywi- leje na Lubczo, a mianowicie pozwolenie królewskie pani Olizarowej na zapis, tejże za pis siostrzeńcowi swemu kniaziowi Bohdanowi Wasilewiczowi i potwierdzenie temuż '). Kniaź Roman Wasilewicz władał Lubezem około dwndzieścia lat. Żonaty był z Bohdana Bohdanowną Sapieżanką 3), która już w 1525 r. jest powtórnie żona Jana Steekiewicza (z Dołobawa, przezwanego Cybulka), marszałka hospodarakiego-, w tym roku król potwierdza zapis i-eEormneyjny Jana Steekowicza dziedzica na Hołubli i Dołobawie, marszałka hospodarakiego, dany żonie swej Bohdanie Bohdanównie Sapie- żance na 500 kop groszy na Hołubli 'J. Pani Bohdana, występująca jeszcze 1541 roku w sprawie o Czereję. i Tuchaczow 5), umarła przed 1549 r.; w tym bowiem roku knia- ziowie Dymitr i Iwan Romanowicze Ltibeccy manifestują o zabraniu ruchomości pozosta- łych po ich matce pani Janowej Steckiczcicza. Bohdanie, mnrszatkowej hoepodarskiej e). O spadek po matce swej pani Janowej Steekowicza Dotobowskiej Bohdanie, piątej części w Czereji, Tuchsczewie, Połonnem i Białej procesowała pani Mikołajowa Syrputowa (sic) kniażna Hanna Lubecka 1551 r. braci swych kniaziów Dymitra i Iwana Romanowiczów Lubeckick, którzy bez niewinstek swych kniahiń Bohdanowej i Januszowej odpowiadać nie chcieli 'J. Kniaź Roman Wasilewicz Lubecki pozostawił liczne potomstwo, bo 5-ciu synów i córkę. Starsi synowie kniaziowie Wasil, Dymitr i Bohdan po Śmierci ojca knia- zia Romana, w obecności wuja swego (diadka) Iwana Bohdanowicza Sapiehy wojewody Podlaskiego, ojczyma swego Jana Steekowicza i matki, podzielili SIĘ spadkowymi ma- jątkami na Wołyniu i Susi; młodei bracia kniaziowie Iwan l Janusz Romanowicze Lubeccy (widocznie doszedłszy do lat), o dział we wszystkich majątkach ojczystych, a mianowicie Lubczu, "Wideniczach, Zahorodi, Zaszczylu, Kojtowie i Chudowie pozywają w 1536 r. braci dworzan hospodar skidi kntuzubi Dymitra i Bohdana (Wasil już nie żył) i uzyskuje wyrok "}. <£tych 5-ciu synów trzej Dymitr, Bohdan i Iwan eą twórcami trzech linii: Kniaź Wasil Romanowicz Lubecki, naj starszy z braci, według popisu ziemskiego 1528 r. miał wspólnie z. bratem Bohdanem stawić 7 koni na potrzeby wojenne *). Obaj bracia kniaziowie Wasil i Bohdan Romanowicze Lubeccy otrzymują w tymże roku przy- wilej na targi, jarmarki, mostowe i karczmy w dobrach swych Lubczy 10), Występując ciągle razem, mieli spór z kniaziami Weiickimi o "ostrów Pudłowski" , dowodząc, że takowy babka ich pani Olizarowa, stryjowi ich razem z Lubcza dała; gdy zaś kniaź We- lioki r-.a ów "ostrów'" przedstawił przywilej Szwitngajły, król pozostawił go w posiada- niu tej ziemi, o czom listownie dworzan hospodarskich Kjiidziórc Wasila i Bohdana Roma- nowiczów j.ubeckich 1534 r. zawiadamia "j. Kniaź Wasil umarł około 1535 r. O spadek po nim i sumę, należną procesowała siostra jego kniaina Hanna Lubecka brata swego kniazia Bohdana, a sędziowie, których wyrok król 1536 r. potwierdza, przysądzają jej CZĘŚĆ nieboszczyka brata Wasila '-). W następnym roku król listownie upomina kniazia Bohdana Romanuwicza Lubeekiego, aby siostrze swej Hannie Romanównie Lubeckiej, która była za pisarzem i wojskim Drohukim Matysem Dubrowskim, o d d a ł a śmierci brata knia- zia Wasila Lubeekiego udział w zamku Lubcza i sumę, którą tenże brat pozostał jej był winien stosownie do wyroku IS).

Kniaź Janusz Romanowlcz, najmłodszy z braci, wymieniony 1530 r. w procesie z braćmi Ił), a w 1538 r. obok brata Iwana ia). Ożenił się z K n i a żną H a n ną Boh- d a n ó w n ą Ż e s ł a w s k ą i wziął za nią majątki w Mińskiem; w 1541 r. kniai Janusz Lubecki otrzymuje przywilej na zbudowanie dwóch karczem w majątku Priłuki w po-


��') W NO\\em Mieście Sierpnia 7 (Z. 4 k. 63 od.). *) W Oboleach 7008 Sierpnia 6 ind. 3 (1500, Z. 6 atr. 372-3, dr. Antonowi«, Hramolystr. 16-17 iAroh. Sław. III 30). ') Sapiehowie I 39-44. ') 1525 feria 6 ta proxima poat featnm Assumptionis (Z, 12 k. 490). ') Z. 27 k. 1--4, wzmiankowana także pod r. 1547, ale niewiadama esy jako iyja» {S. 19 k. 1921. «) 1619 Października 3 (S. 22 k. 270 d. 261). ') S. 24 k. 46 od. i 1l0. *) 1530 Grudnia 28 (Z. 21 k. 33). «) P. I k. 193 223, dr. Akt. Wil. XIII 19-21 i Arch. o III 321 -325. '» 1528 Września i (Z. 32 k. 99). » Wilao 1634 Marca 26 ind. 7 (Z. Uk. 233). «.T 1536 Października 2 ind. 10 (Z. 19 k. 246 d. 220). ") W Krakowie 1517 CaelWca 6 ind. W (Z. 20 k. 24 d. 31). '«) Patrz wyżej. 16) Patra niżej.