Strona:Volumina legum T. 7.djvu/252

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


Chełmiński, Waleryan Piwnicki Miecznik Ziem Pruskich, Posłowie z Woiewodztwa Chełmińskiego. Z Małey Polski, Franciszek Wielopolski Margrabia Pińczowski, Iozef Wielopolski Chorążyc Koronny, Posłowie z Woiewodztwa Krakowskiego, Iacek Małachowski Referendarz Koronny, Eliasz Wodzicki Starosta Stobnicki, Piotr Ożarowski Generał Lieutnant Woyska Koronnego, Maciey Skorupka Podczaszy Drohicki, Posłowie z Woiewodztwa Sandomirskiego, Antoni Potocki Starosta Lwowski, Poseł z teyże Ziemi. Ignacy Bukowski Adiutant I. K. Mci, Poseł Sanocki, Antoni Błażewski Podstoli y Poseł Żydaczewski, Maryan Potocki Poseł z Ziemi Halickiey, Iozef Sosnowski Pisarz Polny Litewski, Poseł z Ziemi Chełmskiey, Iozef Stępkowski Oboźny Polny Koronny, Poseł z Woiewodztwa Lubelskiego, Stanisław Karwowski Podstoli Bielski, Starosta Augustowski, Poseł z Ziemi Mielnickiey, Iozef Wilczewski Podkomorzy Wiski, Poseł z Ziemi Bielskiey, Celestyn Czaplic Podkomorzy Łucki, Ian Nepomucen Poniński Wojewodzic Poznański, Posłowie z Inflant Koronnych. Z W. X. Lit. Michał Pac Starosta Ziołowski, Poseł Woiewodztwa Wileńskiego, Stanisław Xiążę Radziwiłł Podkomorzy Litewski, Poseł z Powiatu Lidzkiego, Marcyan Ianowicz Regent Ziemski Wiłkomirski Poseł z tegoż Powiatu, Stefan Romer Chorąży Trocki, Poseł z tegoż Woiewodztwa, Antoni Zabiełło Łowczy Litewski, Marcin Czerniewicz Sędzia Grodzki Kowieński, Posłowie z tegoż Powiatu Kowieńskiego, Ian Pakosz Pisarz Grodzki Smoleński, Poseł z tegoż Woiewodztwa. Kazimierz Zabłocki Poseł z Powiatu Starodubowskiego, Franciszek Giedroyć Podczaszy Wołkowyski, Poseł z tegoż Powiatu. Piotr Bohomolec Pisarz Ziemski Witebski, Michał Szydłowski Chorąży Hussarski, Posłowie z Woiewodztwa Witebskiego. Michał Xiąże Radziwiłł Krayczyc Litewski, Poseł z Woiewodztwa Brzeskiego Litewskiego, Michał Domański, Poseł z Powiatu Pińskiego, Mikołay Łopaciński, Pisarz Wielki W. X. Lit. Xiąże Adam Czartoryski Generał Ziem Podolskich, Posłowie z Inflant Litewskich, Antoni Tyzenhauz Podskarbi Nadworny Litewski Poseł z Inflant. Z strony zaś Nayiaśnieyszey Imperatorowy IeyMci całey Rossyi, Xiążę Mikołay Repnin woysk Iey Imperatorskiey Mci Generał Maior, extraordynaryiny, y pełnomocny Iey Poseł przy Nayiaśnieyszym Krolu IMci Polskim, y Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, orderow Orła Białego, y Swiętey Anny Kawaler. Ktorzy to Plenipotentiarii, po uczynioney kommunikacyi, y zamianie swoich w należytey formie znalezionych instrumentow plenipotencyi, zgodzili się, postanowili, y zawarli niżey opisane artykuły traktatu wieczney przyiaźni, y gwarancyi Iey Imperatorskiey Mci całey Rossyi.