Strona:Volumina legum T. 7.djvu/251

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.


iących dosyć iaśnie całemu światu są pokazane; Nayiaśnieyszy Król IMć Polski, y Stany Rzeczypospolitey oboyga narodow, Polskiego y Litewskiego, spoione między sobą węzłem Konfederacyi Generalney z iedney strony, a Nayiaśnieysza Imperatorowa IeyMć całej Rossyi z drugiey, uznali rzeczą potrzebną, y stosuiącą się do wzaiemnych ich interessow postanowić, y umocnić sposobem nowego trzktatu, naypożytecznieysze czasom, y cyrkumstancyom bardziey służące, Rzeczypospolitey zaś Polskiey, względem bespieczeństwa Iey konstytucyi, y wolności, naypożytecznieysze umowy; więc dla uczynienia takowego traktatu, z obu stron traktuiących, są actu wyznaczeni Plenipotentiarii, a mianowicie z strony Krola IMci, y Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, sub Praesidentia Xiążęcia Prymasa, Gabryela Iana Iunoszy Podoskiego, ex Senatu, z Wielkieypolski: Antoni Ostrowski Biskup Kuiawski, Antoni Barnaba Iabłonowski Poznański, Ignacy Twardowski Kaliski, Iozef Podoski Płocki, Woiewodowie; Tadeusz Lipski Kasztelan Łęczycki. Z Małey-Polski ex Senatu, Andrzey Stanisław Kostka Młodzieiowski Biskup Przemyski, Kanclerz Wielki Koronny, Salezy Potocki Kiiowski, Ignacy Cetner Bełski, Stanisław Bernard Gozdzki Podlaski, Woiewodowei; Roch Iabłonowski Kasztelan Wiślicki. Z W. X. Lit. Ex Senatu: Stefan Giedroyć Biskup Inflantski, Michał Ogiński Wileński, Iozef Sołłohub Witebski, Woiewodowie; Tadeusz Burzyński Smoleński, Adam Brzostowski Połocki, Kasztelanowie. Ex Ministerio: Xiąże Michał Czartoryski Kanclerz Wielki, W. X. Lit. Ian Borch Podkanclerzy Koronny, Teodor Wessel Podskarbi Wielki Koronny, Xiążę Iozef Sanguszko Marszałek Nadworny Wiel. X. Lit. przy Xiążęciu Karolu Radziwille Koronnym, y Stanisławie Brzostowskim, Staroście Bystrzyskim Litewskim, obudwoch Generalnych Konfederacyi Marszałkach. Ex equestri Ordine, z Wielkiey Polski: Władysław Gurowski Pisarz Wielki Koronny, Karol Malczewski Pułkownik Regimentu Buławy Wielkiey Koronney, Posłowie z Woiewodztwa Poznańskiego, Adam Poniński Kuchmistrz Koronny, Poseł z Woiewodztwa Kaliskiego, Stanisław Wessel Starosta Golubski, Woyciech Ostrowski Podsędek Ziemski Łęczycki, Poslowie z Woiewodztwa Łęczyckiego, Kasper Lubomirski Poseł z Ziemi Czerskiey. Teodor Szydłowski Chorąży Warszawski, Poseł z teyże Ziemi, Kazimierz Szydłowski Stolnik Prasnyski, Poseł z Ziemi Wiskiey, Kazimierz Xiążę Poniatowski Podkomorzy Koronny, Poseł z Ziemi Zakroczymskiey, Chryzostom Kraiewski Instygator Koronny Poseł z Ziemi Rożańskiey, Walenty Sobolewski Łowczy Warszawski, Poseł z Ziemi Liwskiey, Stanisław Radzimiński Podkomorzyc Ciechanowski, Poseł z Ziemi Nurskiey, Xawery Branicki Łowczy Koronny, Stanisław Gadomski Podkomorzy Sochaczewski, Posłowie z teyże Ziemi. Antoni Czapski Podkomorzy