Strona:Volumina legum T. 7.djvu/253

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wystąpił problem z korektą tej strony.Artykuł I.

Nayiaśnieyszy Król IMć, y Rzeczpospolita Polska, y Nayiaśnieysza Imperatorowa IeyMść całey Rossyi, potwierdzaią iak nayuroczystszym sposobem stały, y wieczysty pokoy, nieprzerwaną szczerą przyiaźń, ścisłe porozumienie się, y dobre sąsiedztwo, inter respectivos Status, possessyami, y własnościami, według formalnego opisu traktatu Moskiewskiego w roku 1686 między obiema Nayiaśnieyszemi traktuiącemi Stronami zawartego, którego tenor, moc, ważność, y obowiązki reassumuią się per expressum, et formaliter, przez ten nowy traktat, we wszystkim ich określeniu, iak gdyby ten tu wspomniony dawny roku 1686 traktat był w ninieyszy słowo w słowo inserowany.

Artykuł II.

Z powodu tey umowy, y żeby wzaiemną swą przyiaźń, y wzaiemnie swe wygody ugruntować na nieodmiennych fundamentach, to iest: na rownym Państw, y systematycznym interessie oboyga Nayiaśnieyszych wspołtraktuiących Stron, zgodzili się oni gwarantować ieden drugiemu całość, y zachowanie aktualnych Ich w Europie possessyi, Ziem, Prowincyi, y granic; y w samey rzeczy, wszystko to sobie tym artykułem nayuroczyściey, et sacrosancte wzaiemnie, na wieczne czasy gwarantuią.

Artykuł III.

Gdy Nayiaśnieyszy Krol IMć y Rzeczpospolita Polska, zadosyć czyniąc sprawiedliwości, y z osobliwszego poważania, ku wysokiey intercessyi Nayiaśnieyszey Imperatorowy Iey-Mci całey Rossyi, y innych Dworow, ktore do skutku razem z Nią wspolne przyprowadziły dzieło, zgodzili się iuż, y postanowili naywyraźnieyszym sposobem ubespieczyć, y w liczbie kardynalnych Polskich praw ugruntować na wieczne czasy, sposobem osobnego, przez niżey podpisanych Plenipotentow podpisanego aktu, wolne wyznanie wiary Greckiey Orientalney Nie-Unitskiey, y dyssydentskich oboyga konfessyi Ewangelickich, wraz z prawami y prerogatywami świeckiemi, y duchownemi, in favorem wszystkich obywatelow Rzeczypospolitey Polskiey, et annexarum Provinciarum, ktorzy wyżey wyrażone wyznaią religie; więc obie Nayiaśnieysze traktuiące Strony iednomyślnie potwierdzaią iak nayuroczystszym sposobem wszystko to, co tylko iest wyrażono w pomienionym osobnym akcie, a przeto, y powinien tenże mieć takowąż na zawsze zupełną moc, ważność, y obowiązek, iak gdyby we wszystkim swoim okryśleniu; y słowo w słowo w teraźnieyszy traktat był wpisany.

Artykuł IV.

Forma rządu Rzeczypospolitey Polskiey, y