Strona:Volumina legum T. 7.djvu/141

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


wodztwa Lubelskiego. Ian Siellicki Regent W. W. X. Litewskiego, Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Połockiego. Ian Mier Starosta Wilchowski Konsyliarz do Generalney Konfederacyi Woiewodztwa Bełzkiego. Ioachim Chreptowicz Marszałek Konfederacyi y Stolnik Wdztwa Nowogrodzkiego. Iozef Niesiołowski Ssta Cyryński Pułkownik y Konsyliarz Generalney Konfederacyi z Woiewodztwa Nowogrodzkiego. Antoni Tulanowski Łowczy y Rot. Woiew. Nowogrodz. Konsyl. do Generalney Konfederacyi Prowincyi W. X. Lit. z tegoż Woiewodztwa, Chorąży Petyhorski. Kazimierz Wołłowicz Marszałek Powiatowy y Konfederacki, oraz Pułkownik Powiatu Słonimskiego. Antoni Leon Czechowicz Oboźny, Sędzia Kapturowy y Konsyliarz z Powiatu Słonimskiego, Bogusław Szukiewicz Strażnik y Konsyliarz Powiatu Słonimskiego. Stefan Olendski Marszałek Powiatowy y Konfederacyi, oraz Pułkownik Powiatu Wołkowyskiego. Iozef Antoni Kaczanowski Woyski Powiatu Wołkowyskiego, Konsyliarz do General. Konfederacyi W. X. Lit. Stefan Dembowski Starosta y Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Płockiego. Hieronim Pieiżgałło Szemioth Oboźny, Marszałek Konfederacki Powiatu Orszańskiego. Adam Bartoszewicz Rotm. Vice-Marszałek Sądów Kapturowych y Konsyliarz do Generalney Konfederacyi Powiatu Orszańskiego. Tadeusz na Wołczkach Deynarowskich Wołczek Cześnik, Rotmistrz Powiatu Orszańskkiego, Konsyliarz Konfederacyi W. X. Litewskiego. Antoni Maxymilian Dłuski Rotmistrz y Konsyliarz Konfederacki z Powiatu Orszańskiego. Izydor Hrabia Ostrorog Stolnik y Marszałek Konfederacki Ziemi Czerskiey. Stanisław Sobolewski Podkomor. y Marszałek Konfederacyi Ziemi Warszawskiey. Ian Michał Rostkowsski Starosta Wizki, Wąsoski, Marszałek Ziemi Wizkiey zkonfederowaney. Maciey Szymanowski Starosta y Marszałek Konfederacyi Ziemi Wyszogrodzkiey. Iozef Młocki Starosta Zakroczymski y Syrocki, Marszałek Ziemi zkonfederowaney. Antoni Kicki Podczaszy Ziemi Zakroczymskiey Delgowany z Ziemi Ciechanowskiey Konsyliarz. Stanisław z Suchego y Łazow Młodzianowski Rożański y Makowski Starosta, Marszałek Konfederacyi Ziemi Rożańskiey. Baltazar Kolumna Oborski Chorąży Ziemi Liwskiey, Marszałek Konfederacyi teyże Ziemi Woiewodztwa Mazowieckiego. Woyciech Kazimierz Chądzyński Woyski Rożański Marszałek Konfederacyi Ziemi Nurskiey Woiewodztwa Mazowieckiego. Stanisław Gadomski Podkomorzy y Marszałek Konfederacyi Ziemi Sochaczewskiey. Iozef Mikorski Cześnik y Marszałek Konfederacyi Ziemi Gostyńskiey. Iozef Sosnowski Posarz W. W. X. Lit. Marszałek Konfederacyi Woiewodztwa Brzeskiego. Antoni Buchowiecki Koniuszy Konsyliarz Woiewodztwa Brześć. Ludwik Orzeszko Stolnik y Marszałek Konfed. Powiatu Pińskiego. Ludwik Kurzeniecki Konsyliarz do Konfederacyi z Powiatu Pińskiego. Kaietan Korzeniewski Marszałek Kapturowy, Cześnik y Konsyliarz Powiatu Pińskiego. Ian Orzeszko Strażnik y Konsyliarz Konfederacyi Powiatu Pińskiego. Iozef Antoni Hotyński W. P. W. Powiatu P. W. K. W. M. Franciszek Xawery Stachowski Skarbnik Woiewodztwa Nowogrodzkiego, Konsyliarz z Woiewodztwa Mścisławskiego. Stanisław Emeryk Ostrowski Horodniczy Bracławski, Sędzia Grodzki Winnicki, Konsyliarz zkonfederowanego Woiewodztwa Bracławskiego. Gabryel Porczyński Woyski Winnicki Konsyliarz Konfederacyi Wdztwa Bracławsk. Antoni Swiętorzecki Podczaszy y Konsyliarz Wdztwa Mińsk. Franciszek Wniechoroski Koniuszy y Konsyliarz Wdztwa Mińskiego. Rafał Aloizy Oskierka Marszałek Powiatowy y Konfederacki tegoż Powiatu Mozyrskiego. Antoni Oskierka Starosta Bachrymowski Konsyliarz Konfederacyi Generalney Prowincyi W. X. Lit. z Powiatu Mozyrskiego. Michał Weysenhoff Pisarz Woiewodztwa Inflant. Konsyliarz do Generalney Konfederacyi W. X. Lit. Alexander Gurowski Kasztelan Poznański, Konsyliarz Konfederacyi Woiewodztwa Wielkopolskiego. Ludwik Chyłkowski Konsyliarz Konfederacyi Woiewodztwa Wielkopolskiego. Tomasz z Długiego Dłuski, Łowczy Woiewodz. Sędzia Grodu Lubelskiego, Sekretarz Konfederacyi Koronney. Ignacy Strawiński Woyski Star. Sekretarz Konfederacyi Generalney Wielkiego X. Litewskiego.
Post cujus quidem Confoederatonis ad acta presentia ingrossationem, originale ejusdem idem offerens, praevia Officii sui quietatione, rursus ad se recepit.

Obiaśnienie władzy Komissyi Skarbowey.

5to. Iako na Seymie Convocationis wszystkie rządy y dyspozyzye skarbu Koronnego na ułożoną Radę Ekonomiczną władzę kommissyi maiącą zdane są, tak aby ta kommissya, co do ekonomicznych interessow, zawsze moc miała czynić wszelkie rozrządzenie, stanowiemy w liczbie osób piąciu. Co się zaś iuryzdycznych okoliczności y kwartalnych rachunkow, y wydatkow pieniędzy tycze, te maią bydź szczegolnie na kadencyach opisanych expedyowane. A że pensye Kommissarzom y Instygatorowi Koronnemu tylko na kadencye są naznaczone; więc tym, ktorzy w czasie extra cadentiam będą w Warszawie pilnować skarbowych interessow, nadgroda bydź ma dzielona juxta praesentiam zasiadania na sessyach, z pozostaiących w kassie pieniędzy nieprzytomnych Kommissarzow, procz Wielmożnego Podskarbiego Wielkiego Koronnego teraźnieyszego, na kadencyach, iako też y grzywien do kassy pod czas iurydyki wchodzących. A protokuły bydź maią osobne iuryzdyczne, y osobne ekonomiczne.

Approbacya ordynacyi Kommissyi Skarbowey.

6to. Ponieważ Kommissya Skarbu Koronnego, dla powszechney wiadomości rozsądzenia iuryzdycznych y skarbowych interessow ordynacyą napisała, y wydrukować kazała, y do approbacyi Seymu teraźnieyszego podała, przeto My niektore punkta pro exigentia et necessitate rei melioruiąc, one mocą teraźnieyszego Seymu approbuiemy, y aby według opisu teraz poprawionego, y w konstytucyą weszłego dla uniwersalney wszystkich wiadomości y obserwancyi przedrukowana była, teyże Kommissyi Skarbowey zlecamy.
Ordynacya Kommissyi Rzeczyposp. Skarbu Koronnego pod Prezydencyą I. W. Imci Pana Teodora Wessla Podskarbiego Wielkiego Koronnego, Kawalera orderu Orła Białego, dnia pierwszego miesiąca Sierpnia roku Pańskiego 1764 z opisu prawa zaczętey, w przeciągu Kommissyi ninieyszey ułożona y podpisana.
Pragnąc Kommissya Rzpltey skarbu Koronnego, aby do wiadomości wszystkich obywatelow Koronnych y innych tak przez wniosek spraw swoich, iako y wszelkich żądań do Kommissyi naszey interessowanych, nie tylko inchoacya kadencyi z opisu prawa przypaść zawsze regularnie powinnych była wiadoma, ale y sposoby tak do wydziału potrzebuiącym sprawiedliwości, iako też rezolucyi y uradzenia pożytkuiących oyczyźnie proiektow, nie były tayne;