Strona:Volumina legum T. 7.djvu/132

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


sławski Poseł Xięst: Infl: Felicyan Ryk Poseł Xięstwa Infl: Marcin Benisławski Poseł Xięs: Infl: Antoni Ryk Poseł Xięs: Infl: Ian Szadurski Stolnik y Podst: Grodz: Xięst: Infl: Michał Weysenhoff Pisarz Grodz: Infl: Ian Kazimierz z Wiślinga Zyberk Rakan: y Ława: Ssta. Iozef Weysenhoff Cześ: Xięs: Inflan: August Plater Woiewodzic Mścisławski.


Woiewodztwo Czerniechowskie.

Piotr Miączyński Woiewoda y Generał Ziem Czerniechowskich. Franciszek Leduchowski Ssta Sąd: Włodzimir: Poseł Woiewodztwa Czerniechow: Dymitr Xiążę z Prussow Iabłonowski Ssta Kowelski, Poseł Woiewodztwa Czerniechow: Antoni Bożeniec Iełowicki Chor: Ptu Nowogr: y Poseł Woiewodztwa Czer: M. D. Xiążę Korybut Woroniecki. Franciszek Nowina Złotnicki Podcz: Nowog: Sąd: Gr: Grab: Poseł Woiewodztwa Czerniech: Piotr Lubicz Gostyński Podst: y Poseł Woiewodztwa Czern: Ignacy Piotr Cieszkowski Łowczy y Poseł Woiewodztwa Czerniech: Stanisław Orański Podcz: y Poseł Woiewodztwa Czern: Konstanty na Iwaniczach Iwanicki Poseł Woiewodztwa Czern: Antoni z Piętk Sobolewski Cześ: Nowogr: Poseł Woiewodztwa Czern: Rafał z Pieściorog Pieściorowski Pisarz Grod: Włodz: Poseł Woiewodztwa Czern: Adolf Radzimiński Starosta Dymitrowski Poseł Woiewodztwa Czer: Adam Ledochowski Starościc Włod: Poseł Woiewodztwa Czern: Paweł Dogieł Cyryna Sędzic Ziem: Nowogr: Poseł Woiewodztwa Czern: Eligiusz Prażmowski Starościc Mszczonowski. Iozef z Kozarzewa Borzęcki Stolnik Nowogr: Tomasz Szeluta Markos. Onufry Rokicki. Mikołay Karski. Dymitr Brzozowski. Franciszek Kozłowski. Paweł Terlecki. Ignacy Tyszkiewicz. Ian Skoczylas Piasecki. Władysław Ciołkowski. Iozef Spławski.


Na ktore Suffragia nasze Nayiaśnieyszemu Stanisławowi Augustowi od nas nowo obranemu Krolowi Imci Polskiemu, Wielkiemu Xiążęciu Litewskiemu, Ruskiemu, Pruskiemu, Mazowieckiemu, Żmudzkiemu, Kiiowskiemu, Wołyńskiemu, Podolskiemu, Podlaskiemu, Inflantskiemu, Smoleńskiemu, Siewierskiemu, Czerniechowskiemu, &c. &c. &c. zgodnie y iednostaynie ofiarowane, my wzwyż mianowani pomienionych Woiewodztw Koronnych y W. X. Lit. także y Państw do nich należących, obywatele, nietylko naszym, ale y pozostałych w domach braci naszych imieniem, modo quo supra, podpisaliśmy się.
Iozef Sosnowski Pisarz W. W. X. Litewsk. Marszałek Koła Rycerskiego.
Ian Szadurski Stolnik y Vice-Starosta Grodzki Xięstwa Inflantskiego Sekretarz Seymu Elekcyi.

Finis Interregni.


PRAWA I KONSTYTUCYE

ZA PANOWANIA

STANISŁAWA AUGUSTA.

(1764 — 1768.)


DENUNTIATIO.

REGIS CORONATI STANISLAI AUGUSTI.
STANISLAUS AUGUSTUS
Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Vołhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, et Czerniechoviae.

Omnibus in universum Regni nostri Ducibus, Principibus, Comitibus, Baronibus, spiritualibus et saecularibus, Archi-Episcopis, Episcopis, Palatinis, Castellanis, Capitaneis, Dignitariis, Officialibus, Judicibus, ac eorum Vices-Gerentibus, tum Pro-Consulibus, Consulibus, ac quibusvis aliis Regni nostri et Magni Ducatus Lithuaniae Magistratibus, aut eorum locum tenentibus, caeterisque cujuscunque conditionis hominibus, ad quorum notitiam hae nostrae pervenerint literae, sincere et fideliter Nobis dilectis, gratiam nostram Regiam. Sincere et fideliter Nobis dilecti. Cum praeter spem et ultra studia nostra de patria ita merendi, Deo, per quem Reges regnant, sic volente, studiis Ampplissimorum Regni Ordinum unanimiter in personam nostram concurrentibus ad capessenda Regni hujus sceptra vocati, et liberis electoris populi suffragiis in Comitiis Electionis Varsaviae in diem vigesimam septimam Augusti designatis, sub die septima Septembris e cive patriae in Regem renuntiati essemus, et praestito a Nobis in ecclesia insigni Collegiata Varsaviensi Divi Joannis Baptistae solenni in pacta-conventa jurejurando, publicum Electionis decretum ac diploma accepissemus, reliquum Nobis erat, ut praefixum per Comitia Electionis hic Varsaviae Inauguratio-