Strona:Volumina legum T. 7.djvu/131

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


toto. Iakub Owicki Sądowy Ziemski Tczewski, Reg. Grodzki, Poseł z Powiatu Swieckiego. Ian Lewaldt Iezierski Sądowy Ziem. Mirach. Poseł z Powiatu Swieck. salvis per omnia juribus Terrarum Prussiae. Andrzey Prądzyński Sądowy Ziemski Tucholski, Poseł z Ptu Tucholskiego. Paweł Czapski Wdzic Pomorski, Poseł z Ptu Tucholskiego. Mikołay Wilhelm Korff ex domo Kreitzburgensi, Ssta Tolkmitski. Iakub Koziczkowski Reg. pieszey artylleryi Koron. Maior, Poseł Powiatu Człuchowskiego, salvis juribus Terrarum Prussiae. Felician Białochowski Maior regimentu konnego, Poseł z Ptu Człuchowskiego. Iozef Kossowski Ssta Wertelecki, Poseł z Powiatu Mirachow. Iakub Tuchołka Ssta Iasiniecki Poseł z Ptu Mirachowskiego, salvis juribus Romano-Catholicae fidei et Terrarum Prussiae. Iacek Ogrodzki Ssta Lubczański Poseł Wdztwa Pomorskiego Ptu Puckiego. Antoni Iasieński Sędzia Ziemski Tczewski, Kapitan regimentu konnego Poseł z Ptu Puck. Iozef Cieleski. Stefan Tuchołka Starościc Iasiński. Ian Nepom. Prebendowski Chorążyc Pomorski. Woyciech Koziczkowski Por. regim. art. Koronney. Roch Płachecki Vicesgerent Skarsz. Iozef Wybicki. Michał Pawłowski. Iakub Wąglikowski Iakub Wyczechowski. Franc. z Golczewa Golcz P. I. K. Mci. Piotr Wiecki Subdeleg. Skarsz. Michał Weysenhoft Poseł Wodztwa Pomorskiego. Woyciech Grąbczewski Chorąży gwardyi pieszey. Franciszek Grąbczewski. Franciszek Owidzki S. B. Michał Owidzki Ł. W. Michał Wysocki. Bogusław Wyczechowski. Paweł Pierszczewski. Ian Kłopotek Głowczewski. Iozef Kowalewski. Andrzey Wysocki. Woyciech Małek Podiaski. Ignacy Linda. Marcin Węsierski. Kazimierz Studziński. Iakub Tempski. Ian Iakub Szemirowski. Hermann Ieżewski. Martinus Węsierski. Szymon Makierski. Kryspin Zewski. Iozef Gran Czapiewski. Kazimierz Wysocki. Maciey Ciemiński. Michał Milwiński. Ian Dobrzewiński. Paweł Wyczechowski. Ian Wroczyński. Franciszek Rudnicki. Woyciech Lewiński. Iozef Lewiński. Dominik Owidzki. Iakub Dzięcielski. Iakub Lichtenstein. Woyciech Wypecki. Franciszek Lewiński. Franciszek Rembieliński. Ignacy Rembieliński. Iozef Rembieliński. Ian Lewinski. Ignacy Lewiński. Wawrzeniec Rybiński. Marcin Rybiński. Wincenty Rybiński. Szymon Wiecki. Ignacy Wysocki. Ian Wiecki. Karol Wiecki. Antoni Wiecki. Wawrzeniec Płachecki. Iozef Płachecki. Karol Płachecki. Roch Zukowski. Iakub Rybiński. Ian Tokarski. Michał Zeromski. Ian Łącki. Wawrzeniez Lewaldt Iezierski. Ian Lewaldt Iezierski. Felix Lewaldt Iezierski. Paweł Kuczkowski. Ian Orlikowski. Antoni Wąglikowski Sędzia Ziemski Mirach. Ian Rybiński. Iakub Orlikowski. Iozef Kłopotek Głowczewski. Iozef Cisowski. Andrzey Wysocki. Iozef Ostrowski. Szczepan Ossowski. Woyciech Cisowski. Ian Depka Prądzyński. Franciszek Pobłocki. Ian Chełmowski. Krzysztof Orłowski. Wawrzeniec Wicki. Ian Ierzy Chmieliński. Antoni Gozdowski.


Woiewodztwo Mińskie.

Antoni Przezdziecki Refer. W. X. Lit. Duktor Woiewodztwa Mińskiego. Felicyan Wołodkowicz Arcybiskup Metropolita całey Rusi, Prototron Włodzimirski, Brzeski Biskup, Opat Kiiow. Pieczarski. Adam Chmara Vice-Instygat. W. X. Lit. Ssta Gizowski, Poseł Woiewodztwa Mińskiego. Floryan z Iaxow Bykowski Stol. Rotmistrz Wdztwa Mińskiego Starosta Celski. Antoni Swiętorzecki Podcz. y Poseł Wdztwa Mińskiego. Ignacy Swięcicki Surrog. Ziem. y Poseł Wdztwa Minskiego. Franciszek Uniechowski Koniuszy y Poseł Woiewodztwa Mińskiego. Alexander z Iaxow Bykowski Stolnik Starod. Iozef Swięcicki Oboźny Woiewodztwa Mińsk. A. Tyszkiewicz. Ian Iozef Kłokocki Ssta Kołacz. Poseł Woiewodztwa Mińsk. Stanisław Hrabia Tyszkiewicz P. W. B. y Poseł Woiewodztwa Mińskiego. Mikołay Swiętorzecki Mostowniczy Woiewodztwa Minsk. Dominik Zaiarski Sędzia Kapturowy Wdztwa Mińsk. Marcin Wankowicz Cześ. Wdztwa Minsk. Felicyan Ratyński Miecznik Miński. Piotr Wankowicz Cześnik Wodztwa Mińskiego. Karol Czarnecki Kasztellanic Bracł. Ian Ratyński. Franciszek Woydziewicz. Stanisław Hrehorowicz. Iozef Antoni Gudzieiewski. Ian Władysław Barba. Iozef Swięcicki. Stefan Bykowski Stol. Miński. Marcin Walicki P. W. Ian Littawor Aramowicz Ssta Br. Sędzia Kapt. Wdztwa Mińskiego. Ignacy Gnatowski. Ian Onufry z Gierzodow Gierzodowicz. Roman z Iaxow Bykowski. Piotr Pawlikowski. Antoni z Iaxow Bykowski. Antoni Littawor Chreptowicz. Stanisław Przezdziecki. Hippolitt Ratyński. Nikodem Iozef z Gierzodow Gierzodowicz. Ignacy Uniechowski Koniuszyc Miński. Hieronim de Raes. Kazimierz Swiętorzecki Mostow. Woiewodztwa Mińsk. Ignacy Ratyński. Iozef Zaiarski. Tadeusz Littawor Aramowicz. Michał Przysiecki. Tadeusz Gzowski. Ignacy Swiętorzewski. Iozef Gzowski. Iozef Strąkowski. Adam Nowodworski. Wawrzeniec Puzinowski. Adam Gordziałkowski. Andrzey Olędzki. Felicyan Przezdziecki. Stanisław Swiętorzecki. Tadeusz Kossakowski. Antoni Moczydłowski. Andrzey Szklenik. Marcin Narymunt Waszklewicz. Waleryan Baka. Antoni Odyniec. Iakub Kniaz Iuriewicz. Tadeusz z Iaxow Bykowski. Felicyan Przezdziecki. Antoni z Proszanki Barankow Proszyński Podstar. Wdztwa Mińsk. Hippolit Ratyński. Stanisław z Łubna Hercyk. Antoni Pollewicz Iamontt. Marcin Korroczycki Kozakiewicz. Michał Kościuszko Wałuzynicz. Leon Iałbrzyk Wyszyński Ssta Kuszel Ludwik Plewako. Tadeusz Steckiewicz. Ian Plewako. Iozafat Bogusław. Michał Kordzielski. Iakub Iesman. Szczepan Komorowski. Maciey Korczyc. Ignacy Chocianowicz. Michał Czernicki. Iozef Odyniec. Stanisław Kostrowicki Skarb. Ptu Rzeczyckiego.


Powiat Mozyrski.

Rafał Aloizy Oskierka Marszałek Ptu Mozyrsk. Antonin Młodowski Biskup Turowski, Koadiutor Piński. Tomasz Ipohorski Lenkiewicz Stoln: Ptu Mozyrs: Ssta Hrabn: Ian Oskierka Poseł Ptu Mozyr. Antoni Oskierka Starosta Miedzioł. Poseł Ptu Mozyr. Stanisław Ieliński Koniuszy y Poseł Ptu Mozyr. Ssta Boryskowski. Bogusław Wolbek Pisarz Grodz: Mozyr: y Poseł. Iozef Paweł Zudra Krayczy y Poseł Ptu Mozyr: Iozef Krecz S. Por: Ioachim Korsak Rotm: Ptu Mozyr: Marcin Ieliński Ssta Zachowicki. Michał Hieronim Darewski. Michał Zaleski. Alexander Hruzewicz. Stanisław Fossowicz. Ioachim Obuchowicz Stol: Mozyr: Iozef Czułkiewicz. Wiktory Romanowski. Antoni Grazny.


Powiat Rzeczycki.

Kazimierz na Halczu Chalecki Pułkow: y Poseł Ptu Rzeczyck: Leon Kiełczewski Podst: y Poseł Ptu Rzeczyc: Michał Pruszanowski Podcz: Ptu Rzeczyc: Franciszek z Sięciłowicz Szelutta Cześ: Ptu Rzeczyc: Antoni Pruszanowski Surr: y Poseł Ptu Rzeczyc: Michał Rokicki R. W. X. Lit. Alexander Wołłk Lewonowicz Krayczy y Poseł Ptu Rzecz: Ierzy Skoryna Poseł Ptu Rzeczyc: Michał Pokroszyński Poseł Ptu Rzeczyc: Iozef na Chalczu Chalecki Podkom: Ptu Rzeczyck: Ian Korbaczewski. Romuald Poziemkowski. Bazyli Czerniawski. Tadeusz Muraszko Sędzia Kapturowy. Iozef Ian Iaworowski. Ian Muraszko. Michał Zołłtek. Szymon Moraczewski. Franciszek Imieniński. Iędrzey Korcun. Ian Berliński. Stefan Bułacki. Dyonizy Zboromirski.


Xięstwo Inflantskie.

Iozef Hylzen Kasztelan Xięstwa Inflant: Iozef Plater Sądowy Inflantski. Duneb: Starosta y Poseł. Kazimierz Plater Wwdzic Mścisław: y Poseł Xięstwa Inflant: Iustynian Hylzen Wwdzic Miński Starosta Marynaws: y Poseł Xięstwa Inflant: Stanisław Przezdziecki Ssta Iesimowski Poseł Xięstwa Inflantsk: Michał Przezdziecki Referendarzyc W. X. Lit. Poseł Xięstwa Inflants: Ian Zyberk Starosta Bolnicki Poseł Xięstwa Inflant: Iozef Zyberg Ssta Talicki Poseł Xięstwa Inflant: Paweł Bułharyn Reg. Skarbowy W. X. L. Poseł z Xięstwa Infl: Eliasz Kublicki Poseł Xięst: Inflant: M: Hieronim Mohl Oboźnic Xięstwa Inflant: y Poseł. Alexander Buynicki Poseł Infl: Iozef Iodko Skarbn: y Poseł Xięst: Inflan: Andrzey Karnicki Łowczy y Poseł Infl: Bonifacy Beni-