Strona:Volumina legum T. 7.djvu/130

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Szpanowski Czaplic Koniuszy Ptu Pińsk. y Poseł. Ian Orzeszko Strażnik i Deleat Ptu Piń. Franciszek Lubecki Poseł na Seym Elekc. Ian Połchowski Budowniczy y Poseł Ptu Pińsk. Klemens Orzeszko Vice-Marszałek Sąd. Kapt. Ptu Piń. Iozef Wiśniewski Rotmistrz Ptu Piń. Piotr Swietyński Sędzic Grodz. Ptu Piń. Piotr Skokowski Rotm. Ptu Piń. Wiktor Grzymała Lubański Poseł Ptu Piń. Leon Onufry Korzeniewski Ssta Zołkin. Iozef Wiśniewski Ssta Gniew. Poseł Ptu Piń. Antoni Szyrma Rotm. Ptu Pińsk. Samuel Olesza Krayczyc y Sędz. Kapt. Ptu Piń. Adam Skirmont Ssta Mołłodylczycki. Leopold Olesza Sędz. Kapt. Ptu Piń. Benedykt Godlewski Ssta Łoknicki. Teodor Rodziewicz Sędzia Kapt. y Delegat Ptu Pińs. Michał Orda Sędzia Kapt. Ptu Piń. Felicyan z Nagurkow Nagurczewski Reg. Gr. Ptu y Deleg. Antoni Orzeszko Poseł Ptu Piń. Michał Rodziewicz Deleg. z Ptu Piń. Ludwik Rodziewicz Deleg. z Ptu Pińs. Mikołay Ozdziński. Michał Buttman. Iędrzey Biernacki Deleg. Ptu Piń. Samuel Rodziewicz Deleg. z Ptu Piń. Franciszek Skirmunt Ssta Bulnicki. Tadeusz Zegliński. Iozef Gruszecki. Benedykt Malczewski. Kazimierz Gurski.


Woiewodztwo Chełmińskie.

X. Andrzey Baier Biskup Chełmiński y Pomezański, salvis juribus Romanae Ecclesiae. Antoni Bagniewski Sędzia Ziem. Wdztwa Chełm. y Poseł, salvis juribus Terrarum Prussiae et fidei R. Cathol. Ignacy Pawłowski Chorąży Ziemi Michałowskiey. Chryzostom Browiński Sądowy Ziem. Wodztwa Chełmiń. Poseł z Ptu Toruńskiego. Tomasz Czapski Ssta Knyszyński Poseł z Ptu Brodnickiego. Woyciech de Nostycz Iackowski Burgr. Grodz. Wdztwa Chełm. Poseł Ptu Grudziądzkiego. Felicyan Ostrowicki Ssta Łopatecki, z Ptu Grudziądzkiego Poseł. Łukasz Tur Poseł z Ptu Radzyńskiego. Leon Ostrowicki z Ptu Radzyńskiego Poseł. Szymon Tadeusz z Kitek Kicki Ssta Sobowidzki Poseł Ptu Brodnickiego. Iozef Dziengowski Poseł z Ptu Nowomieyskiego. Paweł Przeradzki Poseł z Ptu Nowomieyskiego. Ian Mazowiecki. Ian Bagniewski. Franciszek Bagniewski Sędz. Ziem. Chełmiń. Antoni Malonowski. Ian Iaworski. Tyburcy Płachecki. Floryan Elzanowski. Antoni Tokarski Regent Ziem. Chełm. Stanisław Ciborski Sądowy Ziem. Chełm. Ignacy Borowski. Ignacy Urzelski. Iozafat Wierzbicki. Ian Koss. Ian Rościszewski. Karol Rościszewski. Woyciech Przeradzki. Ignacy Przeradzki. Kazimierz Prądzyński. Dominik Rembieliński. Ian Rembieliński. Antoni Massanowski. Franciszek Browiński. Maciey Browiński. Iozef Iackowski. Ian Płachecki. Iozef Płachecki. Ignacy Cieleski. Fabian Elzanowski. Mikołay Elzanowski. Franciszek Przeługowski. Marcin Bloch. Franciszek Bloch. Antoni Zrzelski. Maciey Zrzelski. Antoni Borkowski. Marcin Cieleski. Bartłomiey Grabowski. Iozef Stępowski. Andrzey Cieleski. Ignacy Zawadzki. Adam Zawadzki. Dominik Sąmpławski. Ian Sąmpławski. Tomasz Ciborski Burgr. K. Łukasz Wituski. Gaspar de Nostycz Iackowski. Sylwester Leski salvis juribus Ecclesiae Rom. Cathol. et juribus Terrarum Prussiae, ac constitutionibus Regni de non erigendis de novo fanis dissidentium. Michał Orłowski. Szczepan Wituski. Kazimierz Kalkszteyn. Woyciech Piniński. Samuel Kalkszteyn. Iozef Pieceski.


Woiewodztwo Mścisławskie.

Konstanty Ludwik Platter Wwda Mścisławski. Mikołay Tadeusz Łopaciński Starosta Sądowy Woiewodztwa Mścisław. Antoni Hołyński Podstar. Grodz. Mścisław. Ian Suchodolski. Ignacy Poniatowski Porucznik. Iozef Kirkor. Ian Łopaciński. Mikołay Ilinicz Starosta Kożu. Michał Hołyński. Alexander Poniatowski Starosta Usz. Antoni Zyrkiewicz. Iozef Krzywicki. Antoni Wyzlański. Tadeusz Ostrowski. Kazimierz Kyryacki. Stanisław Horbacki. Ian Tołpyha. Ian Ciarniowski. Mikołay Smolak. Franciszek Smolak. Kazimierz Osmołowski. Tadeusz Osmołowski. Iozef Iackowski. Antoni Kisiel. Stefan Zyrkiewicz Rotm: Woiewodztwa Mścisław. Xawery Stachowski Poseł Woiewodztwa Mścisław. Samuel Zukowski Rotm: y Poseł Woiewodztwa Mścisławs. Grzegorz Iozef Osmołowski. Ian Komar. Bazyli Korsak. Tadeusz Kirkor Poseł Woiewodztwa Mścisł. Ian Hołyński Klimowicki Starosta, P. Woiewodztwa Mścisł. Kazimierz Iaworowski. Tadeusz Kurek. Andrzey Kuczuk. Szymon Granda. Bazyli Bogucki. Dominik Czechowski. Paweł Frąckiewicz. Łukasz Daniłowicz. Iozef Oleszkowski. Michał Kurek. Bazyli Sołłohub. Antoni Sobański Starosta Kocielnicki, Poseł od woyska W. X. Litew. Piotr Zaleski. Michał Stachowski. Piotr Kobyliński. Antoni Stachowski. Stanisław Slumko. Antoni Mańkowski. Ierzy Myszkowski. Ignacy Zakrzewski. Iakub Falkowski.


Woiewodztwo Malborskie.

Waleryan na Piwnicach Piwnicki Chorąży y Poseł Woiewodztwa Malborskiego. Ierzy Kalksztein Chorążyc Chełmiński Poseł Woiewodztwa Malbors. Iozef Korytowski Poseł z Ptu Sztumskiego. Szymon Działowski. Antoni Trzciński. Stanisław Niewieściński Poseł z Ptu Kiszporskiego. Ignacy Piwnicki Sądowicz Ziem. Chełmiński. Iozef Borowski. Rafał Kalksztein.


Woiewodztwo Bracławskie.

Ian Antoni Czarnecki Kasztellan Bracławski, Stanisławski Ssta. Alexander Swatopołk Xiąże Czetwertyński Podsęd. Ziem. y Poseł Wdztwa Bracławskiego. Iozef Kolumna Czosnowski Ssta Ułanow. Poseł Wdztwa Bracławskiego. Ian Kol. Czosnowski Ssta Winnicki, Poseł Wdztwa Bracław. Bogdan Mikołay z Nasiłowa Ostrowski Chorąży Marszałek Sądu Kapt. y Poseł Woiewodztwa Bracławskiego. Zacharyasz Iaroszyński Podstoli Winnicki, Poseł Wdztwa Bracław. Stanisław Nowowieyski Ssta Chruśliniecki, Poseł Wdztwa Bracław. Stanisław Ostrowski Horodniczy, Sędzia Grodzki Winnicki, y Poseł Wdztwa Bracławskiego. Tomasz Derożyński Podstoli Zwinogrodzki, Poseł Wdztwa Bracław. Franciszek na Podosiu Iunosza Podoski Cześnik Zwinogrodzki, Poseł y Sędzia Kapturowy Wodztwa Bracławskiego. Andrzey Alexander Wielogorski Miecznik Winnicki, Poseł Wdztwa Bracławskiego. Gabryel Porczyński Woyski Winnicki Poseł Wdztwa Bracławsk. Ianusz Swatopołk Xiążę Czetwertyński Poseł Wdztwa Bracławskiego. Antoni Baczyński Burgr. Grodzki Winnicki, Poseł Wdztwa Bracławskiego. Paweł Woynarowski Poseł Wdztwa Bracławsk. Franciszek na Biedrz. Biedrzycki Sędzia Kapt. y Poseł Wdztwa Bracławskiego. Marcelli Iozef Xiążę Swatopołk Czetwertyński Poseł Wdtwa Bracławskiego. Walenty Oraczewski Poseł Woiewodztwa Bracławskiego. Iozef Skarbek Kiełczewski Ssta Kaho. Poseł Wdztwa Bracławskiego. Franciszek Bekierski Chor. Zwinogr. Poseł Wdztwa Bracławskiego. Iozef Szaniawski Poseł Wdztwa Bracław. Szymon Bykowski Sędzic Trem. Poseł Wodztwa Bracławskiego. Andrzey Swidziński Poseł Wodztwa Bracławskiego. Stanisław Miedzwiecki Poseł Wodztwa Bracławskiego. Michał z Służewa Kaszuba Uhacki Poseł Woiewodztwa Bracławskiego. Mikołay Iaroszyński Ssta Wyzgr. Fran. Ianiszewski Podstolic Owrucki. Szymon Uhacki. Kazimierz Szawłowski.


Woiewodztwo Pomorskie.

Paweł Hrabia na Mostowie, Ostromęcku Mostowski Wda Pomorski, Ssta Skarszewski, salvis juribus Romano-Catholicae fidei et Terrarum Prussiae. Wacław Bystram Podkomorzy Wdztwa Pomorsk. Poseł z Powiatu Tczewskiego, salvis juribus Terrarum Prussiae. Iozef z Prebendowa Prebendowski Chorąży Pomorski, Poseł Powiatu Tczewskiego. Ian Trembecki Sądowy Ziem. Tczewski, Poseł z Ptu Gdańskiego, salvis juribus Romano-Catholicae fidei et Terrarum Prussiae. Michał Lewald Iezierski Podwoiew. Pomorski, Poseł z Ptu Gdańskiego salvis juribus, privilegiis, diplomatibus, consuetudinibus Terrarum Prussiae. Adam Gotartowski Pisarz Grodz. Skarsz. Poseł z Powiatu Newskiego. Piotr Grąbczewski, Reg. Ziem. Pomor. Poseł z Ptu Newskiego, salvis per omnia juribus Terrarum Prussiae in