Strona:Volumina legum T. 7.djvu/129

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Franciszek Kramkowski. Ian Czarnnszewicz. Łukasz Iankowski. Krzysztof Rutkowski.


Woiewodztwo Rawskie.

Kazimierz Granowski Woiewoda y Generał Ziem Rawskich. Iozef Siemianowski Kasztelan Rawski. Bazyli z Walisk Ładzic Walicki Kasztelan Ziemi Soch. Stanisław Gadomski Podkomorzy Ziemi Sochaczewskiey. Franciszek de Brezc Lanckoroński Ssta y Poseł Ziemi Rawskiey. Waleryan Łuszczewski Ssta y Poseł Ziemi Sochacz. Antoni na Brzezinach Lasocki Ssta y Poseł Ziemi Gostyńsk. Maciey Korczak Łuszczewski Ssta Łęczycki, Poseł Ziemi Soch. Teodor Skarbek na Wodziczny Woyczyński Chor. Vice-Ssta y Sedzia Grodz. Rawski. Kazimierz na Bratoszewicach Bratoszewski Chorąży y Poseł Ziemi Gostyńsk. Ian Edmund z Bratoszewic Bratoszewski Stolnik Gostyński. Gabryel Lesiewski Sędz. Ziem. Rawski. Iozef na Łuszczewie Łuszczewski Sędzia Ziemski y Poseł Ziemi Soch. Ierzy na Podczachach Podczaski Sędzia Ziemski y Poseł Ziemi Gostyń. Ssta Muchowski, swym y teyże Ziemi Walentego Komornika Ziemi Gostyń. Marcina y Franciszka Podczaskich imieniem. Filip Piekarski Stol. Z. R. Adam Lasocki Stol. y Poseł Ziemi Sochacz. Ignacy Pruski Podsęd. y Poseł Ziemi Raw. Iacek Odrowąż Bebnowski Podst. y Poseł raw. Gaspar na Grotowicach Grotowski Podstoli, Podstar. Grodzki y Poseł Ziemi Soch. Mateusz Kłopocki Cześnik y Poseł Rawski Ssta Kelecki. Woyciech Bieniewski Cześnik Sochacz. y Poseł. Iozef Mikorski Cześ. y Poseł Ziemi Gostyń. Franciszek Szymanowski Łowczy Rawski, Poseł Ziemi Sochacz. Antoni z Łączyna Łączyński Łowczy y Poseł Ziemi Gostyń. Ian Skarżyński Woyski y Poseł Ziemi Gost. Andrzey Leszczyński Pisarz y Poseł Ziemi Rawskiey. Antoni z Sławina Nałęcz Sławiński Pisarz Ziemski Sochacz. y Poseł. Iakub Grzegorzewski. Felix Mikorski Posarz Ziemski Gost. y Poseł. Tomasz na Starym Zaborowie Zaborowski Mieczn. Ziemi Gostyń. Stanisław na Magnuszewie Magnuszewski Skarbnik Sochaczewski y Poseł. Maciey Krassowski Podwoiewodzy y Poseł Rawski. Ian Rusiecki Podwoiewodzy Sochaczewski. Iozef Zaborowski Podw. y Poseł Ziemi Gostyń. Teodor Szczawiński Skarbnik Gostyń. Piotr Celestyn z Roxyc Zapolski Pisarz Naywyższy Skarbu I. K. Mci, Rzypltey y Poseł Rawski. Ian Lesiewski Sędzic Ziemski Rawski. Dominik Iaxa z Bykow Bykowski Sędz. Grodz. Sochacz. Franciszek Stępowski Sędz. Grodzki y Poseł Ziemi Gostyń. Felicyan z Klichowa Klichowski, Pisarz Grodz. y Poseł Rawski. Władysław Dunin Mieczyński Pisarz Grodz. y Poseł Ziemi Sochacz. Andrzey Bartoszewski Pisarz Grodz. y Poseł Ziemi Gostyń. Ian Rzeszotarski Kom. Ziemi Rawskiey. Ian Nep. Magnuszewski Kom. y Poseł Ziemi Sochaczew. Marcin Brochowicz Goiszewski Komor. y Poseł Ziemi Sochacz. Felicyan Stępowski Poseł Ziemi Gostyń. Iozef Chmielecki Reg. Grodz. y Poseł Ziemi Sochacz. Iozef Lasowcki Reg. Grodz. Gostyń. y Poseł. Iozef Pierzchała Przezdziecki Poseł Ziemi Rawskiey. Franciszek Bylina Leszczyński. Franciszek Łuszczewski Vicesgerent Gr. y Poseł Ziemi Sochacz. Filip Szaniawski Ssta Kąkolownicki. Ioannes Iosephus Łochocki Cap. Osie. Ian na Lubrańcu Dąbski Wdzic Brze. Kuiaw. Ignacy na Swidnie Swidziński Ssta Lityński. Konstanty z Łączyna Łączyński P. W. K. Ignacy Mogilnicki Ssta Nieszawski. Dezyderyusz Boski Kasztel. Rawski. Iacek na Wieszczycach Wieszczycki Marszałek Kapt. Ziemi Gostyń. baltazar Iaxa na Bykach Bykowski Poseł Ziemi Rawskiey. Kazimierz Piwo. Ian Nowicki Siło Porucz. Poseł Ziemi Socha. Maciey Zarzycki. Gordyan na Podczachach Podczaski Sędzic Ziemski Gost. y Poseł. Franciszek Szczakowski Sędz. Kapt. y Poseł Ziemi Raw. Andrzey na Stamirowicach Stamirowski. Iozef Kokoski. Iozef Odrowąż Bebnowski Poseł Rawski. Wawrzeniec z Zabłocia Zabłocki Reg. Grodz. Wał. Poseł Ziemi Gostyń. Franciszek Xawery Mikorski Poseł Ziemi Gostyń. Piotr z Łączyna Łączyński. Piotr z Cebulina Cebulski. Iozef Iawornicki Poseł Ziemi Sochacz. Paweł Odrowąż Bebnowski Pułkownik W. K. Roch z Bogatkow Bogatko Porucz. W. Cesar. Poseł Ziemi Rawskiey. Ignacy Karski. Mikołay Mchowski. Iozef Rykaczewski Burg. Grodzki Raw. Ian Grzegorzewski. Michał Miłkowski. Stanisław Łączyński Łowczyc Gostyński. Maciey Ostoia Sułocki Komor. Gr. Płocki z Ziemi Gostyńskiey Delegat. Iozef Franciszek Słubicki Ziemi Gostyńskiey Delegat. Ian Kanty Boczkowski. Antoni Zabłocki Delegat Ziemi Gostyńskiey. Iozef Słubicki Poseł Ziemi Gostyń. Antoni na Stępowie Stępowski Poseł Ziemi Raw. Mateusz Mikorski. Gaspar Rakowiecki. Franciszek Lisowski Poseł Ziemi Sochacz. Antoni Rogalski Delegat Ziemi Sochacz. Michał z Bytyna Kurnatowski. Iozef na Rakowcu Rakowiecki. Stefan Łaźniewski. Iozef Moraczewski. Antoni na Przyłuskach Przyłuski. Andrzey na POradach Poradowski. Iozef Bugayski. Ian Bogatko Starościc Kislaw. Woyciech Domaszewski Poseł Raw. Iozef Nep. Zaborowski Delegat Ziemi Gostyń. Antoni Chmielecki Poseł Z. Soch. Maciey z Bądzyna y Guzow Guzowski Burg. y Poseł Ziemi Gostyńskiey.


Woiewodztwo Brzeskie Lit.

Iozef Sosnowski Pisarz W. W. X. L. Ssta y Duktor Woiewodztwa Brzeskiego Litew. Michał Xiążę Czartoryski Kanclerz W. W. X. Lit. obywatel Wdztwa Brześciańskiego. Ierzy Fleming P. W. W. X. L. Marcin Matuszewicz Stolnik y Poseł Wdztwa Brzeskiego Lit. Deputat ad pacta conventa z Prowincyi W. X. L. Paweł Buchowiecki Pisarz Ziem. Wodztwa Brzeskiego. Iozef Kurzeniecki Chor. Ptu Pińskiego. Ignacy Wygonowski Pisarz Grodz. Brz. Stefan Kurzeniecki Ssta Zaw. Paweł z Woronney Czyż Podczaszy y Poseł Woiewodz. Brzesk. Litew. Franciszek Ursyn Niemczewicz Cześnik Sędz. Kapt. y Poseł Wdztwa Brześciań. Zenon Wisłouch Miecz. Wodztwa Brzes. Antoni Buchowiecki Koniuszy Wodztwa Brzes. Floryan Kniaź Szuyski Strażn. y Poseł Wodztwa Brzes. Iozef Matuszewicz. Ignacy Lanckoroński Paszkowski Poseł Wodztwa Brzes. Marcelli Ursyn Niemczewicz Poseł Wodztwa Brzesk. Iozef Dulęba pieczęci W. W. X. L. Sekretarz. Hiacynt Zbirochowski Kościa Poseł Wdztwa Brzes. Michał Szweykowski Poseł Wodztwa Brzesk. Krzysztof Koiszewski. Bernard Buchowiecki Poseł Wdztwa Brzesk. Stanisław Kropiński. Xawery Hornowski Poseł Wodztwa Brzesk. Kazimierz Sosnowski Poseł Wdztwa Brzes. Ignacy Maliszewski Poseł Wodztwa Brzes. Ian Włodek Miecznik Kiiow. Poseł Wdztwa Brzesk. Władysław Wankowicz. Michał Slurowolski. Michał Owsiany. Antoni Paszkowski. Piotr Hornowski. Ierzy Wankowicz. Franciszek Buchowiecki. Samuel Eynarowicz. Paweł Dombrowski. Paweł Matuszewicz. Ian Michniewicz. Dominik Łyszczyński. Felicyan Buchowiecki Ssta Tubiń. Iozef Tomaszewski. Leon Zdzitowiecki. Rafał Nietyxa. Piotr Buchowiecki. Iozef Buchowiecki. Antoni Matuszewicz. Stanisław Iankowski. Marcelli Gaiewski. Ian Ratyński. Ignacy Guzolf. Teodor Turczynowicz Suszycki. Walenty Tokarzewski. Ignacy Iankowski. Ludwik Kurzeniecki. Franciszek Kurzeniecki Ssta Swatt. Ignacy Kurzeniecki. Wiktor Kurzeniecki. Iozef Terlecki. Michał Domański. Nepomucen Turczynowicz Suszycki. Iozef Kropiwnicki. Ian Noyszewski. Iozef Myszyński. Tomasz Kroiszewski. Tomasz Zawistowski. Bonifacy Milewski. Antoni Zborowski. Leon Kościuszko. Faustyn Kościuszko. Kazimierz Trębicki. Andrzey Worotynicki Woysk. Czers. Antoni Przyszychoski. Ian Przyszychoski. Waleryan Elert. Adam Ancuta. Bonifacy Ancuta Woys. Czers. Felicyan Kulczyński. Ian Smogorzewski. Ignacy Kunicki. Andrzey Korzeniecki. Tadeusz Kropiwnicki. Tobiasz Brzozowski. Franciszek Padkowski. Ignacy Iankowski. Tadeusz Ielec. Ian Kościuszko. Rafał Brzozowski. Ian Kulesza. Karol Kulesza.


Powiat Piński.

Ludwik Orzeszko Stolnik y Duktor Ptu Pińskiego. Piotr Tadeusz Frąckiewicz Podstoli y Podstar. Sąd. Ptu Pińsk. Kaietan Korzeniewski Marszałek Kapt. y Cześ. Ptu Piń. Franciszek Hołłowka Horodniczy Ptu Pińsk. Ignacy Wiśniewski Łow. Ptu Pińsk. y Poseł. Benedykt