Strona:Volumina legum T. 7.djvu/128

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Ignacy Ciecierski Stol. Ziemi Droh. Iacek z Rostworowa Rostworowski Podcz. Podl. Poseł Drohicki. Maciey Kazimierz Skorupka Podcz. Ziemi Drohic. Sędz. Grod. Sando. Sebastyan Kolumna Sienicki Podcz. Mielnicki. Franciszek Kolumna Sienicki Cześ. Podl. Poseł Ziemi Droh. Iakub Ciecierski Miecznik Ziemi Droh. y Poseł. Antoni z Tęczyna Ossoliński Ssta Suleiow. Poseł Ziemi Drohic. Stanisław Karwowski Podstol. y Poseł Ziemi Bielsk. Ssta Narewski. Ognacy Obuiski. Ignacy Lubicz Zaleski Skarbnik Wdztwa Podlas. Tomasz z Tęczyna Ossoliński Chorążyc Podlaski Poseł Drohic. Krzysztof Kierznowski Komor. y Poseł Z. Biels. Alexander Bogusz Poseł Ziemi Bielsk. Maciey Wnorowski Vecesger. Grodz. Brańsk. Franciszek z Hulidowa Kuszell Stolnikiewicz Podl. Franciszek Ciecierski Stolnikiewicz Podl. Franciszek Lubicz Zaleski Podczaszyc Podl. Poseł Droh. Franciszek Lubicz Zaleski Podczaszyc Podl. Poseł Droh. Ignacy Pudłowski Woyszczyc Podlas. Poseł Z. Droh. Konstanty Rostworowski Podczaszyc Podl. Maciey na Mioduszach Mioduszewski. Stanisław Czapski Cześnik Droh. Tomasz Mioduszewski. Franciszek Struś Stolnik Inowłoc. Kasper Paderewski Kom. Ziem. Nur. Sędzia Kaptu. Z. Drohic. Woyciech Radzikowski Vicesgerent Grodzki Łuk. Dominik Wawrzeniec Krassowski. Iozef Douksza. Ian Bieliński. Antoni Frankowski. Stanisław Iozef Dąbrowski. Mateusz Dąbrowski. Ian Frankowski. Bonawentura Krassowski. Kaietan Radorzyski. Adam Krasuski. Iozef Niemierka. Iakub Stoiński. Stanisław Wysocki. Woyciech Gogolewski. Paweł Ratyński. Antoni Gogolewski. Ignacy Szorc. Antoni Tadeusz Poraziński. Alexander Swięcicki. Tomarz Wierzbicki. Marcin Wnorowski. Ian Zukowski.


Ziemia Mielnicka.

Alexander Hrabia Butler Ssta y Poseł Mieln. Tomasz Wyrzykowski Łowczy Podl. Poseł Mieln. Andrzey Borkowski Podstar. Ggr. y Poseł. Paweł Siestrzewitowski Łowczyc Podl. Iozef Wyrozębski. Antoni Wyrzykowski. Franciszek Kostka Suchodolski Skarbnikiewicz Podl. Michał Kostka Suchodolski Skar. Podl. Adam Ian Kanty Borkowski Reg. Grodz. Miel. Benedykt na Tarkowie Srebrnym seu parva Tarkowski Vicesgerent Mieln. Wincenty Bogucki. Iozef Wąssowski Pisarzewicz Grod. Mieln. Wincenty Tarnawa Radliński. Leon Zaremba B. Gr. M. Maciey na Krynkach Sobolach Kryński. Kazimierz Gąssowski. Michał Prossowski. Woyciech z Kulesz Kulesza Woyszczyc Mieln. Woyciech z Obrytego Obrycki Skarbnikiewicz Nurski. Walenty na Tarkowie Srebrnym albo Małym Tatkowski. Iozef Radzikowski. Ignacy Hornowski. Antoni Wyrzykowski. Ignacy Gałęski. Stefan de Niemyic Niemyski. Szymon de Grzymały Herubinowicz Woyno Podwoiew. Mieln. Antoni Dąbrowski. Ignacy Skiwski na Skiwach. Antoni na Biernatach Biernacki. Ignacy z Obrytego Obrycki. Ignacy Iankowski. Maciey Bogucki. Paweł Lipiński Komornikiewicz Bobrown. Iakub Wyrzykowski. Ignacy Biernacki. Antoni Niedźwiecki. Michał Lisicki. Antoni Radzikowski. Tomasz Kudelski. Piotr Łazowski. Franciszek Rozniatowski. Antoni Pęski. Franciszek Nowosielski. Ignacy Maroński. Ian Kanty Radzikowski. Franciszek Sawicki. Felicyan Sarnacki. Bartłomiey Twarowski. Woyciech Mioduszewski. Filip Radzikowski. Paweł Zaleski. Antoni na Orłowie Orłowski. Franciszek Grzybowski. Leon z Kuczyna Kuczyński Stolnik, Poseł y Rotm. Ziem. Mieln. Wiktoryn z Kuczyna Kuczyński Podstoli Z. Droh. y Poseł. Franciszek Marcelli na Kossowie Ciołek Kossowski Woyski y Poseł Ziemi Mieln. Iozef Kuczyński Ssta Iadowski. Michał Suchodolski Woyszczyc Podl. Ignacy Kuczyński Podstolic Ziemi Droh. Antoni z Bądzyna Bądzyński Kom. Ziemi Nurskiey. Felix Turski Podstolic Ziem. Mieln. Benedykt Kossowski Skarbnikiewicz Droh. Andrzey Skiwski Sędz. Kapt. Droh. Ian Markowski. Antoni Kostewicz. Antoni Łuniewski Pisarzewicz Gr. Droh. Teodor Bieliński Sędz. kapt. Droh. Antoni Kuszyński Stolnikiewicz Mieln. Kazimierz Mleczko. Tadeusz Sutkowski Sędz. Kapt. Droh. Stanisław z Oląd Olędzki. Antoni Stępkowski Sędz. Kapt. Z. Droh. Iozef Kostewicz. Piotr Mleczko. Alexander Hryniewicki. Stanisław Odrowąż Kietliński. Antoni Łuniewski. Tomasz Czarkowski. Stanisław z Kaczyna, Harbasew, Chmara Kaczyński Sędz. Kapt. Ziemi Droh. Leon Twarowski. Wawrzeniec na Obrębie Obrębski. Tomasz Łuniewski Pisarzewicz Grodz. Drohicki. Iozef Zaleski. Antoni Ratyński. Woyciech Skłodowski. Andrzey Gałecki. Antoni Humnicki. Ian Mzura Czarnocki Burg. Grodz. Droh. Ignacy de Laskow Laskowski. Piotr Bogucki Sędzic Grodzki Nur. Andrzey na Nowey Łupiańce Łupieński. Paweł Wyszyński. Ian Szyngler. Iakub Zglinicki. Antoni Borkowski Sędz. Kapt. Droh. Konstanty Podbilski. Paweł Wyrozębski. Maciey Gnatowski. Ludwik Gnatowski. Ludwik Borychowski. Michał Maniewski. Iozef Borchowski. Mikołay Czarkowski. Franciszek Twarowski. Woyciech z Podnieśnia Podniesiński. Piotr z Iaszczułtow Iaszczułt.


Ziemia Bielska.

Kazimierz Karwowski Łowczy Ziemi Wizkiey. Ignacy Gozdawa Godlewski. P. Z. Ł. Stanisław Karwowski. Woyciech Karwowski. Franciszek Choynowski. Abdon Liwiński. Piotr Kapica. Mateusz Zagorski. Ludwik Dziakiewicz. Augustyn Godlewski. Woyciech Kruszewski. Ian Mońko. Kazimierz Szymanowski. Michał Zmiiewski. Stefan Białosuknia. Iozef Swierzbiński. Paweł Skarzyński. Ian Czarnecki. Marcin Krolikowski. Antoni Choynowski Grzymała. Marcin Czarnecki. Michał Piotrowski. Ian Mroczek. Kopiński. Paweł Skrodzki. Baltazar Baykowski. Ian Kruszewski Chorąży, Poseł y Marszałek Sądow Kapt. Ziemi Bielsk. Ssta Wasilkowski. Woyciech Iaruzelski Podczaszyc Bielski. Iozef Pęski. Antoni Kruszewski. Ian Sienicki. Iakub Drągowski. Iozef Truskolaski. Paulin Boryczewski. Ambroży Barbowski. Symeon Roszkowski. Kazimierz Kryszewski. Ignacy Kruszyński. Tomasz Skrodzki. Iacenty Dzierżek. Stanisław Zędzian. Paweł Koc. Roch Sokołowski. Kazimierz Dąbrowski. Ian Radłowski. Antoni Falkowski. Adam Szuliński. Kazimierz Sutkowski. Walenty Tworkowski. Paweł Mierzwiński. Grzegorz Iamiołkowski. Michał Kostro. Wiktoryn Baykowski. Maciey Poletyło Podczaszy, Poseł Ziemi Bielskiey Podstarosta Grodz. Brański, Ssta Glinnicki. Woyciech Poletyło Vicesgerent Grodz. Brań. Maciey Woyno Podwoiew. Droh. Marcin Brzoziński. Wawrzeniec Poletyło B. G. M. Ian Popławski. Stanisław Wiercieński. Karol Kassowski. Ierzy Przyborowski. Antoni Poletyło. Maciey Woyno. Alexander Skłodowski. Ian Szmurło. Michał Łuniewski. Iozef Truskolaski. Iozef Burczymucha Kamieński. Paweł Burczymucha Kamieński. Tadeusz Burczymucha Kamieński. Ian Polak Stypułkowski. Franciszek Chreba Niwiński. Albin Wierciński. Sebastyan Radliński. Klemens Błeszyński. Franciszek Poletyło. Franciszek Dąbrowski. Stanisław Krassowski. Iozef Porowski. Franciszek Popławski. Franciszek Iemielitty. Ludwik Młodzianowski. Stanisław Falkowski. Piotr Zaleski Ssta Surazki, Poseł Ziemi Biel. Paweł Hryniewski Reg. Grodz. Brań. y Poseł Bielski. Ian Skarżyński. Ian Łuczkiewicz. Tadeusz Kierznowski Komornikowicz Bielski. Stanisław Skarżyński. Iozef Smulski. Wiktoryn Łuniewski. Ian Łuniewski. Piotr Łuczkiewicz. Urban Sliwowski. Antoni Uszyński. Antoni Kramkowski. Stanisław Łuczkiewicz. Mikołay Ruszkowski. Ignacy Piętka. Iozef Ozepowski. Ierzy Kułakowski. Ian Dąbrowski. Ian Rowicki. Iozef Pogonowski. Ludwik Drągowski. Adam Kuczyński. Ian Czarnecki. Andrzey Łuniewski. Andrzey Uszyński. Antoni Roszkowski. Leon Wolski. Iozef Karwowski Woyski Biel. Ignacy Cybulski. Woyciech Mościcki Burgr. Grodz. Biel. y Poseł. Iozef Płoński Vicesgerent Grodz. Brań. Franciszek Boryszewski. Ian Lewicki Cześn. Bielski. Leon Lewicki Cześ. Ziemi Biel. Wilhelm Orsetty Łowczyc Podlaski. Stanisław Zołkowski Cześnik Podlaski. Kazimierz Przyłęski. Ian Ostrowski. Dominik Wisłouch. Wiktoryn Sikorski. Woyciech Skibicki. Ian Danowski. Woyciech Mościcki. Kazimierz Płoński. Michał Rydzewski. Ignacy Heybowicz. Szymon Wyszkowski. Piotr Zabokrzycki. Dominik Pryncypatty. Ian Rutkowski.