Strona:Volumina legum T. 7.djvu/127

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ski. Kazimierz Szczyciński. Andrzey Piior Mierzeiewski. Antoni Stroniawski. Alexander Mierzeiewski. Piotr Bobiński. Walenty Damięcki. Paweł Damięcki. Mateusz Kołakowski. Wawrzeniec Kołakowski. Iakub Danowski. Teodor Danowski. Ian Gromadzki. Waleryan Dzwonkowski. Iozef Dzwonkowski. Konstanty Skrodzki. Waleryan Dzwonkowski. Woyciech Chludziński. Paweł Chludziński. Piotr Włotkowski. Franciszek Włotkowski. Iozef Komorowski. Iozef Kołakowski. Tomazs Grzymała. Mikołay Rogiński. Ian Rogiński. Walenty Rogiński. Mikołay Rykaczewski. Ignacy Włotkowski. Sylwester Filipkowski. Karol Gorski. Piotr Drożęcki. Ian Popkowski. Antoni Popkowski. Walenty Drożęcki. Tomasz Drożęcki. Mikołay Włotkowski. Grzegorz Gorski. Kazimierz Popkowski. Antoni Gardowski. Woyciech Rucki. Mikołay Rucki. Stanisław Popkowski. Andrzey Grzymała. Dominik Damięcki. Andrzey z Czartoryi Czartoryiski. Gabryel z Czartoryi na Roginicach, Piesecznych, Włodkach etc. Czartoryiski. Bonifacy z Czartoryi Czartoryiski. Ian Zaruski. Stanisław Mierzeiewski. Grzegorz Nakielski. Franciszek Gumkowski. Ian Choynowski. Michał, Paweł, Wawrzeniec, Szymon, Walenty Choynowscy. Dominik, Sebastyan, Tomasz Sierzputowscy. Tomasz, Dominik, Wawrzeniec Sulkowscy. Andrzey, Piotr Tuszkowie. Paweł Opęchowski. Marcin Skrodzki. Seweryn Dzierzgowski. Tomasz Iankowski. Iakub Wrzosek. Iakub Białłobrzeski. Maciey, Ian, Antoni, Kanty Grabowscy. Stanisław Trzuszkowski. Paweł Prusiński. Alexander y Adam Ładowie. Woyciech Łuba Burg. Grod. Łomżyń. Piotr Tyszka B. G. Ł. Woyciech Rakowski B. G. Ł. Fraciszek Gadowski. Ian Perzanowski. Franciszek Krukowski. Andrzey Bobiński. Ludwik Slaski. Michał Załęski. Adam Damięcki. Antoni Ponikowski Podsędek Rożański. Grzegorz Suski. Franciszek Dzwonkowski. Alexander, Kasper Mierzeiewscy. Tadeusz Zebrowski. Piotr Młodzianowski. Maciey Olszewski. Iozef Wądołkowski Regent Grodz. Zambr. Woyciech Kraiewski Burgr. Grodz. Zambr. Leon Kraiewski. Kazimierz Kraiewski. Tomasz Kraiewski. Piotr Targoński. Woyciech y Ludwik Stępnowscy. Stanisław Kruszewski. Iakub Sienkiewicz. Ian Sienkiewicz. Franciszek Zielechowski. Adam Duchnowski. Marcin Truszkowski. Woyciech Grzymała. Franciszek Modzelewski. Franciszek Podbielski. Franciszek Cichocki. Antoni Siemiński. Adryan Niebrzydowski. Woyciech Błeszyński. Mateusz Głodkowski. Walenty Łupiński. Kasper Kraiewski.


Ziemia Rożańska.

Michał Hieronim Hrabia na Krasnym Korwin Krasiński Podkomorzy Rożański y Makowski. Kazimierz Hrabia na Krasnym Korwin Krasiński Oboźny W. Kor. Krasnostawski, Prasnyski, Nowomieyski Ssta. Stanisław Maxymilian z Suchego y Łazow Kostka Młodzianowski Rożański y Makowski Ssta. Michał Karski Chorąży Rożański Starosta Ostrowski. Franciszek Rostkowski Podstoli Rożański. Ian z Radzanowa Ciemniewski Cześnik Rożański. Woyciech Kazimierz Chądzyński Woyski Rożański. Wiktoryn Tadeusz na Karniewie Kostka Karniewski Pisarz Ziemski y Grodzki Rożański y Makow. Franciszek na Przeradowie Przeradowski Skarbnik Rożański. Ignacy Rufin z Gościszki Zieliński Miecznik Łomżyń. Ian z Gościszki Zieliński Gener. A. W. K. Antoni na Szygach Szygowski Podstar. Grod. y Poseł Rożań. Adam Karniewski. Pankracy Karniewski. Ian Karniewski. Alexander Karniewski Pisarzewicz Rożań. Tomasz z Radzanowa Ciemniewski Sędzic Ziemski. Felicyan Antoni na Subatyczach Maciszewski Podst. Inowłocł. Mateusz Tański Komo. Ziemi Roż. Adam Rzechowski Sędz. Kapt. Adam na Rzechowie Rzechowski. Andrzey Zebrowski Kom. Ziem. Adam na Poniku Ponikowski. Iakub Gogolewski Burgr. Grodz. Rożań. Ludwik Zieliński Podczaszyc Rożań. Iacek Napierkowski Sędzia Kapt. Stefan Kosiński. Andrzey Olszewski Sędzia Kaptur. Iozef Kosiński. Bartłomiey Napierkowski. Ian Modzelewski. Piotr Cieński B. G. M. Adam Mierzeiewski B. G. R. Woyciech Zakrzewski. Iozef Rzechowski Podwoiew. Roż. Tomasz Brzozowski. Zygmunt Rembkowski Miecznikiewicz Rożański. Paweł Zebrowski. Tomasz Brzoży. Antoni Oraczowski. Ian z Suchego y Łazow Młodzianowski Miecznikiweicz Ciech. Antoni Zembrzycki. Woyciech Zebrowski Burg. Gr. Ziem. Paweł Tadeusz na Grodzisku Grodzicki. Bartłomiey Bromirski. Michał Swięcki. Antoni Mandecki. Adam Gostkowski. Ian Kozicki Burgr. Ciech. Ignacy Zydzki. Antoni Kownacki. Iozef Rola B. G. L. Antoni Kozniewski. Stanisław Bagigński. Ignacy Poliwczyński. Adam Nowodworski Łowczy Ziemi Roż. Iakub na Pęczkach Pęczkowski. Balcer Rzewnicki Burgr. Grodz. Rożań.


Ziemia Liwska.

Ignacy na Cieszkowie Cieszkowski Kasz. Liw. Iozef z Karczewia Karczewski Ssta Liwski. Baltazar Kolumna Oborski Chor. y Poseł Ziemi Liwskiey. Iozef Wodziński Stolnik Liwski. Martynian Grzybowski Podczaszy Liw. Kazimierz Karaś Cześnik Liws., Poseł Ziemi Warsz. Ignacy Zieliński Łow. y Podstar. Grodz. y Poseł Ziemi Liw. Michał na Cieszkowie Cieszkowski Sędzia Grodzki Liw. y Poseł. Ian Wodziński Poseł Ziemi Liwsk. Karol Wodziński Poseł Ziemi Liwsk. Krzysztof Cieszkowski Ssta Zbuczyński, Poseł Ziemi Liwsk. Floryan Cieszkowski Ssta Kleszczelewski Poseł Liw. Iozef Kolumna Oborski Chor. Liw. Onufry Oborski Chorążyc Liw. y Poseł. Adam Kolumna Cieszkowski Podczaszyc Liw. Iakub Czaczkowski Poseł Liw. Felicyan Oborski Skarbnikiewicz Liws. y Poseł. Kazimierz Mieczkowski Poseł Liw. Ian Rola Sędz. Kapt. y Poseł Liw. Antoni Dąbrowski P. W. K. y Poseł Liws. Antoni Iaczewski Vicesgerent y Poseł Liws. Piotr Ostoia Roguski Burg. Grodz. y Poseł Liw. Dominik Doliwa Goyski B. G. y Poseł Liw. Roch Dąbrowski. Adam Gałecki Poseł Liw. Ian Choiecki Sędz. Kaprut. y Poseł. Antoni Mroczek Poseł Liwski. Tomasz Zukowski Poseł Liw. Ian Paszkowski Poseł Liws. Franciszek Sitnicki Sędz. Kapt. y Poseł Liwski. Iozef Walewski Chorążyc Piotrk. Antoni Toczyński Poseł Liw. Mateusz Toczyski Poseł Liw. Fabian na Wielądkach Wielądko B. P. Tadeusz Wielądko S. Z. L. Wincenty Wielądko. Ian Klukowski Poseł Liw. Tomasz Skubniewski Poseł Liws. Ian Obrępalski Poseł Liws. Antoni Zabiwski Poseł Ziemi Liws. Kazimierz z Owsa Dąbrowski Poseł Liws. Andrzey Radzikowski Poseł Liw. Ian Mroczek. Woyciech Skarzyński. Woyciech Skubniewski. Alexander na Połaziu Połaski B. L. Andrzey Rola. Michał Rola Poseł Liwski. Ierzy Zukowski Poseł Ziemi Liw. Tomasz na Karczewiu Karczewski. Iakub Zieliński. Wawrzeniec Skarżyński. Andrzey Iaczewski. Franciszek na Goisiu, Krukach, Doliwa Goyski. Szymon Felicyan Iasnogorski Ssta Rodrmanowski herbu Iasieńczyk swoim y Ignacego synowca swego imieniem.


Ziemia Nurska.

Tomasz z Tęczyna Ossoliński Ssta Nurski. Franciszek Slaski Sędzia Ziem. Nurs. y Poseł. Ian Woliński Stolnik Nurski. DOminik Franciszek Zembrzuski Podstoli y Poseł Ziemi Nursk. Stefan z Niedzielska Madaliński Łow. Ziemi Nursk. y Poseł. Iozef Antoni Obrębski Skarbnik y Poseł Nurs. Adam Kownacki Podstar. Sędz. Gr. Kam. Poseł Nur. Iozef Kaliński Poseł Ziemi Nurs. Woyciech Kazimierz Chądzyński Woyski Rożański. Roch Czarnowski Kom. Gran. Ziemi Rożań. Poseł Nurski. Ian Zambrzycki Kom. Gr. y Poseł Ziemi Nurskiey. Stefan Zambrzycki Kom. Gr. Ziemi Nur. Franciszek Raczko Poseł Ziemi Nurs. Ian Swinołęski Poseł Ziemi Nurs. Dyonizy Slaski Poseł Ziemi Nursk. Dominik Duczymiński Łowczy Nurski. Krzysztof Celiński Poseł Ziemi Nur. Ian Zembrzuski Poseł Nurski. Stanisław Klicki Łowczyc Ziemi Rożańskiey. Ian Ostaszewski. Gaspar Zebrowski.


Woiewodztwo Podlaskie. — Ziemia Drohicka.

Stanisław Bernard Gozdzki Wda Podlaski, Duktor y Generał Ziem Podlaskich. Alexander z Tęczyna Ossoliński Sta Drohicki y Poseł. Karol Iozef od Grzymałow Gozdawa Niemira Chor. Ziemi Drohic. y Poseł. Michał z Kulidowa Kuszell Stolnik Wdztwa Podlask.