Strona:Volumina legum T. 7.djvu/126

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


mi Wyszogr. Adam Sieklucki. Iozef Szymanowski Starościc Wyszogr. Dominik Szymanowski Starościc Wyszogr. Woyciech Bromierski.


Ziemia Zakroczymska.

Antoni Ian z Rostworowa Rostworowski Kasztelan Ziemi Zakroczymskiey. Iozef Wągrodzki Podkom. Zakroczymski. Iozef Młocki Ssta Zakrocz. Szymon Kazimierz na Szydłowie Szydłowski Chor. Ziemi Zakrocz. Antoni Kicki Podczaszy Zzakrocz. Teodor z Myszczyna Myszczyński Sędzia Ziem. Zakroczym. Stanisław Iaroszewski Stolnik Zakrocz. Iozef Radzicki Cześnik Ziem. Marszałek Kapt. Zakrocz. Bartłomiey Wessel Kawaler Maltański, Poseł Ziemi Zakroczym. Stanisław Nowicki Cześ. Ziemi Chełm. Poseł Ziemi Zakrocz. Woyciech na Szygach Szygowski Podsędek Zakrocz. Tadeusz Młocki Starościc Zakro. Kazimierz Iunosza Łempicki Podstoli y Podstar. Grodzki Ziemi Zakro. Iakub Młocki Starościc Zakr. Adam z Wągrodna Wągrodzki Pisarz Ziem. y Grodz. Zakr. Bonawentura Łempicki Miecznik Ziemi Zakr. Iozef na Bystrech Bystry Ssta Hutowski. Woyciech Aloizy Dołęga Dziedzicki Sędzia Grodzki Zakr. Iozef Wągrodzki Podkomorzyc Zakro. Ludwik Rogala z Zaborowa Zaborowski Komor. Gran. Ziemi Czersk. Sędzia Kapt. y Delegat Ziemi Zakr. Paweł Iaroszewski M. K. R. Antoni z Tysk Tyski Sędzia Kaptur. y Delegat Zakro. Iozef na Bystrech Bystry. Zygmunt na Lasocinie Lasocki Sędzia Kapt. y Delegat Zakr. Ignacy Iunosza Łempicki. Adam z Obor Łaźniewski Sędzia Kapt. Ziemi Zakrocz. Maciey Dziedzicki Sędzia Kapt. Ziemi Zakrocz. Iozef Stanisław Sutkowski. Piotr Dunin Mieczyński Sędzia Kapt. Zakrocz. Iozef Iezierski. Kaietan Sutkowski. Maciey Gnatowski. Dominik Bystry. Waleryan Gnatowski Komor. y Sędz. Kapt. Zakro. Bartłomiey Brodzicki. Stanisław Falbowski. Franciszek Wągrodzki Podkomorzyc Zakr. Paweł Łempicki Komornik Zakrocz. Franciszek Brodzicki. Adam Gutowski. Kazimierz Kowalewski. Franciszek Olszewski. Andrzey Olszewski. Iakub Truszczyński. Andrzey Rogala Zaborowski. Ian Lassocki. Stanisław Gawłowski Komor. Ziemi Zakrocz. Iulianus a Wilamy Wilamowski Burgr. Castr. Zakroc. Franciszek z Tysk Tyski. Mikołay Morski. Ian de Tyski Tyski. Franciszek Zaremba. Iozef Ianiszewski. Paweł Zaremba. Ian Smitkowski. Szymon Modzelewski. Waleryan Rostkowski. Stanisław Olszewski. Michał Gzowski. Piotr Gawłowski. Paweł Bagiński Burg. Zakr. Stanisław Łempicki, Franciszek Młocki Starościc Zakr. Kazimierz Tyski. Iozef Tyski.


Ziemia Ciechanowska.

Franciszek na Podosiu Podoski Ssta Rypiński, Pułk. y Poseł Ziemi Ciechan. Ian Nowosielski Kasztelan Ciechan. Iozef na Piegłowie Piegłowski Chor. Ziem. Ciechan. Ian Chryzostom Kraiewski Instyg. K. Posel teyże Ziemi. Antoni Nosarzewski Sędzia Ziemski Ciechan. Iozef Nosarzewski Stolnik Ziemi Ciechan. Woyciech na Kluszewie Kluszewski Cześnik y Poseł Ziemi Ciechan. Michał z Radzanowa Ciemniewski Poseł Ziemi Ciech. Antoni Gorski Łowczy Ciech. Woyciech na Pęczkach Pęczkowski Sędzia Grodz. Ciechan. Ian Łopacki Rotmistrz Ptu Prasnyckiego, Skarbnik, y Poseł Ziemi Ciechan. Stefan Rościszewski Miecznik Ciechan. Stanisław na Rdzyminie Radzymiński Kasztelanic Ciechan. Marszałek Sądów Kapt. teyże Ziemi. Antoni Zieliński Podstoli Zawsk. Rotm. Ptu Sochockiego Ziemi Ciech. Teodor Radzymiński Podkomorzyc y Rotm. Ziemi Ciech. Maciey Kicki S. B. S. K. K. y Porucz. Ziemi Ciech. Stanisław Młodzianowski Porucz. Ptu Sochockiego. Ian Szydlowski Poruczn. Ptu i Ziemi Ciechan. Franciszek Burski. Iozef Demby Chor. Ptu Ciechan. Andrzey Duczymiński Sędzia Kaptur. Tomasz Kraiewski Chor. Ptu Prasnysk. Stanisław Kraiewski Instygatorowicz Koron. Ian Szydłowski. Bartłomiey Kraiewski Instygatorowicz K. Maciey Nosarzewski Sędzic Ziemski Ciecha. Kapit. R. Łanowego. Paweł Kraiewski Instygatorowicz Koron. Ian Nosarzewski. Adam Gorski. Ian Smoleński. Walenty Burski. Stanisław Nosarzewski. Iozef Kozicki. Antoni Obrębski. Marcin Kraiewski. Iakub Zembrzuski. Dominik Kraiewski. Kazimierz Łazowski. Antoni Zurawski. Maciey Iozef Grzybowski. Szymon Zorawski. M. P. Duczymiński. Bazyli Zagwoyski. Antoni Bystry. Walenty Bystry. Andrzey Bustry. Franciszek Kozicki. Alexander Olszewski. Klemens Zieliński. Antoni Zembrzuski B. G. C. Alexander Swierskowski. Stanisław Grabowski. Karol Karski. Bartłomiey Falęcki. Wawrzeniec Ostrowski. Paweł Chrostowski. Mikołay Smoliński. Maciey Płoszczeyski. Antoni Bobiński. Franciszek Smoliński. Piotr Łazowski. Ian Ossowski. Fabian Bobiński. Raymund Szydłowski. Bonifacy Kołakowski. Antoni Brzozowski. Karol Sosnowski. Iozef Pęczkowski. Antoni Ropelewski. Iozef Klicki. Grzegorz Bobiński. Antoni Roman. Iozef Roman. Franciszek Zberowski. Paweł Stryiewski. Gabryel Morawski. Maciey Łempicki. Franciszek Stryiewski. Piotr Ossowski. Piotr Kruszewski. Szymon Ostrowski. Piotr Ostrowski. Antoni Ostrowski. Marcin Krępski. Michał Krępski. Tadeusz Długołęcki. Marcin Długołęcki.


Ziemia Łomżyńska.

Antoni Glinka Podkomorzy y Poseł Ziemi Łomżyń. Ssta Makowski. Ignacy z Przyimy Rawicz Przyiemski Łomżyński, Zambrowski, Koliński Starosta, Poseł Ziemi Łomżyń. Antoni Nałęcz Małachowski Ostrołęcki Ssta, Poseł Ziemi Łomż. Ignacy Zambrzycki Chor. y Poseł Ziemi Łomżyń. Stanisław Kostka z Gościszki Zieliński Stolnik y Poseł Ziemi Łomżyń. Romuald Wyszkowski Podczaszy y Poseł Ziemi Łomż. Podstar. y Sędz. Gr. Koliński. Ludwik Mostowski Cześ. y Poseł Ziemi Łomż. Adam z Iabłoni Samsonow Iabłoński Woyski y Poseł Ziemi Łomż. Ian Iozef Kisielnicki Skarb. y Poseł Ziemi Łomżz. Ignacy z Iabłonowa Iabłonowski Poseł Ziemi Łomż. Antoni Szymon Kramkowski Cześnik Podlaski, Poseł Ziemi Łomż. Antoni Bukowski Poseł Ziemi Łomżyń. Antoni na Grzymałach Grzymała Poseł Ziemi Łomżyń. Zygmunt na Mrozach Mrozowski Miecznik Rożański. Szymon Suski Poseł Ziemi Łomżyń. Iozef Ian Kisielnicki Poseł Ziemi Łomż. Daniel Miecznikowski Poseł Ziemi Łomż. Alexander Mostowski Cześn. y Poseł Łomżyń. Stanisław Kostka Mostowski Cześnik y Poseł Łomż. Roch Klicki Komornik y Poseł Ziemi Łomżyń. Iozef na Buczynie Buczyński Burg. Grodz. Poseł Łomżyń. Ignacy Gozdawa Godlewski B. G. Ł. Poseł Łomżyń. Szymon Skiwski Poseł Łomżyń. Iozef Barzkowski Poseł Łomżyń. Andrzey na Gałązkach Gałązka Poseł Łomż. Iozef Teodor na Mrozach Mrozowski Poseł Ziemi Łomż. Antoni Zbierzchowski Poseł Łomżyń. Ferdynand Horbowski Poseł Łomż. Andrzey Szumowski Poseł Łomż. Adam Podbielski Burgr. Grodz. Zambr. Poseł Ziemi Łomż. Onufry Wyszkowski Poseł Łomż. Tomasz Budziszewski Poseł Łomżyń. Iozef Grudowski Poseł Łomż. Tomasz Truskolaski Kom. Ziemi Łomż. Ian Antoni z Dolaka Drewnowski Kom. Gran. Poseł Ziemi Łomż. Andrzey Modzelewski Poseł Ziemi Łomż. Piotr Dobrzeniecki Poseł Łomż. Alexander Czaplicki Sędzia Kapt. Łomż. Albin na Zaruziu Zaruski Podsędek Łomżyń. Iozef Klicki Komor. Ziemi Łomżyń. Ian Duczymiński Sędz. Kapt. Mikołay Glinka Podkomorzyc Łomżyń. Tomasz z Przyimy Rawicz Przyiemski Starościc Łomż. Romuald z Przyimy Rawicz Przyiemski Starościc Łomż. Ignacy ze Stawu Stawski Podczaszyc Wieluń. Maciey Zbierzchowski. Stanisław Kisielnicki Skarbnikiewicz Wizki, moim y Iana, Antoniego, braci moich rodzonych imieniem podpisuię się. Maciey Bogucki. Woyciech Grzymała. Ian na Mrozach Mrozowski. Mikołay na Buczynie Buczyński. Michał Bukowski. Karol Dąbrowski. Franciszek Barzikowski. Karol Dzwonkowski. Tomasz Klicki. Stanisław y Iozef Babscy. Michał Rożkowski. Anzelm Grzymała. Ian Mostowski Cześnikiewicz Łomżyń. Ian y Łukasz Godlewscy Sędzicowie Grodz. Zambr. Franciszek Grzymała. Franciszek Klicki. Franciszek Horbowski. Leo Suski Komor. Ziem. Zambr. Ian Wądołkowski. Paweł Zaorski. Konstanty Skrodzki Komorn. Ziem. Koliń. Woyciech Chludziński. Tomasz Grzymała. Iakub Chełstowski. Hippolit Mostył. Maciey Mierzeiewski. Antoni Chełstowski. Maciey Korczakow-