Strona:Volumina legum T. 7.djvu/125

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


asz Isiora Iskierski. Mikołay Wykowski. Walenty Pułaski. Iozef Prążewski. I. Zygmunt z Staniszewicz Staniszewski Sędzia Ziemski Wdztwa Mazowieckiego Kapturowy y Poseł Ziemi Warszawskiey incola Ziemi Czersk. Tadeusz Staniszewski Sędzic Ziemski Warszawsk incola Ziemi Czersk. Iozef z Karczewia Karczewski Ssta Ziemi Liw. Tomasz Rawicz Ostrowski K. W. K. Stanisław Rembieliński obywatel y possesyonat Ziemi Czerskiey swoim y brata mego rodzonego Franciszka Rembielińskiego imieniem. Iozef Skarbek na Rudkach Rudzki Łowczy y Sędzia Kapt. Ziemi Czer. Iozef na Grzegorzewiczach Grzegorzewski Sędzia Kapt. Ziemi Czersk. Ian Antoni Skarbek Sląnka Sędzia Kapturowy Ziemi Czerskiey. Ian Nepom. na Starym Zaborowie Zaborowski swym y Wincentego syna mego imieniem. Michał Bobicki Burg. Czerski. Ignacy Kolumna Cieciszowski. Michał Prawdzic Dębski. Maciey Turowski. Iozef na Zbroży Zbroski. Piotr na Zbrozy Zbroski. Szymon Zamoyski. Ian Zamoyski. Iozef Kożuchowski. Walenty Kożuchowski. Tomasz Kożuchowski. Franciszek Gośniewski. Iozef Dominik Wolski. Iozef Perzanowski. Maciey Perzanowski. Iozef Leszczyński. Mikołay Leszczyński. Franciszek Leszczyński. Iozef Głuchowski. Walenty Laskowski. Antoni Laskowski. Tomasz Goławski. Iakub Domoszyński. Ignacy Brochocki. Stanisław Falęcki. Iozef Paprocki. Wiktor Faliński. Stefan Skarbek Rudzki. Teodor Skarbek Słąnka. Walenty Laskowski. Ludwik Faliński. Antoni Faliński. Ian Faliński. Bazyli Antoni Staniszewski Sędzic Ziemski Warsz. Nikodem Staniszewski Podstolic Z. Ł. Franciszek Staniszewski. Ian Staniszewski Kom. Z. C. Teodor Staniszewski. Stefan Staniszewski. Marcin Staniszewski. Kazimierz Staniszewski. Iozef Staniszewski. Woyciech Staniszewski. Stanisław Staniszewski. Mikołay Staniszewski. Felix Staniszewski. Franciszek Staniszewski. Antoni Staniszewski. Franciszek Staniszewski Skarbnik Inow. Ignacy Staniszewski. Antoni Staniszewski. Sebastyan Staniszewski. Andrzey Staniszewski Cześnik Inowłodzki. Iozef Staniszewski. Michał Staniszewski. Piotr Staniszewski. Ian Staniszewski Burg. Cz. Andrzey Staniszewski. Fabian Staniszewdki. Mikołay Staniszewski. Maciey Staniszewski. Walenty Staniszewski. Iacenty Staniszewski. Adam Staniszewski. Franciszek Staniszewski. Woyciech Staniszewski. Piotr Staniszewski. Paweł Staniszewski incolae Terrae Cerscenis. et Varsaviensis. Wiktor Łączkowski. Teodor Łączkowski. Konstanty Łączkowski. Maxymilian Łączkowski. Iakub Łączkowski. Stanisław Łączkowski. Andrzey Dobrakowski. Franciszek Dobrakowski.


Ziemia Warszawska.

Iozef Xiąże Czartoryski Poseł pierwszy Ziemi Warszawskiey delegowany. Stanisław Sobolewski Podkomorzy y Poseł delegowany Ziemi Warsz. Maciey Fryderyk na Ocieszynie Brühl Gener. Artyl. Kor. Starosta Warszaw. Teodor na Szydłowie Szydłowski Chorąży y Poseł delegowany Ziemi Warsz. y Sęd. Grod. I. Zygmunt z Staniszewic Staniszewski Sędz. Ziemski Wdztwa Mazowieckiego Kapturowy y Poseł na Seymie Electionis Ziemi Warszawskiey. I. A. Rogowski Stolnik y Poseł Ziemi Warszawskiey. Woyciech Szamocki Podstoli y Poseł Ziemi Warszawskiey Sędzia Marszałek Koronny y Deputat do geeralnego Kapturu. Dizmas Szymanowski Cześnik Ziemi Warszawskiey. Melchior Szymanowski Łowczy y Poseł Ziemi Warszawskiey. Franciszek Antoni na Wołuninie Wołuński Woyski, Sędzia Kapturowy y Poseł Delegowany Ziemi Warszawskiey. Maciey Sobolewski Pisarz Ziemski Grodzki y Poseł Ziemi Warszawskiey. Iozef Łoski Skarbnik y Poseł Ziemi Warszawskiey Antoni Gorski Łowczy Ziemi Ciechanowskiey Poseł Ziemi Warszawskiey, Kazimierz Karaś Cześnik Liwski, Poseł Ziemi Warszawskiey delegowany. Stanisław na Szamotach Szamota Podczaszy Ziemi Sochaczewskiey Podwoiewoda y Poseł Ziemi Warszawskiey. Adam Szydłowski Chorążyc Warszawski Poseł delegowany. Stanisław z Windyk Grzybowski Woyski Ziemi Liwskiey. Walenty Puchała Komor. Gran. y Poseł Ziemi Warszawskiey. Marcin na Wołuninie Wołuński Krayczy Ptu Starodubowskiego. Szymon Orłowski P. M. Sędzia Kapt. Ziemi Warszaw. Iozef na Potrykozach Potrykowski Woyski Wdztwa Rawskiego Komornik Ziemski, Sędzia Kapturowy Poseł Ziemi Warszawskiey. Michał Gałecki Poseł Ziemi Warszawskiey. Tadeusz Kryspin Staniszewski Sędzic Ziem. Warszaw. Bazyli Antoni Staniszewski Sędzic Ziem. Warszaw. Wiktor Ignacy Koziobrocki Podwoiewodzy Zakroczymski y Poseł Ziemi Warszawskiey. Wiktor Okęcki Sędzia Kapturpwy Chorążyc Warszawski. Andrzey Puchała Poseł Ziemi Warszawskiey. Iozef Dybowski Sędzia Kapturowy Ziemi Warszawskiey. Michał Zaleski Poseł Ziemi Warszawskiey. Kaietan Siemiętkowski Poseł Ziemi Warszawskiey. Roman Rogowski Stolnikiewicz y Poseł Ziemi Warsz. Michał na Potrykozach Potrykowski Burgr. Grodzki Sędzia Kapturowy Poseł Ziemi Warszawskiey. Iakub Klembowski Woyski Ziemi Łukowskiey, Sędzia Kapturowy y Poseł Ziemi Warszawskiey. Iulian Iozef Karczewski Woyski Ziemi Ciech. Sędzia Kapturowy y Poseł Ziemi Warszawskiey. Władysław Płochocki P. Z. N. Franciszek Dybowski Komornikiewicz Warszawski. Marcin Franciszek Radziszewski. Ian Karczewski. Alexander Karczewski. Antoni Karczewski. Woyciech Szczakowski Poseł Ziemi Warszawskiey swym y brata swego imieniem. Augugustyn Antoni Niemiera Komornik Ziemi Warszawskieey y Sędzia Kap. Ian na Szamotach Szamota. Władysław Mora Nietyxa. Iozef Mora Nietyxa.. Franciszek Aloizy na Iasieniu Iasieński. Kazimierz Staniszewski. Woyciech Mora Nietyxa. Antoni Nietyxa. Seweryn Antoni na Szamotach Szamota Podczaszyc Soch. Ierzy Melchior na Szamotach Szamota Podczaszyc Ziemi Soch. Walenty z Szamot Szamota. Kazimierz na Wołuninie Wołuński Krayczyc Ptu Star. Woyciech z Szamot Szamota. Antoni Słomkowski z Szamot. Franciszek Rostkowski. Ian Słomkowski. Ignacy Słomkowski. Iozef Prawdzic z Izdebna Izbiński Łowczy Ziemi Soch. Stanisław Suliński. Marcin Toporczyk na Płaskach Płaska. Ian Franciszek Puchała Cywiński. Antoni Puchała Cywiński. Walenty Puchała Cywiński. Ignacy Niemiera K. Z. Władysław Niemiera.


Ziemia Wizka.

Iozef z Wilczewa Wilczewski Podkomorzy y Poseł Ziemi Wizkiey. Ian Michał Rostkowski Starosta Wizki, Wąsowski, y Poseł Ziemi Wizkiey. Franciszek z Wilczewa Wilczewski Poseł Ziemi Wizkiey. K. Karwowski Łowczy y Poseł Ziemi Wizkiey. Antoni Niewodowski Miecznik y Poseł Ziemi Wizkiey. Baltazar z Choynowa Choynowski Poseł Ziemi Wizkiey. Ian Wilczewski Podkomorzyc Ziemi Wizkiey. Franciszek Wilczewski Podkomorzyc Ziemi Wizkiey. Stanisław Wilczewski Podkomorzyc Ziemi Wizkiey. Iozef Wilczewski Podkomorzyc Ziemi Wizkiey. Ian Olszyński. Antoni Wroczyński Burgrabia Ziemi Wizkiey. Andrzet Downarowicz. Franciszek Sleszyński. Woyciech Plichta obywatele Ziemi Wizkiey.


Ziemia Wyszogrodzka.

Maciey Szymanowski Starosta Ziemi Wyszogrodzkiey. Ludwik Mokronoski Ssta P. K. Antoni z Nieborowa Kobylnicki Chorąży Ziemi Wyszogrodzkiey. Franciszek Kanigowski Stolnik y Poseł Ziemi Wyszogrodzkiey. Iozef Kanigowski Podczaszy Wyszogrodz. y Poseł. Tadeusz Szymon Miszewski Cześnik Ziemi, Podstarosta y Sędzia Grodzki, oraz Kapturu teyże Ziemi Marszałek. Tomasz Nowowieyski Łowczy Ziemi Wyszogrodz. Antoni Plichowski Woyski Wyszogr. Klemens Nakwaski Pisarz Ziemski y Grodzki Ziemi Wyszogrod. Wincenty Nakwaski Skarbnik y Poseł Wyszogrod. Seweryn Malewski Poseł Ziemi Wyszogr. Woyciech Iozef Nakwaski. Reg. Ziem. y Grodz. Ziemi Wyszogr. Iozef z Nieborowa Kobylnicki Łowczy Ziemi Zakroczym. Stefan Romocki Ssta Liczbarski. Michał Szymanowski Starościc Wyszogr. y Poseł. Ian Szymanowski Starościc Wyszogrodz. Maior Rgtu Łan. Adam Maliński Komornik Zie-