Strona:Volumina legum T. 7.djvu/124

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


nisław Zbikowski. Iozef Zgliczyński. Maciey Starorypiński. Ian Czachowski. Alexander Młyński. Eustachi Iozef Młyński Komor. Ziem. Porucz. Pttu Srzeńskiego Wdztwa Płockiego. Adam Dembowski. Ian Rościszewski. Woyciech Odechowski. Woyciech Kułakowski. Franciszek Ługowski. Ignacy Wessel Kasztelanic Sierpski. Woyciech Chmielewski Burg. Grodz. Płocki. Stanisław Bagieński. Bartłomiey Bromirski. Adam Bagieński. Antoni Bagieński Posarz Gr. Płocki. Franciszek Orlewski. Ian Działyński. Benedykt Iaworowski. Hilary Mostowski. Adam Mostowski. Mikołay Mostowski. Stanisław Mostowski Podsęd. Z. Zawskrz. Bogdan Mostowski Podsęd. Z. Zaw. Hippolit Gąsecki Sędzia Kapt. Franciszek Wilamowski. Franciszek Gizeński. Stanisław Wąsowski. Walenty Miłkowski. Ian Czerny. Antoni Chmielewski Komor. Z. Zawsk. Ian Zaborowski Komor. Z. Zawsk. Antoni Malewski. Łukasz Malewski Reg. Grodz. Płocki. Karol Sękowski Sędz. Kapt. W. Płoc. Mateusz Chmielewski. Franciszek Chmielewski. Iakub Kruszewski Reg. Zawskrz. Antoni Woźnicki Vicesgerent. Michał Manoski. Felicyan Motłkowski. Ian Gocłowski. Wawrzeniec Brzozowski. Andrzey Sawicki. Piotr Modlewski. Andrzey Bęski. Woyciech Mosakowski. Iozef Wilkoski. Woyciech Bobr. Mateusz Rutkowski. Paweł Rutkowski. Michał Tański. Paweł Chmielewski. Adam Wąsoski. Gabryel Zdziarski. Adam Pniewski. Szymon Zmiiewski. Iozef Rutkowski. Adam Goryszelski. Walenty Rychaczewski. Woyciech Rychaczewski. Antoni Kolankowski. Iozef Kolankowski. Iakub Głuchowski. Szymon Rutkowski. Maciey Bonisławski. Iakub Iarzyński. Walenty Młyński. Andrzey Smoliński. Hilary Moczewski. Tomasz Pokrzywnicki. Franciszek Pokrzywnicki. Iakub Oyrzyński. Dominik Ianiszewski. Iakub Kornacki. Szymon Dramiński. Paweł Dramiński. Woyciech Sokolnicki. Dominik Kornacki. Ian Gumoski Burgr. Grodzki Płoc. Vicesger. Ciechan. Stanisław Kowalewski. Mikołay Miecznikoski. Hilary Mostoski. Fabian Beski. Kazimierz Chmielewski. Ian Bykowski. Ian Karski. Iozef Karski. Iakub Kluszewski. Marcin Kluszewski. Kazimierz Malewski. Franciszek Rościszewski. Barnabas Czarny Zawisza. Tomasz Magnuski. Ian Mroczek. Iakub Kułakowski. Kazimierz Porzycki. Piotr Zwierzyński.


Woiewodztwo Witebskie.

Iozef Dowoyna Sołłohub Wwda Witebski. Szymon Syruć Kasztelan Witebski. Leonard Pociey Ob: W. W. X. Lit. Poseł y Pułkownik Woiewodztwa Witebskiego. Ianusz Xiążę Sanguszko Marszałkowicz W. X. Lit: Kazimierz Łuskina Woyski y Poseł Wdztwa Witebskiego. Piotr Tadeusz Bohomolec Stolnik y Poseł Wdztwa Witebskiego. Stanisław Pioro Skarbnik y Rotmistrz Woiewodztwa Witebskiego y Poseł. Iozef Leopodl Reutt Poseł Wdztwa Witebskiego. Roman Mikosza Rot: y Poseł Wdztwa Witebskiego. Onufry Ruszkowski Komor: Witebski. Iozef Tyburcy Pioro Skarbnikiewicz W. W. Piotr Szulc. Antoni Pioro Skarb: W. W. Franciszek Pioro Skarb: W. W. Xawery Szulc Miecz. W. W. Ian Szulc. Miecznik: W. W. Michał Reutt. Iakub Koysow. Tadeusz Zaleski. Ignacy Sołłohub Strażn: Wincenty Bohemski. Stefan Bublew. Stanisław Ramsza. Michał Krzeczkowski. Stanisław Wasilewski. Teodor Zaranek P. M. Ignacy Zbrożek. Michał Chudziński. Wacław Mogielnicki. Ian Rakowiecki. Walenty Grabski. Iozef Chodakowski. Gaspar Vonn Hewel. Stefan Szczuka. Iozafat Lipski. Iakub Snopkowski. Michał Teofil Snopkowski. Ludwik Dąbrowski. Ian Dąbrowski. Woyciech Mokierski. Ian Załuski. Antoni Butwiłowski. Tomasz Dąbrowski. Benedykt Gutakowski. Tadeusz Gutakowski.


Powiat Orszański.

Ian Hlebicki Iozofowicz Ssta Sądow: Pułkow: y Poseł Ptu Orszań: Marcin Antoni Radomyski Woyski y Poseł Ptu Orszań: Tadeusz na Wołczkach Deynarowski Wołczek Czesnik y Poseł Ptu Orszań: Adam Bartoszewicz Rot: y Poseł Ptu Orszań: Antoni Maxymilian Dłuski Ssta Micuński Rot: y Poseł Ptu Orszań. Leon Szemioth Rot: y Poseł Ptu Orszań. Hieronim Szemioth Oboźny Ptu Orszań: Tadeusz Buczyński Krayczy Ptu Orszań. Tomasz z Skrzetuszewa Wawrzecki Podstarościc Orszań: Antoni Ratowski Woyskowicz Orszań: Tadeusz Ratomski Woysk: Orszań: Antoni Bartoszewicz. Ludwik Gutakowski. Tadeusz Gutakowski. Ierzy Stankiewicz R. S. M. W. X. Lit. Kazimierz Dederko. Tadeusz Zambrzycki. Wincenty Hlebicki Iozofowicz Chor: Huss: Franciszek Wasilewski Horodn. Ziem: Orszań: Tadeusz Wasilewski Podczaszy y Delegowany Ptu Orszań: Paweł Bartoszewicz Łowczy Ptu Orszań: Ian Bartoszewicz Łowczyc Orszański y Delegowany. Maciey Wasilewski Rot: y Delegowany. Tadeusz Hłasko Rotmistrz W. Poł. A. Kurowski L. W. M. Ian Wasilewski. Iozef Klaus Petowtt. Nikodem Klaus Petowtt. Alexander Korsak. Antoni Prawdzic Arciszewski. Tadeusz Bartoszewsicz. Felicyan Sawicki. Antoni Sawicki. Stanisław Wołczek. Franciszek Bułhak. Stanisław Giedroyć. Iozef Czapliński. Piotr Ianuszkiewicz. Iakub Tadeusz Zaleski. Stanisław Chomiński. Michał Złotogurski. Tadeusz Konopko. Ian Łyko. Tadeusz Borodzież. Maciey Sokołowski. Adam Borowski. Bogusłąw Mizgier. Ioachim Kuźmicki. Iozef Zarzecki. Teodor Rościszewski. Franciszek Zuyllard Fugler. Tadeusz Romanowicz. Antoni Skorobochaty. Ignacy Matkiewicz. Ian Iankowski. Andrzey Iankowski. Ignacy Kołkowski. Leon Woropay. Teodor Szybicki. Troian Ratomski. Maciey Nieciecki.


Woiewodztwo Mazowieckie. — Ziemia Czerska.

Michał na Suffczynie Suffczyński Kasztelan Ziemi Czerskiey. Michał na Rudnie Karczewski Podkomorzy Ziemi Czerskiey. Franciszek Bieliński Ssta Czerski. Stanisław Bieliński Ssta Garwoliński. Paweł na Bozem Boski Chorąży y Pułkownik Ziemi Czerskiey. Izydor Hrabia Ostrorog Stolnik Ziemi Czerskiey. Ian z Zaborowa Zaborowski Sędzia Ziemski Czerski. Franciszek z Prażmowa Prażmowski Podczaszy Ziemi Czerskiey. Iozef Grzybowski Cześnik Ziemi Czerskiey. Woyciech Hrabia z Buyna Opaliński Ssta Bolesł. Iozef z Orlewa na Kątach Orlewski Podst. Ziemi Czersk. Adam Kiciński Skarbnik y Poseł Ziemi Czersk. Iozef Pułaski Pisarz N. K. Warecki, Stromecki Ssta. Szymon Tarło Ssta Skalski, Poseł Ziemi Czersk. Kaietan Gozdawa z Giżyc Giżycki Kasztellanic Wyszogrodzki. Władysław na Pniewiskach Pniewski Komornik y Poseł Ziemi Czerskiey. Teodor Boski K. R. Ian Załuski. Konstanty Zaborowski Reg. Ziem. y Gr. Czersk. Stanisław Karczewski Podkomorzyc Czerski. Iozef Suffczyński Kasztellanic Czerski. Ant. Suffczyński Kasztellanic Czerski. Iozef Boski Chorążyc y Poseł Ziemi Czersk. swoim y brata mego Ignecego Boskiego imieniem. Tomasz Zaborowski Miecznik Ziemi Gostyń. Tomasz Franciszek z Prochnika Prochnicki Sekretarz I. K. Mci Poseł Ziemi Czerskiey. Stefan Domański Poseł Ziemi Czerskiey. Franciszek Marskowski. Felix Gorski. Łukasz Ocieszalski. Ian Szymanowski Nicolaus Szymanowski. Antoni na Kłopocznie Kłopocki Poseł Ziemi Czerskiey. Iozef Cichocki Poseł Ziemi Czerskiey. Franciszek Domański. Iozef Mysłowski. Michał z Irzykowa Baranowski Komornik Graniczny Ziemi Czersk. swym y Andrzeia, Iozefa, Tomasza, Antoniego, Iana, synow moich imieniem podpisuię się. Andrzey Baranowski. Bogusław Baranowski. Floryan z Irzykowa Baranowski swym y Antoniego, Ignacego, synow moich imieniem podpisuię się. Iozef Pniewski. Ian Pniewski P. Z. Czerskiey. Wincenty Modzelewski. Ant. Hrabia Ostrorog Stolnikiewicz Czerski. Ian Hrabia Ostrorog Stol. Czerski. Andrzey Hrabia Ostrorog Stol. Czerski. Ignacy Hrabia Ostrorog Kasztellanic Zakroczym. Iakub Zbierzchowski. Marcin Zbierzchowski. Iakub Domański. Adam Trzaska. Felix Dąbrowski. Floryan Szymanowski. Stanisław Krzywokolski. Woyciech Rylski. Ian Prochnicki. Kazim. Wykowski S. Czerski. Franciszek Pułaski Racz. Ssta. Kazimierz Pułaski Starosta Zezulen. Antoni Pułaski Starościć Warecki. Franciszek Pułaski. Eli-