Strona:Volumina legum T. 7.djvu/123

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


pata Dominik Suchodolski Krayczy Wołkow. Iozef Suchodolski. Michał Suchodolski. Ian Suchodolski. Bogusław Ciechański. Franciszek Leszczyński. Dyonizy z Pogończykow Pattyński. Ian Antoni Opolski. Adam Milthomen. Ignacy Andrzeykowicz. Iozef Andrzeykowicz. Tomasz Skarzyński. Wawrzeniec Ciechleiewski. Ian Iozef Bułharyn Chor: Mozyr: y Podw: Wwdztwa Nowogr: Piotr Soroka Strażnikiew: Wołk: Ierzy Sokora Straż: Wołkow: Ignacy Soroka Straż: Wołkow: Michał Bułharyn Poseł Ptu Wołkow: Michał Zyniew. Medard Radowicki. Erazm Radowicki Maior Regim: Konn: Ignacy Bohuszewicz. Remigyan Bohuszewicz. Iozef Andrzeykowicz. Antoni Wismąt. Ierzy Stefan Radowicki. Ian Budkiewicz. Franciszek Oszmieniec. Stanisław Porębski. Cypryan Pisanka Kodzioł. Ian Bukiemski. Woyciech Budkiewicz. Tadeusz Budkiewicz. Franciszek Grzymała. Tadeusz Andrzeykowicz. Iozef Mnichowicz. Tadeusz Brynk. Ian Kuszel. Antoni Zdzitowiecki. Ian Kołaszewski. Ian Niemczynowicz. Piotr Niemczynowicz. Antoni Niemczynowicz. Ian Hliński. Iozef Michnowicz. Anoni Zawistowski. Kazimierz Zawistowski. Ignacy Zawistowski. Ian Bieniecki. Ian Ciechański. Ignacy Zabiełło. Mateusz Zyniew. Stefan Ciechański. Hilary Zawistowski.


Woiewodztwo Płockie.

Hieronim Szeptycki Biskup Płocki. I. A. Podoski Wda Płocki. I. A. Zboiński Kasztelan Płocki. I. Zieliński Kasztelan Raciązki. Stefan Dembowski Starosta Poseł y Marszałek Woiewodztwa Płockiego. Stanisław Przeciszewski Chorąży y Rotm. Wdztwa Płock. Maciey Szydłowski Sędzia Ziemi Zawskrzyńskiey, Rotm. y Poseł Woiewodztwa Płoc. Antoni z Damoiowicz Strzembosz Stolnik Ziemi Zawskrzyń. y Poseł Woiewodztwa Płoc. Maciey Bagieński Podsędek Zawskrzyń. y Poseł Wdztwa Płock. Izydor Woyciech Kosiński Cześnik y Poseł Wdztwa Płock. Antoni na Radzanowie Niszczycki Cześnik Ziemi Zawskrzyń. Antoni Kuczborski Łowczy Ziem. Zawskrzyń. y Rotm. Ptu Sierpskiego Woiewodztwa Płoc. Teodor na Szydłowcu Szydłowski Chorąży y Vice-Starosta Ziemi Warszawsk. terrigena Woiewodztwa Płockiego. Walenty Bońkowski Skarbnik Płocki. Michał Bońkowski Podwoiewodzy Płocki Rotmistrz. Iozef Mostowski, Rotm. z Ptu Niedzb. Pantaleon Mostowski, Kasztelanic y Poseł Wdztwa Płoc. Stanisław na Radzanowie Niszczycki Kasztelanic Raciązki, Ssta Niszczycki. Iozef Bialski Poseł Wdztwa Płock. Franciszek Bońkowski Poseł Woiewodztwa Płockie. Karol Bońkowski Buńczyczny Wdztwa Płoc. Maxymilian Sierakowski Buńczuczny Wdztwa Płoc. Felix Strzembosz. Iozef na Szulerzyzu Sulerzyski Porucznik Pttu Płock. Leon Sulerzyski na Sulerzyzu Rotm. W. K. Mateusz Podoski. Ignacy Kozłowski. Iozef Bońkowski. Franciszek Kosiński. Floryan Antonowicz Porucz. Ptu Sierp. Iozef Kosiński. Klemens Kozłowski Vice-Reg. Gr. Płoc. Andrzey Narzymski. Tomasz Młyński Por. Ptu Niedzb. Antoni Mdzewski. Iozef Dembowski Stol. Płock. Filip Dembowski Stolnikiew. Płoc. Tadeusz Dembowski Podkomorzyc Płoc. Ian Podoski W. P. Antoni Cyndacki. Iozef Antonowicz. Woyciech Kamiński Chorąży W. P. P. S. Franciszek Ubysz P. P. Z. Woyciech Zołtowski Sędzia Grodz. Płocki y Poseł tegoż Wdztwa. Franciszek Zurawski Poseł Wdztwa Płoc. Ian Gozdawa Szudrawski. Teofil Zołtowski Sędzic G. Płoc. Ian Chamski Miecznikiewicz Płock. Łukasz Bromirski. Felicyan Sieklucki. Marcin Krasnodębski. Z. W. P. Paweł Czachowski. Antoni Łazowski Z. W. P. Iozef Zembrzuski Burgrab. Ciech. y Sęd. Kaptur. Wodztwa Płoc. Stefan Cieszewski. Iozef Osiecki. Iakub Lisowski. Woyciech Krzywkowski. Iozef Zochowski. Antoni Ulatowski. Iozef Bogusławski Starościc Płocki. Kazimierz Leszczyński. Ian Kampenhauzen. Balcer Rudkowski. Ian Rogiński. Antoni Kołakowski. Ian Czachowski. Michał Tański. Iozef Zgliczeński. Kazimierz Ługowski. Mikołay Tylicki. Mateusz Antonowicz. Tomasz Rościszewski Poseł Woiew. Płock. Łukasz Szelski. Iozef Rostkowski. Michał Rostkowski. Woyciech Szelski. Adam Chamski Podsęd. Z. P. Mikołay Karwosiecki. Wacław Ciołkowski. Walenty Łoniewski. Ignacy Trembiński. Adam Ważyński. Woyciech Zochowski. Łukasz Ież. Ian Ługowski. Ian Szczepkowski. Iakub Woliński. Iakub Dzięgielewski. Stefan Zembrzucki. Stefan Zołtowski. Baltazar Włoczewski. Ignacy Swięcicki. Adam Miłodrowski. Paweł Biliński. Paweł Łukowski. Antoni Chorzelski. Iakub Łukowski. Szymon Meldzyński. Paweł Brudnicki. Roch Dobrski. Ian Kondracki. Antoni Boianowski. Franciszek Kraszewski. Woyciech Łukowski. Łukasz Umiński. Ian Umiński Burgr. Płocki. Antoni Strzeszewski. Stanisław Remiszewski. Ian Lisiecki. Walenty Kowalewski. Woyciech Lisowski. Andrzey Głuchowski. Walenty Łukowski. Wawrzeniec Lisowski. Andrzey Popławski. Michał Kostkowski. Klemens Kostkowski. Krzysztof Kostkowski. Tomasz Wilewski. Franciszek Gorski. Iakub Umiński. Łukasz Pokrzywnicki. Dominik Dłogosiecki. Woyciech Niedziałkowski. Iozef Swierzyński. Tomasz Swierzyński. Ignacy Zembrzuski. Franciszek Dobrski. Tomasz Dobrski. Ian Małowieski. Stanisław Kuskowski. Paweł Zmiiewski. Ian Barcikowski. Filip Barcikowski. Marcin Ciołkowski. Antoni Myśliński. Woyciech Chyczewski. Tomasz Ciołkowski. Iozef Ciołkowski. Iozef Kowalewski. Walenty Krzywkowski. Walenty Zołtowski Burg. Płocki. Klemens Kozłowski Vice-Regent Płocki. Iozef Iakołowicz. Tomasz Zdziarski. Woyciech Smardzewski. Ian Karski. Felicyan Karski. Tomasz Rubacha. Karol Turski. Ian Grabia. Mikołay Bagiński Burg. Płoc. Woyciech Bromiński Sędz. Kaptur. Antoni Zglenicki. Antoni Ostaszewski. Antoni Bogurski. Iakub Obrębski. Kazimierz Bogurski. Stanisław Kołakowski. Dominik Koziński. Bartłomiey Wąsowski. Szymon Kowalewski. Iakub Turowski. Antoni Błoch. Wawrzeniec Wiekański. Marcin Gołkowski. Bartłomiey Wilewski. Adam Bębnowski. Fabian Stawiski. Piotr Bońkowski. Franciszek Sienicki. Ian Kraszewski. Wiktor Zalewski. Paweł Gutkowski. Antoni Charzyński. Ian Gliński. Woyciech Bagiński. Teodor Rudkowski. Andrzey Hodubski. Iakub Krzywkowski. Piotr Nadratowski. Franciszek Trzciński. Mateusz Bagieński. Leon Kierski. Paweł Petrykowski. Eustachy Sokolnicki. Franciszek Kocięcki. Ignacy Zakrzewski. Hilary Zabowski. Maciey Nadrowski. Woyciech Molski. Stanisław Hodubski. Andrzey Tański. Franciszek Nadratowski. Adam Kowalewski. Mateusz Sokołowski. Grzegorz Nadratowski. Ian Mianowski. Piotr Postrzawski. Woyciech Dobrosielski. Bartłomiey Niedziałkowski. Chryzostom Niedziałkowski. Antoni Bagiński. Ian Rogiński. Tomasz Zembrzuski. Iozef Zochowski. Antoni Girzyński. Adam Gadomski. Adam Girzyński. Iozef Gadomski. Adam Zdroykowski. Maciey Pokrzywnicki. Andrzey Pniewski. Adam Kowalewski. Ignacy Wilewski. Iakub Zgliczyński. Ian Ługowski. Maciey Maiewski. Teodor Krzywkowski. Antoni Robrowski. Antoni Słuszewski. Ian Tylicki. Kazimierz Ługowski. Marcin Wieluński. Franciszek Gułkowski. Maciey Mioduski. Maciey Nadratowski. Michał Ługowski. Dominik Bieliński. Maciey Suwiński. Iakub Mystkowski. Antoni Kocięzki. Mikołay Iastrzebowski. Tomasz Zembrzuski. Ian Kowalewski. Grzegorz Nadratowski. Woyciech Dobrosielski. Mateusz Krzywkowski. Mateusz Sokołowski. Iozef Krzywkowski. Franciszek Nadratowski. Antoni Nadratowski. Ian Mianowski. Ignacy Mostowski. Ian Kampenhauzen. Woyciech Lubański. Adam Dembski. Michał Chotkowski. Stanisław Petrykowski. Tomasz Brzechorowski. Łukasz Czernicki. Łukasz Krzywkowski. Woyciech Czernicki. Adam Swięcicki. Franciszek Nadratowski. Antoni Sarnacki. Kazimierz Przeradzki. Bernard Malewski. Michał Nadratowski. Łukasz Budziński. Marcin Rzeszotarski. Antoni Straszewski. Franciszek Bieliński. Ian Strzeszewski. Stanisław Nadratowski. Woyciech Kręcieiewski. Antoni Biegłowski. Ian Lisowski. Bartłomiey Miłoszewski. Alexander Dembski. Woyciech Lipieński. Woyciech Nicki. Ian Suleński. Stanisław Rzeszotarski. Kazimierz Mlicki. Iozef Kęsicki. Stanisław Kęsicki. Andrzey Kęsicki. Walenty Kęsicki. Franciszek Cywiński. Iozef Paprocki. Iozef Konarzewski. Andrzey Nicki. Marcin Kluszewski. Ian Gadomski. Ignacy Kozłowski. Sta-