Strona:Volumina legum T. 7.djvu/120

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Buza Łubkowski Starościc Taborowski. Maciey Leśniowski. Rotm. Stanisław Pruszynski. Iozef Gnatowski. Iozef Podhorodyński Bożydar. Stanisław Rzążewski. Tadeusz Putkowski. Wawrzeniec Rzążewski. Ludwik Lubieniecki. Franciszek Krukwa Tomaszewski. Ignacy Bończyk Mianowski. Ignacy Kordys. Remigian Bożeniec Iełowicki Stoln. Zwin. P. Z. P. W. K. Poseł Wdztwa Wołyń. Woyciech Bożeniec Iełowicki Poseł Wodztwa Wołyń. Ian Glinka Wolski. Iozef M. Sumowski, Kom. Ziem. Czerski. Iakub Rohoziński. Franciszek Rohoziński. Ignacy Małachowski. Antoni Glinka Wolski Poseł Wdztwa Woł. Gabryel Wołozkiewicz Olizar. Stefan Załęski. Rafał Grotowski. Iozef Urbanowski Sędzia Pograniczny Bracław. Woyciech Iakubowski Pułkow. w. Francusk. Zygmunt z Droszkowa Grodecki. Ian Markowski, Adam Konopacki, obywatele Wdztwa Wołyń.


Woiewodztwo Podolskie.

I. Rzewuski Woiewoda Podolski. Seweryn Rzewuski Ssta Doliński. Gen. Mai. w. K. Poseł Wdztwa Podol. Franciszek Pius Boreyko Podczaszy Podolski. Kaietan Hryniewiecki Podczaszy Latyczowski, Podstar. Grodz. Kamieniecki, Poseł Wodztwa Podolskiego. Adam Darowski Podsędek y Poseł Wodztwa Podolsk. M. Dembowski Woyski Latyczewski Poseł Wdztwa Podol. Ian Kicki Miecznik Czerwon. Ssta Okniński, Poseł Woiewodz. Podol. Tomasz Wisłocki Pisarz Grodzki Latyczew. Poseł Wdztwa Podol. Kaietan Swatopełk Xiążę Czetwertyński, Poseł Wodztwa Podolsk. Bonawentura Tarło Ssta Brzegowski, Poseł Wdztwa Podolsk. Remigian Dłuski R. G. Kam. Poseł Wdztwa Podolsk. Andrzey Boreyko Ksztelanic Zawich. Poseł Wdztwa Podol. Ignacy Kolumna Czosnkowski Ssta Salnicki, Poseł Wdztwa Podol. Xawery Kaczkowski Skarbnik Podol. Sędzia Grodzki Kamien. Kaptur. y Pograniczny, swoim y brata mego Kazimie. Łowczego Latyczewsk. tudzież Kaietana y Seweryna synowcow moich Kaczkowskich iminiem pdpisuię Stanisław Bakowski Poseł Wdztwa Podols. Iozef z Lubrańca Dąmbski Ssta Karycz Poseł Wdztwa Podol. Michał z Bystrzanowic Bystrzanowski Poseł Wdztwa Podol. Felix Boreyko Kasztelanic Zawich. Poseł Wdztwa Podol. Ian Szumlański Poseł Woiew. Podol. Leon Sulerzyński, Poseł Wodztwa Podolsk. Stanisław Kobierzewski Poseł Wodztwa Podol. Ignacy Dulski Poseł Wdztwa Podol. Marcelli Leszczyc Falęcki Poseł Wodztwa Podol. Michał Hryniewiecki Poseł Wdztwa Podol. Piotr Pokutyński. Ierzy Darowski Poseł Podols. K. Dąbrowski. Ian Maciey Hanicki Poseł Podol. Iozef Leszczyc Falęcki, Poseł Wdztwa Podols. M. Darewski Poseł Wdztwa Podol. Gabryel Antoni Bobrowski Poseł Wdztwa Podol. Ignacy z Axamit Axamitowski Poseł Wdztw Podol. Iozef Mierzeiewski. Andrzey Mierzeiewski. Krzysztof Radziwiłowski I. K. Mci Sekretarz, miasta Kamieńca Podolskiego Radca y Delegat. Antoni Szahin I. K. Mci Sekretarz miasta stołecznego Kamieńca Podol. Radca y Delegat.


Woiewodztwo Smoleńskie.

P. Sapieha Woiewoda Smoleński. Adam Wisogierd Podstoli y Pułk: Wdztwa Smoleńsk: Michał Franciszek Dylewski Woyski y Poseł Wdztwa Smoleńskiego. Franciszek Kościesza Zaba Wdzic Miński. Iozef Chrapowicki Gen: Mai: W. W. X. Lit. Poseł Wdztwa Smolenskiego. Dominik Izff Pietraszkiewicz Miecznik y Poseł Wdztwa Smol: Iozef Eydziatowicz Rotm: y Poseł Wdztwa Smol: Ian Strawiński Rotmistrz Ptu Kowień: y Poseł Wdztwa Smoleń: Michał Dylewski Poseł Woiewodztwa Smoleń: Antoni Dołęga Kozierowski Sst Brochowski. Iozef Dołęga Kozierowski Ssta Restkowski. Kazimierz Dylewski Skarbnikiewicz Smoleński Ignacy z Skrzetuszewa Wawrzecki Podwoiew: Smol: Poseł z Powiatu Brasławskiego. Ianusz Iozef Frąckiewicz Poseł Wdztwa Smoleń: Antoni Kazimierz Dowgiałło Komor: Wołkow: Tadeusz Szteytyn Porucznik. Iozef Strzelecki. Maurycyusz Hlasko Strażnik Połocki. Ignacy Zug. Ierzy Iabłoński. Marcelli Bukowski. Apollinary Grabski. Stanisław Buttowicz. Ierzy Serafinowicz. Iakub Kropiwnicki. Iozef Ięczewsicz. Andrzey Kokotowicz. Franciszek Syruć. Marcin Amforowicz, Strażnik W. Smoleń: Iozafat Kisarzewski Krayczy Smol: Stefan Konarski. Iozef Onufry Kulesza Podsędek W. Smoleń. Ian Kulesza. Michał Slizień Mostowniczy Smoleń: Alexander Wasilewicz. Wyrwicz Sekr: Rosz.


Powiat Starodubowski.

Antoni Michał Pac P. W. W. X. Litew. Ssta Borciawski etc. Pułkown: Ptu Starod: Ignacy Strawiński Woyski Starod. Poseł. Ian Bispink, Chorąży Starod. I. Karol Kieyzgałło Hrabia na Baksztach Zawisza Poseł Ptu Starod. Kazimierz Zaranek Starościc Plotelski, Poseł Ptu Starod: Ian Kazimierz z Wiszlingow Zyberk Rakan: y Ławar: Ssta, Poseł Ptu Starod: Deputat ad pacta conventa. Ignacy Łukaszewicz R. P. Starod: y Poseł. Ierzy Makarski Podstoli Starod: Tomasz Makarski Podstolic Starod: Antoni Łukaszewicz. Kazimierz Makarski Rot: Starod. Antoni Makarski Chor: Pet: Eligiusz Osiecki Kray: Star: Michał Slizień, Starościc Plotelski. Rafał Slizień, G. A. B. W. X. Lit. Michał Strawiński Stolnik Starod: Tadeusz Slizień Sędzia Grodzki Starod: Antoni Imbra Kray: Star: Dominik Piotrowski. Franciszek Piotrowski. Franciszek Mickiewicz. Ian Slizień Starościc Plotel: Iozef Bieniuński Podczaszy Starodub: Antoni Komar Łow: Starod: Teodor Felicyan Szyszkowski Strażnik Starod: Zygmunt Kamciński. Wawrzeniec Chomicz. Floryan Komar. Ian Makarski Skarb: Starod: Szymon Downarowicz. Piotr Łukaszewicz. Ierzy Dąbrowski. Ian Mingayłło. Mikołay Gutowski. Franciszek Rychterski Kapitan W. W. X. Lit. Antoni Uszak Kulikowski. Tadeusz Makarski. Tadeusz Strawiński Stolnik Starod: Antoni Trzaskowski. Piotr Darewski. Felix Iakubowski. Mateusz Szeniawski. Wawrzeniec Pruszak. Bazyli Makarski Podstolic Star: Ian Puchowski Mostown: Star: Leon Puchowski. Ierzy Scibło. Antoni Dzierzbieiewski, Gabryel Scibło. Alexander Szymanowski. Antoni Samiszcza. Ian Kozieł Strażnik Starod: Stanisław Downarowicz. Stanisław Konarski. Mokołay na Zabcach Tur. Ian Maszewski. Iakub Ragniewicz. Stanisław Marcin Heybowicz. Antoni Protasewicki. Iozef Łozicki. Ignacy Dowiatt. Iozef Wałkanowski Franciszek Zarzecki. Ierzy Okołow. Maciey Zaykowski. Antoni Downarowicz. Leopold Łukaszewicz Rot: Ptu Starodubowskiego. Krzysztof Łukaszewicz Rot. Ptu Starodubowskiego.


Woiewodztwo Lubelskie.

Stanisław Sługocki Kasztelan Lubelski, Duktor Woiewodztw Lubel: Eustachiusz Potocki G. A. W. X. Lit. Lwowski, Urzęd: Starosta. Szczęsny Czacki Podczaszy K. Poseł Woiewodztwa Lubel: I. Zamoyski Starosta Lubelski, Poseł Woiewodztwa. Ian Nowosielski Kasztelan Ciechanowski, Ssta Łukowski. Stanisław Wybranowski Chorąży, Rotm: y Poseł Wtwa Lubel, Iacek Trembiński Chorąży, Rot. y Poseł Ptu Urzędow: Tomasz z Długiego Dłuski Łowczy y Poseł Woiewodztwa Lubel: Iozef Kazimierz na Choi y Rzążewie Choiecki Miecznik Z. Łuk: Podsta: Grodz: Zyd: Poseł Woiewodztwa Lubel: Konstanty Iozef Kownacki Skarb. Urzęd: Poseł Woiewodztwa Lubel: z Ziemi Łukow: I. C. Poniatowski, Pułkown: Poseł Woiewodztwa Lubel: Leon Moszyński Ssta Inowłodz: Iozef Tadeusz Grom Lechnacki, salva integritate wiary Swiętey y wolności, podpisuię się. Kaietan Potocki. Ignacy Stoiński Komornik, Podwoiew. Porucznik y Poseł Woiewodztwa Lubel. Kanut Dłuski Łowczyc Lubelski, Chorąży y Poseł tegoż Woiewodztwa. Xawery Stoiński Porucznik y Poseł Powiatu Urzęd. A. Suchodolski Komor: Oboźny y Poseł Woiewodztwa Lubel: Dominik Wężyk Chorąży y Poseł Ptu Urzędow: Fr. z Kozlarogow Libicki Poseł Ptu Urzędow: salva integritate wiary Swiętey Katolickiey, podpisuię się. Ignacy Iżycki Łowczy Ł. Poseł Woiewodztwa Lubel: Alexander Węgleński Poseł Woiewodztwa Lubelskiego. Iozef Brodowski Podczaszyc y Poseł Woiewodztwa Lubel: Antoni na Tyrzynie Tyrzyński Cześnikiewicz Urzęd: Po-