Strona:Volumina legum T. 7.djvu/119

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


rent Grodzki Latyczew. Ian Pohorecki. Michał Słoński Vicesgerent Grodzki Łukowski. Dominik Odrowąż Pieniążek Rotm. y Poseł Ziemi Sanoc. Maciy Zurowski. Ludwik Bratkowski Ssta Mikłaszewski. Szymon Skolimowski. Piotr Skolimowski. Antoni Wyczołkowski. Sebastyan Mniszek Stanisław Kostka Rosnowski. Eliasz Ignacy Stawski Pułk. Ian z Charczowa Charczowski Kasztelanic Przem. Kaietan Urbański Podstolic Sanoc. Antoni Skrzyński Poseł Ziemi San. Iozef Humiecki Poseł Ziemi San. Dyonizy Hrynkiewicz. Iozef Bobowski. Kaietan Mierzeiewski Kasztelanic Soch. Iędrzey Mierzeiewski Kasztelanic Soch. Iozef Mrozowicki Starościc Stęgwilski. Stanisław Borowski. Michał Komarnicki. Błaszkiewicz. Ian Komarnicki Błaszkiewicz. Iozef Białoskurski. Adam Białoskurski. Stanisław Dydyński. Wacław Łaszewski Miecznikiewicz Sanocki. Iozef z Konopk Ialbrzykowego Stoku Konopka. Bazyli Komoniec Ilaszewicz, Radca y Poseł miasta stołecznego Rusi Lwowa, praesens Suffragium imieniem miasta, podług praw temuż miastu służących, podpisuię. Tomasz Francki Medycyny Doktor, Radca y Poseł miasta I. K. Mci y Rzeczyposp. Lwowa mpr.


Ziemia Halicka.

Ludwik Leo Szeptycki Biskup Lwow. Halic. Kamie. Koadiutor Metropolii całey Rusi. Franciszek Xawery Branicki Starosta y Poseł Ziemi Halickiey. Antoni z Miłkowic Borzysławski Chorąży y Poseł Ziemi Halickiey, Podstar. Grodz. Tremb. Sebastyan z Starey Wsi Mossaki Mossakowski Chorąży Ptu Trembowel. Mateusz Bąkowski Podczaszy y Poseł Ziemi Halickiey. Ian z Goleiewa Goleiewski Podstoli Trembow. Regent Ziem. Lwow. Poseł Ziemi Halic. Mikołay Szymańczewski Łowczy y Poseł Ziemi Halic. Ignacy Potocki Starosta Gliniań. Poseł Ziemi Halic. Woyciech Scibor Marchoocki Woyski Tremb. y Poseł. Stanosław na Rudzie y Bałabanowie Worcell Woyski Kołom. Podstar. Grodz. Hal. Poseł z teyże Ziemi. Iozef Dulski Skarbnik Trembow. Poseł Ziemi Halic. Marcin Stanisław Kostka Bąkowski Pisarz Grodz. y Poseł Ziemi Halic. Iozef Poradowski Kom. Gran. y Poseł Ziemi Halic. Roman Szumlański Chorążyc Halicki Ssta Rahowiecki. Ian Amor Hrabia Tarnowski Poseł Halic. Stanisław z Kozielska Puzyna Ssta Upitski Poseł Ziemi Halic. Antoni Krosnowski Starosta Petrykowski Poseł Ziemi Halick. Andrzey Rola Ianicki Sędz. Grodz. Zydaczewski, Pozeł Ziemi Halic. Iosephus Iabłonowski Capit. Heryhladen. Iudex Castren. Laticev. Nuntius ex Terra Halic. Woyciech Rzewuski Por. Pan Poseł Hal. Franciszek Nielepiec Poseł Hal. Ian Sjarbek Chorążyc Kołom. Poseł Ziemi Halic. Boh. Czechowicz Poseł Ziemi Halic. Tadeusz Skrzetuski Starościc Mogil. Poseł Ziemi Halic. Andrzey z Miłkowic Borzysławski Chorążyc Hal. Iozef z Komorowa Ciołek Komorowski Pułk. W. K. Maciey Uruski Regent Grodz. Hal. Ignacy Iskra P. Z. P. Stanisław z Wielkiego Ratowa Ratowski Subdelegat Grodz. Tremb. Michał Nehrebecki. Ian Pakosławski. Iozef Iskra S. B. A. Zaręba. Kaietan Kurdywanowski. Francisz. Xawery z Uruza Uruski. Ignacy Kaietan Swięcicki. Michał z Wielkiego Ratowa Ratowski. Michał Skrzetuski Starościc Mogil. Andrzey Skrzetuski Starościc Mogiln.


Ziemia Chełmska.

Kazimierz Hrabia na Krasnym Korwin Krasiński Oboźny W. K. Ssta Krasnostawski. Iozef Ioachim Hrabia na Liptowie y Orawie Komorowski Ssta Ochodzki. Tomasz Stamirowski Chorąży Ptu y Podst. Grodz. Krasnost. Iozef Bąkowski Stolnik Ziemi Chełmsk. Poseł z teyże Ziem. Stanisław Nowicki Cześnik Ziemi Chełm. Poseł z Ziemi Zakroczymskiey. Iozef Łopuski Miecznik Ziemi Podstar. Grodz. Chełm. Ignacy na Liniewie Liniewski Woyski Krasn. Maciey z Radzanowa Ciemniewski Podstoli Krasnost. Poseł ad pacta conventa. Paweł Sosnowski Skarbn. Ziemi Chełm. Poseł z teyże Ziemi. Szczęsny Nowicki Łowczy Ziemi Chełm. Ulrich Xiążę Radziwiłł G. W. L. Ian Kunicki Ssta Czuł. Tadeusz Przyłuski Ssta Hadziackki. Antoni z Kochowa Kochowski Pisarz Grodzki Kras. Iozef Dydyński Chor. y Poseł Ziemi Chełm. Iozef z Romanowa Romanowski. Ignacy z Kars Karski. Andrzey Terlecki. Franciszek Liniewski Woyszczyc Krasn. Franciszek Nowicki Vicesgerent Grabow. Antoni Bliziński. Gaspar z Kozarzowa Borzęcki. Ignacy Łopuski. Iozef Borowski. Mikołay Pułkiewicz. Ian Saryusz de Olbrachcice Bielski. Woyciech Saryusz de Olbrachcice Bielcki. Iozef Kostecki. Dominik z Tomaszewicz Tomaszewski. Maciey Borzymowski. Ian Kupraszewski. Franciszek Pilitowski. Iakub Biliński. Antoni Lewiński. Kazimierz Niewęgłowski.


Woiewodztwo Wołyńskie.

Antoni Erazm Wołłowicz Biskup Łucki i Brzeski. Stanisław Xiążę na Korcu Czartoryski Łowczy W. Koronny Ssta Łucki. Franciszek A. Ledochowski Ssta Sądowy Włodzimierski. Iozef Xiążę Sauguszko Marszałek Nadw. Litt. iako Ssta Krzemieniecki. Mikołay Iunosza Piaskowski Woyski Włodzimirski y Poseł. Szymon Olszański Stolnik Wołyński. Michał Iełowicki Skarbnik y Poseł Wołyński. Iozef Stecki Miecznik Kiiowski Pisarz Grodz. Łucki, Poseł Wdztwa Wołyńsk. Antoni z Piętek Sobolewski Sędzia Grodzki Włodzim. Stefan Potocki Podwoiewodzy y Poseł Wołyń. Hieronim Xiąże Sanguszko Ssta Czerkaski. Konstanty Olizar Ssta Sinicki Marsz. Sąd. Kapt. Wdztwa Wołyń. y Poseł. Ian Stecki Ssta Stawiski, Poseł Wdztwa Wołyń. Franciszek Bieliński Ssta Garwoliński, obywatel Wdztwa Wołyń. Franciszek Czacki Ssta Nowog. Obywatel Wdztwa Wołyń. Celestyn z Szpanowa Czaplic Podczaszy Kiiowski iako obywatel Wdztwa Wiłyń. Xiążę Ianusz Czetwertyński Starościc Dańczewski. Ignacy Malczewski Regent Kanc. Marcin Iełowicki Ssta Wielatyc. Stanisław Xiąże Iabłonowski Ssta K. Ian Iunosza Piaskowski Poseł Wdztwa Wołyń. Michał z Stoieszyna Stoiński Ssta Nowski, Poseł Wdztwa Wołyń. Stanisław Kostka Małachowski Poseł Wdztwa Wołyń. Wilhelm Felix Kierdey Wielhorski Poseł Wdztwa Wołyń. Dominik Onufry Podhorski Poseł Wdztwa Wołyń. Antoni z Dzierzbic Dzierzbicki Podczaszy Inowłodzki, Poseł Wdztwa Woł. Stanisław Dunin Wąsowicz Starosta Dzierkowski, Poseł Wdztwa Woł. M. Grocholski Sędzia Ziem. Bracław. obywatel Wdztwa Wołyń. Felix Czarnecki Poseł Wdztwa Wołyń. Woyciech Bogatko P. B. R. M. Chołoniewski Podkomorzyc Bełzki. Ignacy Bogatko Podcz. Winnicki, obywatel Wdztwa Woł. Adam Ledochowski Starościc Włodzimir. Iozef Xiążę Czartoryski Ssta Radoszycki. Antoni Hrabia Krasicki. Ianusz Xiążę Sanguszko. Michał Mossakowski Gen Maior woysk Koron. I. Kazimierz Iliński Woyski Kiiowski. Marcelli Ierzy Omieciński. Iozef Mączyński Starosta Łosicki. Antoni Omieciński. Iozef Stęmpkowski Kasztelanic Zarnowski. Narcys Popiel Miecznik Owrucki. Felicyan Iabłonowski S. W. Poseł Wdztwa Wołyń. Paweł Beyzym Regent Grodz. Krzemień. Ignacy Stęmpkowski Kasztelanic Zarnowski. Iozef Leon z Polkowa Konopacki Ssta Głuchowski. Iozef z Kozarzewa Borzęcki Stolnik Nowogr. Chor. zn. pancer. Ignacy Adam Franciszek Ciołek Poniatowski Sęd. K. W. Leon Michał Iunosza Piaskowski Sęd. K. W. Iozef Lipski Sędzia K. W. Piotr Lubicz Gostyński Burg. Grodz. Włodzim. Iozef Prawdzic Gruia Ssta Kotełł. Ignacy Wierzbicki. Felicyan Hulewicz. Xawery Iastrzębski. Iozef Woyna Orański. Franciszek Sobieszczański. Ierzy Falkowski Vicesgerent Grodzki Grabow. Iozef Sławoszewski. Ian Osiecki Ian Zagurski Poseł Wdztwa Wołyń. Franciszek Hulewicz. Iozef Ienicz. Antoni Fabian Zywult. Franciszek Chaięcki. Tomasz Markuz. Tomasz Podhorodyński. Antoni S. Chrząszcz. M. Karol Ież Domaniewski. Mateusz Falkowski Subd. Grodz. Łucki. Iozef Zaiączek. Franciszek Zaleski Sędzia Kaptur. W. Antoni Korsak. Władysław Omieciński. Iulian Iastrzębiec Rogowski. Michał z Szpanowa Czaplic. Kazimierz Brodowski. Stanisław Kostka z Wolan Wolański. Mikołay Iunosza Piaskowski. Franciszek Burzyński. Sebastyan Drozdowski. Franciszek Stefan Zywult. Kazimierz Franciszek Stobry Sokołowski. Ian Ludwik Omieciński. Kazimierz Karski. Ignacy