Strona:Volumina legum T. 7.djvu/118

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


z Komierowa Komierowski Cześnik Woiewodztwa Inowrocławskiego. Tadeusz na Iaraczewie Iaraczewski Ssta Solecki. Ian z Lubrańca Dąmbski Ssta Kłodawski, Poseł Wodztwa Inowrocł. Antoni Mierosławski Ssta Klecki. Ignacy z Głogowy Kossowski. Piotr z Mieroszewic Gąsiorowski. Stefan Cieński Stolnikiewicz Brzeski Kuiawski. Franciszek z Moszczenna Moszczeński Kasztelanic Inowrocławski. Iozef Wolski. Michał Trzebuchowski Chorążyc Inowrocławski. Andrzey Dobiecki. Ian Alexander z Dolnego Kraszewa Kraszewski Porucznik Panc. Iozef Pławiński. Ian Niewieściński. Antoni Biesiekierski. Antoni Niewieściński. Felix Wysocki Skarbnikiewicz Brz. Kuiaw. Antoni Biesiekierski Podczaszyc Bidgoski. Antoni Bonawentura z Markowic Markowski. Adam z Kentrzyna Kentrzyński. Dyonizy z Uminina Umiński. Tomasz Kobielski. Michał Kobielski. Bartłomiey z Kraszewa Dolnego Kraszewski, Burgr. Kruszw. Woyciech Milewski. Kazimierz Smoszarski. Teodor z Markowic Markowski. Iozef z Ziemięcina Ziemięcki, Chor. Reg. Łan. Antoni Chmielewski. Antoni Wolski. Maciey Wolski. Wawrzeniec Kłobuchowski. Ignacy Gizieński. Iozef Korytowski. Antoni Kraszewski. Antoni z Uminina Umiński Burgrabia Brz. Kui. Michał z Zelechowa Wyleżyński.


Ziemia Dobrzyńska.

T. Podoski Podkomorzy y Ssta Dobrzyński. Michał Cher. Iunosza Podoski Grodowy Ssta Brodnicki, Poseł pierwszy z teyże Ziemi. Szymon z Gościszk na Steklinie Zieliński, Chor. Zie. Nur. Poseł z Ziemi Dobrzyń. Iozef Leon z Rutkowic Rutkowski Sędzia y Poseł na Seym Electionis z Ziemi Dobrz. Tomasz na Rokitnicy Rokitnicki Stolnik y Poseł Ziemi Dobrzyń. Piotr Paprocki Łowczy y Poseł Ziemi Dobrzyńskiey. Stanisław na Krzycku Krzycki Poseł Ziemi Dobrzyń. Adam Sumiński Woyski Brzeski Kuiaw. Piotr Sumiński. Benedykt Iaworowski Regentowicz Droh. Gabryel Karwosiecki, Komornik Graniczny Płocki. Hieronim Zieliński Chorążyc Nurski. Marcelli Zieliński Chorążyc Nurski. Ian z Mazowsza Mazowiecki Regent Ziem. Dobrzyński. Ian Ośniałowski Regent Grodzki Bobrown. Benedykt Trzciński. Adam Grzębski. Mikołay Sumiński. Stanisław Chełmicki Skarbnikiewicz Ziemi Dobrzyń. Kaietan Czermiński Starościc Zbyszewski. Antoni Czermiński. Iozef Chełmicki. Michał Pląskowski Starościc Brodnicki. Woyciech Pląskowski. Filip Iakub Kowalewski. Antoni Kowalewski. Franciszek Wenda. Nikodem Myśliborski. Ian Petrykowski. Szymon Ciotkowski. Damazy Mioduski Sędzic Grodz. Bobrow. Michał Chełmicki Skarbnikiewicz Dobrzyń. Teodor Karwosiecki. Antoni Murzynowski. Tomasz Chełmicki. Michał Rokitnicki. Franciszek Czernicki. Iakub Chełmicki. Sabin Mańkowski. Iozef Słubicki. Kazimierz Rokicki. Michał Matuszewicz. Ignacy z Murzynowa Murzynowski. Łukasz Wituski. Kaietan Kowalewski. Paweł Rutkowski. Stanisław z Wrześni Bardzki. Izydor Stefański.


Woiewodztwo Ruskie.

Xiądz Władysław Hieronim Sierakowski Arcy-Biskup Lwowski. August Alexander Xiążę Czartoryski Woiewoda Generał Ziem Ruskich, Marszałek General. Konfederacyi Koronney, woysk Koronnych Generalny Regimentarz. Antoni z Morska Morski Kasztelan Ziemi Przemyskiey. Adam na Klewaniu y Zukowie Xiążę Czartoryski Generał Ziem Podolskich. Adam z Buzenina Mniszek Chor. Nadw. Kor. Adam z Olbrachcic Bielski Chor. Z. L. Iozef Malicki Chorąży Sanocki. Iozef z Drohoiowa Drohoiowski Chorąży Zydaczewski, y Poseł. Michał Zielonka Stolnik Lwowski. Michał z Bukowa Bukowski Stolnik Sanocki. Krzysztof Zurowski Stolnik Zydaczewski. Michał z Biberszteyna Błoński Podczaszy Sanocki. Dominik Wawrzeniec z Błazowa Błazowski y Woyski y Podstarosta Grodz. Lwowski. Roman Szumlański Ssta Bak. Poseł Ziemi Halic. Michał z Hordyni Hordyński Woyski Zydaczewski. Ian Amor Hrabia Tarnowski Poseł Ziemi Hal. Adam Mrozowicki Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey. Alexander Borzęcki Ssta Dołhański Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey. Stefan z Hordyni Hordyński Miecznik Kiiowski Pisarz Grodz. y Poseł Ziemi Lwowskiey. Prokop Popiel Starosta Tuczapski, Poseł Ziemi Lwowskiey. Michał Mniszek Ssta Staszawski. Mikołay Mrozowicki Poseł Wdztwa Ruskiego Ziemi Lwowskiey. Kazimierz Woyna Orański Poseł Ziemi Halickiey. Władysław Charczowski Kasztelan Słoński Poseł Ziemi Przemyskiey. Edmund Antoni z Wielkich Choynat Choynacki Łowczy Zydaczewski. Antoni Drohoiowski Miecznik y Poseł Ziemi Przemyskiey. Ian Drohoiowski Poseł Ziemi Przem. Michał Drohoiowski Poseł Ziemi Przemyskiey. Iędrzey Drohoiowski Poseł Ziemi Przemyskiey. Antoni z Biezdziedzy Broniewski Skarbnik Zydaczewski Poseł Ziemi Lwow. Stanisław z Biezdziedzy Broniewski Poseł Ptu Zydaczewsk. Ian Lubek Poseł z Ziemi Przemyskiey. Ian Bukowski Cześnik y Poseł Ziemi Sanockiey. Michał de Humniska Humnicki Poseł Ziemi Sanockiey. Samuel Lewicki Ssta Krzeczkow. Poseł Ziemi Przemyskiey. Antoni Siedliski Chorąży Pancerny. Iozef Przeczkowski Poseł Ziemi Przemyskiey. Ian Przeczkowski Sędzic Grodzki Przemyski. Ian Hordyski Pisarz Gr. y Poseł Ziemi Przemysk. Adam Konarski Kasztelanic Sandom. Iakub Karnicki Poseł z Powiatu Zydaczewskiego. Iozef Fredro Poseł z Ziemi Sanockiey. Piotr Stawski Poseł z Ziemi Przemyskiey. Alexander Nechrebecki Poseł z Ziemi Lwowskiey. Maciey Choynacki Pisarz Grodz. y Poseł Ziemi Sanockiey. Konstanty Szumlański. Ignacy z Witosław Witosławski Zapłatyński Poseł Ziemi Przemyd. Ignacy Strelbicki Poseł Zydaczewski. Woyciech Sielatycki Poseł Zydaczewski. Michał Humnicki Poseł Ziemi Przemys. Michał Nechrebecki Poseł Ziemi Halickiey. Antoni Hondorff. Iozef Hondorff. Iozef Orlewski Poseł Lwow. Woyciech Szeptycki Starościc Obuch. Michał Wieniawski Starościc Mogilnicki. Iozef Zielonka Poseł Przemyski. Michał Grodzicki Poseł Ziemi Sanockiey. Iozef Tarnowiecki Poseł Ziemi Sanockiey. Stanisław Truskolaski Poseł Ziemi Sanockiey. Michał Szumlański. Ierzy Łaszewski Podwoiew. Sanoc. Felix Antoni z Grodkowa Łoś Kasztelan Lwowski Ssta Wyszyński, Poseł Ziemi Przemyskiey. Ian z Grodkowa Łoś Cześnik Zydaczewski Poseł Ziemi Lwowskiey. Franciszek Cieszkowski Poseł Ziemi Halickiey. Piotr Krukowiecki Komornik Graniczny Krakow. Iacek Borkowski. Antoni Niedźwiecki Pisarzyc Ziem. Brzez. Iozef Białoskurski. Antoni Białoskurski. Nereusz Broniewski. Teodor Srokowski Vice-Regent Grodz. Łucki. Franciszek Bukowski Kasztelanic Sanocki Poseł z teyże Ziemi. Ludwik Zapłatyński. Woyciech Hordyński. Ian Ludwik Dąbrowski, Vice-Regent Grodzki Halicki. Rafał Zurowski Poseł Ziemi Przemyskiey. Woyciech Zurowski. Ignacy Cieszanowski Łowczy Sanocki. Antoni Piniński Starościc Pilzniński. Ian z Borysławia Borysławski. Ierzy z Borysławia Borysławski. Szczepan Gozdzki Woiewodzic Podlaski, Ssta Mścibowski, Poseł Ziemi Lwowskiey. Kaietan Pokutyński Ssta Kryniczański. Antoni Kaietan Cieszanowski Vices-Gerent Grodzki Sanocki. Franciszek Cieszanowski. Iozef Giebułtowski Poseł Sanocki. Onufry Giebułtowski. Andrzey Seweryn Doliniański Vicesgerent Grodz. Lwow. Felix Doliniański. Bartłomiey Cieszanowski. Daniel Łoniewski. Kaziierz Konopacki. Ian Wisłocki. Iozef Piorkowski. Marcin z Rakowa Rakowski Regent Grodzki Zydaczewski. Iozef Bilina Stawski. Antoni Bilina Stawski. Ian Komarnicki. Bazyli z Komarnik Komarnicki. Mateusz Korwin Wolski. Ignacy Orłowski. Ioannes z Wehyry na Wysokich Wysoczański Pietrusiewicz. Mikołay Tatomir. Bazyli Tatomir. Bazyli Wyszoczański. Ian Tustanowski. Iozef Strelbicki. Paweł Tustanowski. Teodor Tustanowski. Ian Tustanowski. Mikołay Tustanowski. Roch Czechowicz Poseł Ziemi Halickiey. Iozef Iabłonowski Ssta Horyhladzki Sędz. Grodzki Latycz. Poseł Ziemi Halic. Ian Skarbek Chorążyc. Kołom. Poseł Hal. Michał Brześciański. Iozef Załęski. Klemens Brzeziński. Rafał Załęski. Kazimierz Brzeziński. Antoni Borzęcki z Korzazowa. Maciey Załęski. Adam Brześciański. Iozef Zabłocki. Ian Michałowski. Stefan Malinowski. Antoni Rudkowski. Antoni Odrowąż Abratowicz Vicesge-