Strona:Volumina legum T. 7.djvu/121

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


seł Woiewodztwa Lubel: Iozef Roiewski Poseł Wdztwa Lubel: Antoni Nowosielski Poseł Ziemi Łuk. Tomasz Stempowski Camerarius Ter: Sochaszevien: Legatus ex Palat: Lublin. et Terra Lucov: Adam Szaniawski Poseł Woiewodztwa Lubel: Ziemi Łukow. Iozef Dłuski Łowczyc Lubel: Franciszek Potocki Pisarzowicz Ziem: Kiiowski. Marcin Skoś Sobieszczański Poseł Wdztwa Lubel: Kaietan Raczyński Starosta Koziański. Iacek Wierzbicki. Stefan Szczucki Poseł Woiewodztwa Lubel: Władysław Iżycki Ł. Ł. Stanisław Iżycki Ł. Ł. Wiktoryn Iżycki. Iakub Klembowski Woyski Z. Łuk:Iacek Ścibor. Michał Słotwiński. Michał Pietruszewski. Iozef z Kozarzewa Borzęcki Sędzia Kaptur: y Poseł Wodztwa Lubel: Kaietan Leszczyc Skarszewski Subdel: Grodzki y Sędzia Kapt. Wdztwa Lubel: Iozef Grabkowski. M. Dąbrowski. Stanisław Ieroz z Zyrzyna Zyrzyński Sędz: Kapt: Z. Luk. Gaspar Sieklucki. Leo Iasieński Pisarzowicz Grodz: Łukow: Franciszek Szawłowski Sędz: Kapt: Wysz. Grzegorz Chromiński Vicesgerent Grodz. Łuk. Iozef Kazimierz z Wołayniec Zaliwski Sędz: Kapt: Ziemi Łukow. Tomasz Szaniawski. Ignacy Szaniawski Podsędkowicz Z. Łukow. Iozef Kaietan Szaniawski. Tomasz Grodzicki Sędz: Kapt: Ziemi Łukow: Piotr Grodzicki. Tomasz Grodzicki. Andrzey Tadeusz Staniszewski Sędz: Kapt: Ziem: Łukow: Antoni Onufry Lechnicki. Modest Pełka Poliński. Stanisław Radzikowski. Samuel Brzeżycki. Maciey Stypiński. Iakub Trzciński. Iacek Szabrański. Woyciech z Zakrzewa Zakrzewski. Karol Szabrański. Szymon Berkowski. Marcin Tuszowski. Tadeusz Zaleski. Tadeusz Rozwadowski. Stanisław Sokołowski. Woyciech na Choi w Rzążewie Choiecki. Kaienat Szczucki. Iozef na Stępkowie Nieprzecki Pisarz Grodz: Zydaczew: Sędz: Kapt: Lub: Poseł Woyskowy. Iozef Zakrzewski. Kazimierz Aloizy Dmiński Reg. Grodz: Stężyc: Sędz: Kapt. Wdztwa Lub. Iozef Starza z Brzezia Brzeski Sędz. Kapt: Woiewodztwa Lub: Iozef na Suffczynie Suffczyński Ssta Debułtowski Poseł Woiewodztwa Lubel: Stanisław na Choi y Rzążewie Choiecki Miecznikiewicz Ziem: Łukow: Iozef na Choi y Rzążewie Choiecki. Stanisław Ant: Ułański. Antonius Brzeski Consiliarius S. R. Mtis a civitate Regia Lublinensi ad Electionem Smi Regis primus Delegatus. Iozef Ieliński od tegoż miasta Lublina drugi Delegat. Dominicus Szymański civitatis S. R. Mtis Lublincusis Sindicus, et Officii Proconsularis civitatis ejusdem juratus Notarius, ad Electionem Smi Regis Delegatus.


Woiewodztwo Połockie.

Iason Iunosza Smogorzewski Arcy-Biskup Połocki. Antoni Deszpott Zenowicz Woyski y Duktor Wdztwa Połockiego. Michał Siellecki Regent W. X. Lit. Ian Buynicki Stolnik Woiewodztwa Poł: Adam Hrebnicki Horodn: Woiewodztwa Poł: Stanisław Hrebnicki Pisarz Grodzki Woiewodztwa Połock: Benedykt Kublicki Podczaszy y Poseł Wdztwa Poł: Iustynian Niemirowicz Szczyt Poseł Wdztwa Poł: Starosta Markowski. Rafał Hłasko Mostown: Woiewodztwa Połoc. Iozef z Będkowa Spinek. Ian Pakosz Pisarz Grodz: Smol: y Poseł Woiewodztwa Połockiego. Ignacy Iesman Rotmistrz y Poseł Woiewodztwa Poł: Stanisław Hłasko Rott: y Poseł Wdztwa Poł: Tadeusz z Będkowa Spinek Poseł Woiewodztwa Poł. Eliasz Kublicki Łow. Poł. Iozef Chrapowicki. Iozef Deszpott Zenowicz Ssta Nieszerdecki. Krzysztof z Będkowa Spinek R. W. Poł. Marcin Szczyt. Karol Rahoza Starosta Kauszowski. Tadeusz Hłasko. Ignacy z Sullimow Samuyło Straż: Ptu Or: Ignacy Koniński Ssta Iazneński. Ludwik z Sullimow Samuyło Ssta Zabłocki. Alexander Rahoza. Iozef Maszewski. Antoni Siellawa Ssta Zwilski. Alexander Buynicki G. A. B. W. W. X. Lit. Szymon Buynicki Stolnikiewicz Wdztwa Poł. Stanisław Buynicki Stolnikiewicz Woiewodztwa Poł. Andrzey Buynicki Stolnikiewicz Poł: Konstanty Buynicki Stolnik: Poł. Ioachim Buynicki Stolnik: Poł. Iozef z Naramowic Naramowski Chor. Parn: Piotr Kobyliński. Ian Szantyr Rott: Woiewodztwa Poł. Leon Hłasko Ssta Poł. Tomasz Mineyko. Piotr Mackiewicz. Dominik Hłasko Rot: Woiewodztwa Poł. Onufry Dominik Hłasko. Michał Mołochowiec. Antoni Saim Koszko Most: Wdztwa Smol: Felix Hłasko Podcz: Ptu Piń. Roch Klepacki. Ignacy Hłasko Porucznik. Piotr Iurewicz. Adam Maszewski. Tadeusz Pietryszcza. Tomasz Kiełczewski. Ian Stręszewski. Franciszek Szulborski. Xawery Kamieński. Leon Błażewicz. Kazimierz Kaczeński. Maciey Latyński. Benedykt Weryha. Ian Iazwiecki. Iozef Błażeiewicz. Maciey Iazwiecki. Stanisław Walicki. Stanisław Iazwiecki. Szymon Kabot Zeleznicki. Szymon Falkowski. Iozef Pionski. Antoni Stachowski. Iozef Klukowski. Franciszek Iankowski. Floryan Lipnicki. Ian Połoski. Ignacy Kostrowski. Iozef Łda Kłodnicki. Ian Maszewski. Michał Ludwik Wężyk Szemosz. Ignacy Klukowski. Michał Iasieniecki. Tomasz Rypiński. Iakub Maszewski. Ian Idzikowski. Mateusz Butrymowicz. Tadeusz Hałkowski. Bazyli Sadowski. Mateusz Mihanowicz. Ian Łada Kłodnicki.


Woiewodztwo Bełzkie.

Ignacy Alexander z Czertwic Cetner Wda Bełzki. Kazimierz Poniatowski Podkomorzy Koronny Poseł pierwszy Wdztwa Bełzk: Adam Myszka Chołoniewski Podkomorzy Wdztwa Bełzk: Ludwik Wilga Ssta Grabowiecki. Stan. Alexander Siekierzyński Ssta Horodelski. Iozef Olszewski Chorąży Bełzki Poseł Woiewodztwa Bełz. Stanisław Dzierżek Chorąży Buski. Michał Wydżga Sędzia Ziemski Poseł Woiewodztwa Bełz: Antoni Wydżga Stolnik Grabowiecki Poseł Woiewodztwa Bełzk. Iakub Komorowski Stolnik Horodelski. Makary Kurdwanowski Stolnik Lubaczewski Poseł Woiewodztwa Bełz. Michał Rulikowski Podczaszy Bełzki. Marcin Olszyński Podczaszy Buski. Ian z Polanowic Polanowski Podczaszy Horodelski Sędzia Kapt. Szczesny Swieżawski Podsędek Ziem: Bełzkiey. Iozef Leszczyński Podstoli Horodelski Sędzia Grodz. Łuc y kapt. Poseł Woiewodztwa Bełz. Felicyan Zuliński Podstoli Lubaczewski Sędzia kapt: Poseł Wdztwa Bełz. Iozef Brek Cześnik Buski Poseł Woiewodztwa Bełzk: Bonawentura Przyłuski Cześnik Horodel. Remigian Trębiński Cześnik Lubaczew. Leon Ka: Wydżga Łowczy Buski Sędz. Kaptur. y Rotm: Woiewodztwa Bełz: Reg: Grodz. Grabow: Michał Komorowski Łowczy Lubacz: Antoni Gintowtt Dziewiałtowski Miecznik y Poseł Woiewodztwa Bełz. Marcin z Lipego Lipski Miecznik Buski Podstar: Grodz. Bełz. y Sędzia Kapt. Piotr z Polanowic Polanowski Skarbnik Bełzki. Felicyan Rostkowski Skarbnik Horodel: Ssta Kopaygrodz: Poseł Woiewodztwa Bełz. Szymon Głogowski Sędzia Grodz. Buski Poseł Woiewodztwa Bełz. Iozef z Lityni Lityński Sędzia Kapt. y Pisarz Grodz: Michał Radecki Pisarz Grodz. Horodel: Sędzia Kapt: Woiewodztwa Bełz. Maurycy Ligęza Kurdwanowski Poseł W. B. Ian Mier Ssta Wilkowski, Poseł W. B. Franciszek Głogowski Ssta Krzywiński P. W. B. Michał Rzerzycki Ssta Potorzyński Porucznik Panc. Poseł W. B. Ewaryst Iędrzey Kuropatnicki Kasztelanic Biecki Poseł Sędz. Kapt. Woiewodztwa Bełzkieggo. Stanisław Poniatowski Podkomorzyc Kor: Kaietan Sapieha Woiewodzic Mścisławski. Antoni Granowski Ssta Tarnogurski. Franciszek Swieżawski Ssta Pełczyński. Placyd Ligeza Kurdwanowski Starościc Baranowski. Kazimierz Wysocki Ssta Ulwowiecki. Mikołay Polanowski Ssta Dąbrowski. Iozef Stadnicki Chorążyc Grabow: Kazimierz Radzieiowski Kasztelanic Rypiński, Franciszek Deboli Chorążyc Lubacz. Cesław Siekierzyński Starościc Horodel. B. Wydżga Stolnikiewicz Grabow: Tadeusz Wydżga Stol. Grabow. Felix Polanowski Podstolic Bełzki. Woyciech Rostkowski Starościc Kopaygr: Iozef z Tchorzewa Tchorzewski Komor. Gran. Bełz. Gabryel Hrabia Krasicki Starościc Korytnicki. Iozef Radecki Stolnikiewicz Buski. Felicyan Zuliński. Piotr Chorzewski Sędzia Ziem. Czerniechow: Ian Kazimierz Kozłowski. Ignacy Pruss Szumańczewski Podstoli Podolski. Marcin Wyczołkowski. Ian Gintowtt Dziewiałtowski. I. Paweł Wydżga Sk. Grab. Franciszek Rzeczycki S. R. Andrzey Ubysz. Łukasz Trębiński. Iędrzey Głogowski. Tadeusz Wydżga Podwoiewodzy Wołyń. Franciszek