Strona:Volumina legum T. 7.djvu/115

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


nisław z Ostrowa Rychłowski Woyski Piotrkowski, Poseł Woiewodztwa Sieradzkiego. Maciey Swięcicki Miecznik Sieradzki. Alexy Ostrowski Miecznik Piotrkowski Poseł Woiewodztwa Sieradzkiego. Walenty z Kobierzyca Kobierzycki Poseł Wwdztwa Sieradzkiego, Chorąży z Powiatu Piotrkowskiego. Ian z Masłowic Rychłowski Woyski Piotrkowski. Ignacy na Suchycach Suchecki Stolnik Czernie: Pułkownik Powiatu Piotrkowskiego. Maxym z Turzy Rogow Turski Chorąży Hussarski, Porucznik Powiatu Radomskiego Woiewodztwa Sieradzkiego. Franciszek z Zaremb Kościelnych Zaremba Komornik Ziemski Sieradzki. Kazimierz Wężyk Porucznik znaku I. W. Kasztelana Sieradzkiego. Tomasz Domaszewski Porucznik Woiewodztwa Sieradzkiego. Melchior Krobanowski Chorąży I. W. Kasztelana Sieradzkiego. Iozef Kliński Porucznik Powiatu Szadkowskiego. Antoni Korabita Ostrowski Chorąży Powiatu Radomskiego. Antoni Iozef Korabita Ostrowski Chorążyc Sieradzki. Michał Korabita Ostrowski Chorążyc Sieradzki. Bartłomiey Turski Generał Adiutant. Marcin Iaxa na Krobanowie Krobanowski Chorążyc Piotrkowski, Chorąży Powiatu Szadkow: Swiętosław Gnoiński Regent Ziemski Sieradzki. Daniel Iozef Spinek towarzysz hussarski. Seweryn Zaremba Tyminiecki towarzysz pancerny. Michał Domaniewski. Woyciech Bartochowski Kasztelanic Wieluński. Tomasz Mączyński Kasztelanic Sieradzki. Ignacy Milewski towarzysz pancerny. Ian Łykowski. Balcer Pągowski. Bogumił z Morawek Morawski towarzysz hussarski. Franciszek Zaremba Tyminiecki. Ignacy Błeszyński Ch: S. Poseł Woiewodztwa Sieradz. Woyciech Walewski Podsędek Ziemski Sieradzki. Stanisław Wołłowicz Starosta Przyłuski. German Wężyk Towarzysz znaku hussarskiego I. K. Mci. Antoni Kaczkowski towarzysz znaku pancernego I. K. Mci. Ludwik Kucharski. Iozef z Mogilnicy Mogilnicki Oboźny Polny Koronny. Stefan Grzymała Ostrowski Woyski Inowłodzki. Stanisław Mogilnicki Starosta Hądziński. Tomasz Białobrzyski. Chryzostom Bąndkowski towarzysz pancerny. Felix Medyński towarzysz pancerny. Iozef Szaszor Bukoteski towarzysz znaku pancernego. Stanisław May Stolnik Żytomirski. Antoni May. Ludwik Dobiecki Skarb: Piotrkowski. Antoni Sułkowski. Maciey z Mostowa Mostowski Regent Grodzki Piotrkowski. Andrzey na Psarach Psarski. Kazimierz Rychłowski. Stanisław Sawicz. Ian Bielecki. Ian z Lubrańca Dąbski Woiewodzic Sieradzki. Michał z Głogowy Kossowski. Burg: Sieradz. Konstanty Milewski Ptu Sieradz: Chorąży. Adam Pacynowski. Ian Sulmierski. Franciszek Sulmierski. Ian Gołembowski Pisarz Ziem. Sierad. Gabryel z Roxyc Pągowski. Andrzey Milewski. Iozef z B. P. Pstrokoński. Ian Kolumna Walewski. Maciey Donin Hippolit Fox Potocki. Fabian Godlewski. Maciey Dąbski Podsędek Brzeski Kuiaw: Stanisław Ciołek Poniatowski. Iakub Taczanowski. Romanus Rychłowski Kaszte. Sieradz: Antoni Roiek. Ignacy Ianiszewski. Felix Złotnicki Podw: Sieradzki: Zygmunt Złotnicki. Idzi Wiktor Pruszkowski Sędzia Kapturowy Sieradzki. Iakub Drogoński. Kazimierz Drogoński. Ian Drogoński. Iozef Szulmierski. Woyciech Oyzrzanowski. Mikołay Zabłocki, Iozef Zabłocki. Ian Komornicki. Antoni Komornicki. Ian Ostromęcki. Stanisław z Kozietul Chrząnowski. Roman Kobielski. Stanisław Innikowski. Franciszek Gołygowski. Franciszek Ianikowski. Iozef Dorożyński. Stanisław Psarski. Stanisław Bogusławski. Iozef Kamocki. Ian Psarski. Franciszek Rzepecki Subdelegat Grodz. Piotr: Tomasz Gołygowski. Ioachim z Psar Psarski. Kazimierz Wężyk Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Sieradzkiego. Michał Tymowski Subdel: Grodz: Piotr: Andrzey Dobrzelowski. Piotr Dorożyński. Iozef Biestrzykowski. Stanisław Błeszyński. Michał Stankiewicz. Antoni Tomicki. Adam Tomicki. Marcin Stobiecki. Piotr Mostowski. Franciszek Gawroński. Piotr Bielski. Sebastyan Piotrowski. Alexander Bielski. Michał Domaniewski. Ian Kolumna Walewski, Mayor woysk. Maciey Wężyk Sędzia Kapturowy Woiewodztwa Sieradzkiego. Franciszek Domaniewski. Ignacy Wysławski. Iwon Szczaniawski. Idzi Słucki Komor: Gran: y Sędzia Kapt: Woiewodztwa Sieradz: Klemens Słucki. Paweł Kobyłecki. Stanisław Mietulski. Kaietan Męciński. Ignacy Rychłowski Podkomorzyc Sieradzk: Iozef z Maszkowa Maszkowski. Ludwik z Politalic Politalski Burg: Grodz: Ostrzesz: Tomasz z Worochty Nałęcz. Russyan Subdel: Grodz: Piotr: Tozef z Tymowy Tymowski. Subdel: Grodz. Piotr. Bartł. Turski Gen: Adiut: Fran. Suchecki. Hippolit Suchecki. Stanisław Suchecki. Ian z Tymowa Tymowski Regent Grodz: Wiel: Ian Nekanda Trepka. Maciey z Dobrzelowa Dobrzelowski. Stefan Swidziński. Franciszek Siemiński. Iakub Bąnkowski Podczaszyc Rad: Bonawentura Siemieński Bur: Grodz: Piotr: Franciszek Maszkowski Porucznik gw: pieszy. Stanisław Politalski. Ian Nowina Młoszewski Subdelegat Grodzki Piotrkowski. Woyciech Pieszkowski. Bartłomiey Pągowski. Baltazar Więckowski. Alexander Latalski. Michał Kobierzycki Burg: Łęczycki. Iakub Niesobia Kempisty Komor: Gran. Wiel: Fran. Kobierzycki. Ian Kobierzycki. Sebastyan Kobierzycki. Ignacy Sułkowski, Stanisław Dobrzelowski. Franciszek Dobrzelowski. Woyciech Zaremba. Rafał z Wilwice Wiłwicki. Antoni Witwicki. Karol Pieszkowski. Gaspar Wyrzykowski. Balcer z Roxyc Pągowski. Karol Antoni z Roxyc Pągowski Sub. Grodzki. Piotr Adam Nekanda Trepka. Antoni May. Franciszek Trepka. Ludwik Trepka. Maciey Trepka. Stanisław Trepka. Stanisław Dobiecki. Ian Dobiecki Mateusz Dobiecki. Kaietan Izdebski. Iozef na Bierzynie Bierzyński. Antoni na Bierzynie Bierzyński. Ian na Bierzynie Bierzyński. Maxym Politalski. Antoni Iaworski. Stanisław Szatkowski. Tomasz Szatkowski. Felicyan Stetkiewicz. Iozef Ianicz Lipiński. Woyciech Iaworski. Antoni Korzeniewski. Antoni z Rudnik Rudnicki. Antoni Zaremba. Alexander y Adam Niedźwieccy. Michał Zdzinicki. Iakub Głuchowski. Maciey Drozdowski. Ignacy Wałoszynowski. Iozef Dłuski. Xawery Starczowski. Sebastyan z Roxyc Pągowski. Sebastyan Kodrembski. Andrzey Skąpski. Iozef Zaleski. Ian Iaworski. Franciszek Drozdowski. Stanisław Zaleski. Antoni Bierzyński. Ignacy Więckowski. Franciszek Rzepecki Subd. Grodz. Piotr: Teodor Wzdulski. Marcelli Swięcicki. Grzegorz Więckowski. Stanisław May. Adam Strażyński. Gabryel Więckowski. Iakub Więckowski. Iozef z Roxyc Pągowski. Woyciech z Roxyc Pągowski Burgr: Grodz: Piotrk. Alexander y Michał Zamoyscy. Paweł Kołebecki. Woyciech Wolski. Walenty Wolski. Walenty Gąsiorowski. Alexander z Roxyc Pągowski. Mikołay Bąkowski. Ian Kropiwnicki, Rotm: I. W. Starosty Piotr: Bartłomiey Raczyński. Iozef Strzelecki. Szymon Zaleski. Kazimierz Kwiatkowski. Adam Drozdowski. Maxymilian Wierusz Kowalski. Mikołay Czyński. Iozef Bogusławski. Antoni Makowski. Woyciech Czapiewski. Ian Raczyński. Walenty z Masłowic Rychłowski Woyszczyc Sier: Ian z Masłowic Rychłowski. Paweł Rychłowski. Stanisław z Masłowic Rychłowski Woyszczyc Sier: Iozef Rychłowski Woyszczyc Sier: Woyciech Waliszewski. Antoni Pryck. Maciey Iurzyński. Stanisław Mysłowski. Stanisław z Roxyc Pągowski. Andrzey Bydłowski. Stanisław Chrzanowski. Maciey z Iackowa Iackowski Subd. Grodz: Piotr: Zygmunt z Kamocina Kamocki. Iozef z Kamocina Kamocki. Ian z Kamocina Kamocki. Anastazy z Kamocina Kamocki. Stefan z Kamocina Kamocki. Maciey Iurzyński. Woyciech Nieniewski. Kazimierz Kociołkowski. Franciszek z Roxyc Pągowski. Dominik Dąbek. Ian Maiewski. Franciszek Starzyński Sędzia Kaptur: Sieradz: Piotr Oczosalski Cześnik Piotrkowski. Kanty Gołębowski Komornik Gran: Sier: Ian Nepomucen Kobielski Komornik Granic: Sieradzki. Gabryel Karśnicki. Piotr z Karśnic Karśnicki. Iakub Sromocki. Walenty Rafalski. Stanisław Zeromski. Maciey Zeromski. Tomasz Magnuski. Bonawentura Nakielski. Antoni Sromocki. Rafał Zeromski. Tomasz Grabiński. Woyciech Biskupski. Ian Zeromski. Adam Chmielewski Sędzia Kapturowy Wdztwa Sieradz. Franciszek Strzeszkowski. Balcer Ianikowski. Woyciech Mieszkowski. Konstanty Ianikowski. Alexander Soięcki Reg: Bigd: Antoni Kozacecki. Iozef Szypowski. Michał Biesiekier-