Strona:Volumina legum T. 7.djvu/114

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Kraśnieński, Regent, Komornik y Poseł do Elekcyi z Woiewodztwa Troc. Kazimierz Sadowski Chor: Czerniechowski, Poseł do Elekcyi Woiewodztwa Trockiego. Tadeusz Szczodro Łowczyc, Regent y Poseł do Elekcyi z Wdztwa Troc. Kichał Goleiewski, Poseł do Elekcyi z Wdztwa Troc. Ignacy Sadowski Cześnikowicz Woiewodztwa Troc. Stanisław Mikutowicz Starosta Manciński. Antoni Zyliński L. W. T. Ignacy Mikutowicz. Iozef Wincenty Mackiewicz Komor: Woiewodztwa Troc. Tadeusz Wincenty Kiiuć. Tadeusz Tołkacz. Iozef Nawsuć. Ian Antoni Kaiewicz. Antoni Tański. Dominik Surwiłło. Mikołay Nawsuć. Zygmunt Abramowski. Franciszek Dowmąt. Tadeusz Moszołł. Iozef Iwaszkiewicz. Tadeusz Mackiewicz. Ioachim Kirklewski. Antoni Wirpsza. Andrzey Eynarowicz. Hieronim Naramowski, Bartłomiey Niekrasz. Sylwester Rakintt. Antoni Iunowicz. Ignacy Wirpsza. Iozef Marcinkiewicz. Iakub Klidzia. Stefan Mordwin Szczodro Most: Powiatu Orszańskiego. Ian Kobyliński.


Powiat Grodzieński.

Antoni Tyzenhauz, Pisarz Wiel: W. X. Lit. Pułkownik Powiatu Grodzieńskiego. Tadeusz Iundziłł Podkomorzy Ptu Grodzieńskiego. Tadeusz z Kozielska Puzyna Ssta Filipowski, Poseł Grodzieński. Michał Eysymontt Woyski, y protune Chorąży Ptu Grodzieńskiego. Ian Wołkowicki Stolnik Ptu Grodzieńskiego. Ignacy Ihnatowicz Por: Powiatu Grodzieńskiego. Iozef Wołłowicz Ciwun Gondyński Xięstwa Zmudz: Podstarości Sądowy Ptu Grodzień: Wiktor Buchowiecki Sędzia Grodzki Ptu Grodzień. Iozef Ielski Po. Ptu Grodzień. Iakub Rukiewicz Oboźny Ptu Grodzień: Ignacy Littawor Chreptowicz. Kazimierz Dubiski Ssta Koz, Alexander Milkąt Narwoysz Podczaszy, Ssta y Regent Ziem. Ptu Grodzieńskiego. Ian Milkąt Narwoysz Porucznik I. K. Mci. Piotr Milkąt Narwoysz Chor: B. W. X. Lit. Benedykt Wołłowicz P. P. G. Antoni Kleczkowski Chork. Ptu Wił. Ludwik Milkąt Narwoysz, Podstarosta. Kazimierz Wolimer Bud: Ptu Grodz. Ian Moross R. Ptu Grodz. Piotr Iundziłł Pod: Grodz. Franciszek Bouffał Woyskowicz Ptu Grodz. Kazimierz Horbaczewski. Paweł Eysmont. Stanisław Ieleński Podstarościc Sąd: Ptu Mozyr. Marcin Iasieńczyk Ochotnicki R. P. B. Ioachim Ihnatowicz Komornik Powiatu Grodz. Dominik Floryan Kisłowski. Krzysztof Eysymont Komornik Ptu Grod. Piotr Bouffał. Ignacy Wołłowicz P. P. G. Paweł Woyniłowicz. Ian Horbaczewski. Piotr Urbański. Szymon Rohoza. Ian Sopoćko. Piotr Malinowski. Tadeusz Glindzicz, Rot: Powiatu Grodzieńskiego. Franciszek Lubicz Zolkiewski. Wiktor Kiernożycki P. Ł. Ian Kuszelewski. Andrzey Iozef Anoni Eysymont. Mateusz Wiktory Olizarowicz. Michał Horbaczewski. Iozef Tadeusz z Cichowa Cichowski S. G. Ch. Iozef Spiliński. Franciszek Baranowicz. Iakub Sopoćko, Tadeusz Siemaszko. Franciszek Bogusław Horbaczewski. Stanisław Krupowicz Rot: Powiatu Grodz: Stefan Kamiński. Ierzy Tołoczko. Dominik Ponikwicki. Kazimierz Obuchowicz. Piotr Kamiński, Ian Micewicz. Stanisław Radziwiłowicz. Ierzy Micewicz. Rafał Czeszeyko. Ierzy Szaniawski Strażnik Smoleński. Piotr Pietkiewicz. Stanisław Kalenkiewicz. Mateusz Szymon Herbut Heybowicz. Tadeusz Wolmer. Piotr Lenkiewicz. Ierzy Sierkucieiewski. Antoni Leon Eysymont. Tadeusz Kolankowski Skarbnik Starodub: Andrzey Mioduszewski. Ignacy Worytko Komor: Wdztwa Wileń: Iozef Malinowski. Stefan Kuszelewski Cześnik Owrucki. Ian Rosochacki. Dominik Strupiński. Szymon Sopoćko. Kazimierz Bartoszewicz. Tadeusz Rosochacki. Ian Dobrylewski. Andrzey Srebrowski. Tadeusz Obuchowski. Stanisław Szaniawski Landwoyt Grodz: Michał Ixzura Szaniawski. Ignacy Ixzura Szaniawski. Alexander Sawicz Porucz: Ptu Grodzień: Wincenty Skibiński. Tadeusz Mroczek. Kazimierz Alexandrowicz. Iozef Bylczyński. Franciszek Rusiłowicz. Stanisław Kamiński. Ian Kalenkiewicz. Kazimierz Sierkucieiewski. Ignacy Grobicki Rotm: Powiatu Grodzień: Stefan Obuchowicz. Stefan Dyakiewicz. Ignacy Staniewski. Tadeusz Augustowski. Mateusz Rychter. Antoni Grynaszewsicz. Michał Witkiewicz. Ian Staniewski. Stefan Bylczyński. Kazimierz Grobicki. Ludwik Tołoczko. Ierzy Dobrylewski.


Powiat Kowiński.

Antoni Zabiełło Łowczy W. W. X. Lit. Marszałek Powiatu Kowiń: Kawaler Orła Białego y S. Michała Francuskiego, orderow. Iozef Xiążę Radziwiłł Ordynat Klecki, Pułkownik Ptu Kowiń: Kawaler orderu S. Huberta. Ludwik Chełchowski Pisarz W. X. Lit. Skarbowy, Stolnik Powiatu Kowiń: Michał Korwin Kossakowski Podstoli y Marszałek Sądow Kapturowych Ptu Kowiń: Szymon Korwin Kossakowski Podczaszy Ptu Kowiń: Stanisław Zawisza Miecznik Ptu Kowiń. Ignacy Zawisza Koiuszy Ptu Kowiń. Antoni Korwin Kossakowski Strażnik y Rotmistrz Ptu Kowiń: Ignacy Zabiełło Kasztelanic Mścisław: Ssta Saski. Iozef Zabiełło Łowczyc Lit: Michał Zabiełło Łowczyc Lit: Marszałek Ptu Kowińsk: Adam Medeksza Podsędkowicz Ptu Kowińs. Iozef Medeksza Podsędkowicz Ptu Kowiń: Ssta Skirstymoński. Antoni Cholęwa Babecki Sędzia Kaptur: y Poseł Ptu Kowińsk. Ian z Wolda Meier Strażnik Ptu Kowińsk: Iozef Staszewski Stolnikiewicz Ptu Upit: Adam Iozef Krupek Kozakowski Reg: Ziem: Powiatu Kowińs. Antoni Dołęga Kozierowski Starosta Broszkowski. Tomasz Michniewicz. Manswet Podolecki Ssta Małławski. Karol Dołęga Kozierowski Ssta Rostkowski. Ignacy Chocianowicz. Ian Dębski. Stefan Pacewicz. Andrzey Tołoczko. Iozef Sławoczyński Cześnik Xięstwa Żmudzki: Ian Kulwiec. Felicyan Kulwiński. Iozef Zabiełło, Generał Maior w W. X. Lit. Szambelan I. K. Mci. Ioachim Iozef z Grzymała Wieszczycki. Paweł Korzeniewski. Ian Wroblewski Skarbnik Ptu Kowień: Benedykt Ostaszewski. Bartłomiey Troianowski. Wiktor Dąbrowski. Franciszek Brodowski. Franciszek Bukowski. Tadeusz Woiszwiło. Dominik Tyszkiewicz. Stanisław Strabecki. Tomasz Nartowt. Antoni Domeyko. Franciszek Wołodkowicz.


Powiat Upitski.

Ierzy Ettanusa Leparski Podstoli Powiatu Upitskiego y Delegat. Iakub z Kozielska Puzyna Oboźny y Delegowany Powiatu Upitskiego. Benedykt Karpp Starosta Płongiański Delegat Powiatu Upitskiego. Karol Karpp Starosta Szymański y Delegowany Powiatu Upit: Kazimierz Karpp Starosta Pokodzki y Delegowany Powiatu Upit: Iozef z Kozielska Puzyna Ssta Michaliski Delegowany z Powiatu Upitsk: Antoni Stanisław Łopaciński Rot. P. Upit: Jozafat Szlagier Pisarzewicz Powiatu Upit: Stanisław Staszkiewicz. Ierzy de Tornauw Kapitan I. K. Mci Ssta Poberstelski. Antoni Iawoysz. Piotr Iawoysz.


Woiewodztwo Sieradzkie.

Kazimierz na Lubrańcu Dąbski Woiewoda Sieradzki, Kłodawski, Pokrzywnicki etc. Starosta, Deputat ad pacta conventa. Ian z Mącznik Mączyński Kasztelan Sieradzki. Edward Garczyński Kasztelan Rospirski. Stanisław z Głogowy Kossowski Starosta Sieradzki R. P. S. Hiacynt Nałęcz z Małachowicz na Rękoraiu, Moszczennicy Małachowski Starosta Piotrkowski y Poseł Wwdztwa Sieradzkiego, Duktor Powiatow Piotrkowskiego y Radomskiego. Michał Radoszewski Starosta y Duktor Powiatu Szadkowskiego. Alexander Mączyński, Chorąży Sieradzki R. P. S. y Poseł Wdztwa tegoż. Szymon na Kościelnych Zarembach Zaremba Sędzia Ziemski Wdztwa Sieradzkiego. Ian z Kobierzycka Kobierzycki Podstoli Sieradzki. Marcin Załuski Generał Maior R. P. S. Stanisław Stawiski Porucznik Powiatu szadkowskiego. Bartłomiey Zielisławski Podczaszy Porucznik Powiatu Szadkowskiego. Iakub z Psar Psarski Stolnik Wieluński Chorąży Powiatu Szadkowskiego. Kazimierz z Tymowy Tymowski Woyski Sieradzki Sędzia Grodzki Piotrkowski, y Kapturowy Woiewodztwa Sieradzkiego, Poseł tegoż Woiewodztwa. Stanisław Kolumna Walewski Stolnik Sieradzki. Antoni Radlicki Woyski Woiewodztwa Sieradzkiego. Sta-