Strona:Volumina legum T. 7.djvu/116

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ski. Ian Szypowski. Iozef Pecherzewski. Iozef Skąpski. Kazimierz Magnuski. Franciszek Magnuski. Felicyan Szypowski. Walenty Łyszczyński. Woyciech Rychłowski. Stefan Skąpski. Franciszek Gumiński. Iozef Szulmirski. Woyciech Mellowski. Iozef Zalewski. Ignacy Wysławski. Ignacy Korzenicki. Maciey Borawski. Antoni Szczepanowski. Mat. Szczepanowski. Iozef Gorski. Stanisław Gliński. Franciszek Pstrokoński. Ian Wierzchlewski. Antoni Wierzchlewski. Ian Stokowski. Mikołay Wężyk. Ian Wężyk. Konstanty Wężyk Subd: Gr: Wieluński. Kazimierz Wężyk. Stan. Tymieniecki. Maciey Oczosalski. Walenty Zdzenicki. Karol Wolski. Ian Wolski. Iakub Taczanowski. Piotr Niniewski. Iakub Walewski. Iędrzey Bydłowski. Kazimierz Krzycki. Wawrzeniec Bydłowski. Karol Koczański. Iozef Koczański. Marcin Koczański. Wawrzeniec Bielski. Stanisław Chodakowski. Woyciech Kobierzycki. Piotr Szaniawski Subdel: Grodz: Piotrk: Franciszek Dłużewski. Woyciech Waliszewski. Stanisław Waliszewski Subdel: Grodz: Piotrk. Bonawentura Saganowski Subdelegat Grodz: Piotrk: Antoni Radzimski Subdel: Grodz: Sieradzki. Stanisław Zaręba Subdel: Grodz: Piotr. Felicyan Wężyk. Iozef Grabiński Sędz: Kaptur: Sieradz: Maxymilian Radomski. Andrzey y Antoni Kobyleccy. Antoni Granbiński. Iozef Wężyk. Ian Dawidowicz. Iozef Bykowski. Iozef Walewski. Bartłomiey Morze. Franciszek Zabicki Franciszek Białobrzeski. Iozef Białobrzeski. Ludwik Ichnatowski. Tomasz Bielski. Antoni Tymowski. Ian Zaręba Komornikiewicz Ziemi Sieradzkiey. Piotr Tymowski. Stefan Krobanowski. Marcin Krobanowski. Franciszek Węgliński. Iozef Rychłowski. Kazimierz Biernacki. Michał Łubieński. Antoni Łubieński.


Ziemia Wieluńska.

Woyciech Męciński Ssta Wieluński y Poseł z teyże Ziemi. Iozef Sławęta Stawski Podczaszy y Poseł Ziemi Wieluń: Ludwik Fundament Karśnicki, Chorąży Ostrzeszowski. Woyciech Wierusz Niemoiewski Cześnik y Poseł Ziemi Wieluń: Mikołay Taczanowski Łowczy Sieradz: Antoni na Olszowy Olszowski Stolnik Piotr P. Z. Wieluń: Antoni na Morzkowie Morzkowski Pisarz Grodz: y Poseł Ziemi Wieluń: Stanisław Męciński Starościc Wieluń: I. P. Kiciński Starosta Kotelnicki. Franciszek z Stadnic Stadnicki Starościc Ostrzeszow: Poseł Ziemi Wieluń: Adam Męciński Starościc Ostrzeszowski. Walenty Męciński Starościc Ostrzeszowski. Ludwik Madaliński Podsędkowicz Ziemi Wieluńskiey y Sędzia Kapturowy. Felicyan z Suchcyc Suchecki Sędz: Kapt: Iozef Drogosław z Skorzewa Skorzewski Sędz: Kapt: Kazimierz z Mirowa y Myszkowic Myszkowski. Augustyn z Mirowa y Myszkowic Myszkowski Stolnikiewicz Ostrzeszowski. Iozef Madaliński Sędzia Kapt: Iozef Walewski Chorążyc Piotr: Stanisław Madaliński. Piotr Chodakowski: Sędz: Kapt: Z. W. Iakub Madaliński P. Z. W. Maxymilian Wielowieyski. Maxymilian Chodakowski. Tomasz Fundament Karśnicki Sęd: Kapt: Z. W. Stanisław Fundament Karśnicki Podkomorzyc Ziemi Wieluńskiey. Stefan Wiewiorowski. Tomasz Wiewiorowski. Kazimierz Wiewiorowski. Iozef Pągowski. Stanisław Szołowski Burgr: Wieluń: Woyciech Myszkowski P. W. K. Gabryel Suchecki. Alexander Konopnicki. Stefan Grzymała z Długołęki Długołęcki. Andrzey Saryusz Kicki.


Woiewodztwo Łęczyckie.

Alexander z Dzierzbic Dzierzbicki Kasztelan Brzeziński, Marszałek Sąd: Kapt: Woiewodztwa Łęczyck: Roch z Głogowy Kossowski Podskarbi Nadworny Koronny. Karol Saryusz de armis Ielito Gomoliński Podkomorzy Wdztwa Łęczyckiego. Maciey Iozef Korczak na Łuszczewie Łuszczewski Starosta Łęczyc: Woyciech na Bardzinie Bardziński Chorąży y Poseł Woiewodztwa Łęczyc: Szymon z Dzierzbic Dzierzbicki Chorąży Łęczycki. Ian Saryusz z Remiszewic Stokowski Chorąży Powiatu Inowłodzkiego, Poseł Wdztwa Łęczyc: Adam Saryusz z Remiszewic Stokowski, Chorąży Powiatu Brzezińskiego, Sędzia Kapt: Wdztwa Łęczyc: Franciszek z Wilkanowa Wilkanowski Sędzia Ziemski Wdztwa Łęczyc: Ian Tomasz z Brochocina Brochocki Stolnik Brzeziński Poseł Woiewodztwa Łęczyc: Antoni z Mącznik Mączyński Stolnik Inowłodzki. Antoni z Dierżbic Dzierzbicki Podczaszy Pow. Inowłodz. Iozef Kuciński Podczaszy Łęczyc: Woyciech Grzymała Ostrowski Podsędek Woiewodztwa Łęczyc: Wincenty Skarżyński Podstoli Wdztwa Łęczyc: Alexander Skarżyński Łowczy Ptu Brzeziń. Michał z Widawy Wężyk Podstoli Inowłodzki, Poseł Łęcz: Tomasz z Głogowy Kossowski Podstoli Ptu Brzeziń: Poseł Woiewodztwa Łęczyc. Wincenty Czarny Zawisza Łowczy y Poseł Wdztwa Łęcz: Stefan Grzymała Ostrowski Inowłodzki Woycki. Iozef z D. Dobrski Skarbnik Ptu Brzeziń: y Poseł Wwdztwa Łęczyc. Ian Dembowski Starosta Będzyński. Paweł Mikorski Podczaszy Ziemi Gostyńskiey Poseł Woiewodztwa Lęczyck: Iozef Iaxa Kwiatkowski Kasztelanic Inowł. Poseł Woiewodztwa Łęczyc: Michał Kolumna Walewski Podkomorzyc Sieradz: Poseł Woiewodztwa Łęczyck: Anastazy na Walewicach Walewski Kasztelanic łęczycki. Franciszek na Pokrzywnicy Pokrzywnicki Starościc Szad: Poseł Woiewodztwa Łęczyc. Ignacy Saryusz Gomoliński Podkomorzyc y Poseł Woiewodztwa Łęczyckiego. Ian Krosnowski Poseł Woiewodztwa Łęczyc: Antoni Ligęza Wolski Cześnik Inowłodzki. Walenty Chobrzyński Podstoli Brzeziński. Mateusz Kolumna Walewski Kasztelanic Rospirski. Tomasz Turski. Franciszek Zaremba Cielezki Starosta Zgierski. Teodor z Dzierzbic Dzierzbicki Starosta Wart: Felicyan z Szamowa Szamowski. Woyciech Kamiński, Burg: Grodz: Łęczyc: Ian Teo: Saryusz z Remiszewic Stokowski Chorążyc Brzeziń. Iozef na Bardzinie Bardziński Chorążyc Łęczyc: Onufry z Wilkanowa Wilkanowski Sędzia Ziem: Łęczyc: Xaw. Swiętosławski. Ioannes in Magna Biesiekiery Biesiekierski Burgrabius C. L. Felicyan z Dzierzbic Dzierzbicki. Woyciech z Brochocina Brochocki. Woyciech Augustyn z Grabia na Swiętosławiu Swiętosławski Burgr. Grod: Łęczyc: Franciszek Mączyński Stolnikiewicz Inowłodzki. Ian Skrzynecki. Ioannes Felicianus in Wyrzyki Wyrzykowski Iudex Palat: Lancic: Iozef Krosnowski Sędzia Kapt: Wdztwa Łęczyckiego. Franciscus in Wyrzyki Wyrzykowski. Ignatius in Wyrzyki Wyrzykowski. Laurentius in Białe Szypowski. Ioannes in Białe Szypowski Iudex Capt: Palat: Lanc: Piotr Sulima Zabokrzecki. Onufry na Wielkim Chrząstowie Dąmbrowski Sędz: Kapt: Stanislaus in Terawa Terawski. Antotonius in Terawa Terawski. Franciszek z Ierzmanowa Ierzmanowski. Antoni Uiazdowski. Chryzostom Uiazdowski. Walenty Uiazdowski Antoni Gutowski. Iozef Grabski Podstolic Łęczycki: Leon Horain. Franciszek Biesiekierski. Ludwik Swiętosławski. Maciey Biesiekierski. Ignacy Skrzynecki. Franciszek Czermiński. Woyciech Zieleniewski. Andrzey Gutowski. Symplicy Czermiński. Iakub Zdzienicki. Iakub Delamor. Piotr Czermiński. Marcin Dembowski. Iakub Dembowski. Cypryan Wągroski. Iozef Oski Adam Kieśniecki. Iozef Dzierzbicki. Swiętosław Suchorski. Marcin Lenczorski. Stanisław Kossowski Podczaszyc Inowłodzki. Roch Kossowski Podczaszyc Inowłodzki. Mikołay z Głogowy Kossowski. Franciszek z Lubiatowa Lubiatowski. Stanisław z Lubiatowa Lubiatowski. Sędzia Kapturowy. W. Ł. Krzysztof Kawęcki. Iozef Sulima Zabokrzecki Cześnikiewicz Zawskrzyński: Władysław Włostowski Łowczyc Łęczycki. Antoni Grabski. Walenty Grabski Miecznikiewicz Inowłodzki. Grzegorz Rożycki. Apollinary Grabski Miecznikiewicz Inowłoc. Ian Rakowiecki Burgrabia Grodz: Łęcz. Balcer von Hevel. Stanisław Krasnodębski Plenipotent Wdztwa Łęczyc: Tomasz Zabokrzecki. Stefan Borucki. Woyciech Dąbkowski. Hippolit Mikorski. Felix Wierzchlewski. Apollinary Polichnowski. Stanisław Ciński. Gaspar Dąbkowski. Maciey Mokrski. Stanisław z Remiszewicz Stokowski. Antoni Sulimierski. Stanisław Chlębowski. Andrzey Saryusz z Gomolina Gomoliński. Kasper Walewski Podkomorzyc Sier: Swiętosław Kossowski. Ian Wyrzykowski. Roch Krosnowski. Mikołay Wężyk. Franciszek z Bro-