Strona:Volumina legum T. 7.djvu/085

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


serwuiąc onę w większym na usługi Rzpltey komplecie, po kilkanaście tysięcy zł. expensuie; więc za zgodą Stanow zkonfederowanych naznaczamy, ażeby Kommissya Skarbowa, praesenti lege ustanowiona, corocznie dwoma ratami, Septembrową y Marcową, iak woysko Lit. swoy żołd odbiera, nieodwłocznie zacząwszy ab anno praesenti na każdą ratę po zł. Pol. dziewięć tysięcy currenti in Regno moneta, praevia Marszałka W. W. X. Lit. quietatione, na tęż chorągiew z importancyi skarbu W. Xtwa Lit. wypłacała porownywaiąc płacę teyże chorągwi ad quantitatem żołdu chorągwi Marszałkowskiey Koronney.

Subsidium Urodzonemu Marszałkowi Konfederacyi Generalney W. X. Lit.

Gorliwość Urodzonego Michała Brzostowskiego Koniuszego y Marszałka Konfederacyi W. X. Lit. niżeli przyzowitą od Rzeczypospolitey odbierze wdzięczność, subveniendo tymczasem kosztom teraźnieyszego Urzędu iego, naznaczamy ze skarbu W. X. L. sto tysięcy zło. Pol. ktore żeby temuż Urodzonemu Marszałkowi Konfederackiemu nieodwłocznie przez W. Podskarbiego W. W. X. Lit. wypłacone, a W. Podskarbiemu circa calculum pro persoluto od Rzpltey przyięte były, mieć chcemy.

Reces względem podniesienia Biskupstwa Wileńskiego na Arcy-Biskupstwo.

Powszechne oboyga Stanow Prowincyi W. X. Lit. żądania, ażeby Biskupstwo Wileńskie na Arcy-Biskupią godność podniesione było, ponieważ teraz do skutku ob rationem Interregni, iako in re ius Maiestaticum spectanti, przywiedzione być nie mogą, do Seymu Koronacyinego odkładamy.

Kommissye do ekonomii Krolewskich w Wielkim X. Litewskim.

Chcąc mieć doskonałą wiadomość o stanie teraźnieyszym ekonomii Krolewskich w W. X. L. naznaczamy za Kommissarzow do ekonomii Grodzieńsk. y Brzesk. z Senatu: WW. Tadeusza Ogińskiego Trockiego, Iozefa Hilzena Inflantskiego Kasztelanow; z Stanu rycerskiego: UU. Antoniego Tyzenhauza Pisarza W. W. X. Lit. Ioachima Chreptowicza Stolnika Nowogrodzkiego, Zenona Wysłoucha Miecznika Brześciań. Michała Morykoniego Pomuskiego, Iozefa Niesiołowskiego Cyryńskiego, Kazimierza Zyberka Rakacińskiego Starostow; do ekonomii Olitskiey, z Senatu: W. Kasztelana Inflantskiego, y z Stanu rycerskiego: UU. Karola Eydziatowicza Ziem. Smoleńskiego, Iana Bychowca Grodzkiego Wołkowyskiego Sędziow, Dominika Alexandrowicza Pisarza Ziemskiego Lidzkiego, Iana Orzeszka Strażnika Pińskiego, Iozefa Prozora Generała Maiora woyska W. X. Lit. Iana Karola Zawiszę Porucznika Petyhorskiego; do ekonomii Kohilowskiey z Senatu: W. Tadeusza Burzyńskiego Kasztelana Smoleńskiego, z Stanu rycerskiego: UU. Ignacego Łopacińskiego Pisarza Skarbowego W. X. Lit. Iana Iozofowicza Chlebickiego Starostę Orszańskiego, Ierzego Leparskiego Podstolego Upitskiego, Tomasza Pruszanowskiego Łowczego Rzeczyckiego, Antoniego Łapę Starodubowskiego, Iana Suchodolskiego Mścisławskiego Horodniczych; ktorzy ziechawszy do wspomnionych ekonomii, na czas między sobą umowiony, absentia nonnullorum non obstante, byle się pięciu znaydowało, za wiadomością skarbu W. X. Lit. one zrewiduią, prowenta y wszelkie dochody zweryfikuią, defekta albo ruina, ieżeli się w ktorych dobrach pokaże, y w czymby reparacya potrzebna była, uznaią, prawa y przywileie iakie ktory possessor w każdey z tych ekonomii ma, obaczą, nic iednak nie approbuiąc ani kassuiąc, ale o wszystkim Rzpltą na przyszłym Seymie Coronationis informować będą, nie czyniąc skarbowi wielkich expens, ani ubogim poddanym ciężkości.

Wykupno ekonomii Szawelskiey.

Zatamowana dotąd exempcya ekonomii Szawelskiey, żeby tandem przyszła do skutku, rekomenduiemy W. Podskarbiemu W. W. X. Lit. aby należącą za tęż ekonomią I. W. Xciu Woiewodzie Wileńskiemu summę w roku teraźnieyszym dnia dwudziestego czwartego Lipca, praevia verificatione pretensyi, wypłacił, a wspomnioną ekonomią na tymże terminie obiąwszy, ad bona mensae Regiae przyłączył, do weryfikowania zaś wspomnionych pretensyi UU. Karola Bitofta Woyskiego Powiatu Upitskiego ..... Wazgirda Cześnika Wdztwa Trockiego, y ..... Giełguda Star. Okniańskiego, non obstante unius absentia, naznaczamy, y forum do rozprawy o nie w Konfederacyi W. X. Lit. determinuiemy. Po obięciu zaś teyże ekonomii, summa czterdzieści tysięcy zł. Pol. ktora do tych czas Krolowi IMci in recompensam zastawu iey z skarbu W. X. L. płacona była, odtąd in usus publicos przez Kommissyą Skarbową obrocona być ma.

Potwierdzenie zamiany gruntow w Starostwie Homelskim z UU. Mickiewiczami zaszłey.

Zamianę gruntow w Starostwie Homelskim, ktorą W. Michał Xżę Czartoryski Kanclerz Wielki W. X. Lit. Ssta Homelski ku wygodzie y pożytkowi tego Sstwa z UU. Mickiewiczami przed lat dwudziestą uczynił, grunt ich dziedziczny Susołowszczyzna nazwany, in contiguitate miasta Homla będący, do Starostwa przyłączywszy, a na to mieysce in aequivalenti grunt, alias obrąb Uroczyszczem Zielona łąka nazwany, onym wydzieliwszy y oddawszy, approbuiemy y utwierdzamy tak, aby wspomniony grunt Susołowszczyzna perpetue do Starostwa Homelskiego należał, a UUr. Mickiewiczowie y ich sukcessorowie, obrąb ten Uroczyszczem Zielona łąka zwany, prawem Ziemskim wiecznemi czasy trzymali, na ktorą to zamianę wszyscy in anno 1744 przywiley ś. p. Krola IMci Augusta Trzeciego in toto zmacniamy y ratyfikuiemy, y do ogranicze-