Strona:Volumina legum T. 7.djvu/082

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


tne expensa obracać zwykli, a Rzplta z pomiarkowania słusznego daleko większy z podatku żydowskiego bez ciężkości onych mieć może emolument; przeto znosząc wspomnioną, in vim pogłownego postanowioną, ut supra, summę, pogłowne generalne od wszystkich żydow y Karaimow tak w miastach, iako y wsiach, karczmach Krolewskich, duchownych, y świeckich ustanawiamy, sposobem w Koronie opisanym y postanowionym, reguluiąc in totodla Prowincyi W. X. L. Konstytucyą Koronną o pogłownym żydowskim napisaną, tak co do sposobu sporządzenia taryffy, iako też obowiązkow panow dobr duchownych y świeckich, y innych wszystkich punktow, oraz przydaiąc ten warunek, ażeby żydzi, arędarze y inni wszyscy po wsiach mieszkaiący, lub komornikami będący, nowey taryffy ułożeniem do parafii y kahałow lub przykahałkow przypisani, chcący wychodzić w inną parafią lub pod inny kahał, nie pierwey przenosić się mogli, aż sufficientem cautionem żydow osiadłych teyże parafii lub kahałowi, do ktorego należeć będą, po sobie dadzą, iż pogłowne wyznaczone do kahału tego, do ktorego są zapisani, niezawodnie wypłacać maią, poki nowey taryffy pogłownego ustanowienie nie nastąpi.
W Xięstwie zaś Inflantskim żydzi ponieważ dawniey swego kahału nie maiąc, do rożnych kahałow y przykahałkow W. X. Lit. przydzielali się, podług własnego swego upodobania, zaczym gdy iuż od lat dziesiątka w mieście Krasławiu dziedzicznym W. Konstantego Platera Woiewody Mścisławskiego iest kahał, y Rabin ustanowiony, y iuż większa część ad praesens żydow w Xięstwie Inflantskim będących do onego należy, zaczym dla regularności podatku pogłownego, znosząc wszystkie dawnieysze onych dyspartymenta, tudzież konsensa panow postronnym Rabinom dawane, y zaszłe między żydami Inflantskiemi, a kahałami lub przykahałkami Lit. quocunque titulo ustawy dotąd będące, wszystkich żydow w całym Xięstwie Inflantskim ad praesens y na potym będących, nemine excepto, do kahału Krasławskiego przyłączamy, ze wszystkiemi szkołkami y parafiami, y tamże przy kahale Krasławskim mieysce starozakonnych ich obrządkow determinuiąc, pod tegoż kahału Krasławskiego zwierzchność onych poddaiemy y przyłączamy. Naznaczamy zatym do każdego Wdztwa y Powiatu Urodzonych Kommissarzow.
Do Wodztwa Wileńskiego Urodzonych........ Czyża Krayczego Wileńskiego........ Szpyrkę Do Powiatu Oszmiańskiego. UU. Iozefa Ważyńskiego Koniuszego, Ignacego Nowickiego Krayczego Oszmiańskich. Do Powiatu Lidzk. UU...... Nowickiego Budowniczego, Franciszka Iankowskiego Rotmistrza Lidzkich. Do Powiatu Wiłkomirskiego. UU. Michała Gąseckiego Stolnikowicza Wiłkomirskiego, Ignacego Iaugela. Do Powiatu Brasławskiego. UU. Antoniego Iarockiego Krayczego y Regenta, Iana Wawrzeckiego Woyskowicza Brasławskich. Do Wdztwa Trockiego. UU. Leona Radoszewskiego Koniuszego Trockiego, Kazimierza Sadowskiego. Do Powiatu Grodzieńskiego. UU........ Rukiewicza Oboźnego, Kazimierza Wolmera Budowniczego Grodzieńskich. Do Powiatu Kowieńskiego. UU. Iozefa Meysztowicza Cześnika Kowieńskiego, Nikodema Borewicza Starostę Potumulskiego. Do Powiatu Upitskiego. UU. Karola Koryznę Romistrza, Iozefa Kuielewicza Regenta Ziemskiego, Upitskich. Do Xięstwa Zmudzkiego. UU. Ierzego Laudańskiego Starostę Guczkompskiego, Narewicza Rotmistrza Powiatu Wilkiskiego. Do Woiewozdtwa Połockiego. UU. Szymona Obrąpalskiego Miecznika Starodubowskiego, Antoniego Hereyka. Do Wdztwa Nowogrodzkiego. UU. Dominika Woyniłowicza Woyskowicza,.... Mierzeiewskiego Podczaszyca, Nowogrodzkich. Do Powiatu Słonimskiego. UU. Kazimierza Przecławskiego Krayczego, Antoniego Czechowicza Oboźnego, Słonimskich. Do Powiatu Wołkowyskiego. UU. Iana Bychowca Sędziego Grodz. Antoniego Tołoczka Pisarza Grodzkiego Wołkowyskich. Do Wdztwa Witebskiego. UU........ Piotra Strażnika Witebskiego,........ Lubaszczyńskiego. Do Powiatu Orszańskiego. UU. Adama Bartoszewicza, Iana Buczyńskiego Rotmistrzow Orszańskich. Do Wodztwa Brześciańskiego. UU. Romualda Leparskiego Podstolego Lidzkiego, Tomasza Zawistowskiego. Do Powiatu Pińskiego. UU. Francisz. Hołowka Horodniczego Pińsk. Franciszka Kurzenieckiego Starostę Swałowickiego Chorążego Petyhorskiego Buławy W. W. X. L. Do Wdztwa Mścisławskiego. UU........ Kurka Chorążego Przedniey Straży, Antoniego Sobańskiego Starostę Kocielnickiego. Do Wdztwa Mińskiego. UU. Mikołaia Swiętorzeckiego Mostowniczego Mińskiego, Piotra Pawlikowskiego Star. Ochelnickiego. Do Powiatu Mozyrskiego. UU. Iana Oskierkę Sędziego Kapturowego Mozyrskiego, Kazimierza Rudzieńskiego Regenta Ziemskiego Mozyrskiego. Do Powiatu Rzeczyckiego. UU. Michała Malinowskiego Stolnika Brasławskiego, Michała Giżyckiego Skarbnika Rzeczyckiego. Do Xięstwa Inflantskiego. UU......... Benisławskiego Miecznika, Iana Karnickiego Cześnikowicza, Inflantskich.
Ktorzy na dzień drugi miesiąca Ianuarii w roku następuiącym tysiącznym siedmsetnym sześćdziesiątym piątym do Kancellaryi Grodzkiey pryncypalney swego Wdztwa y Powiatu, gdzie są specifice wyznaczeni, ziechawszy, y tam przed aktami Grodzkiemi, a gdzieby Grod wakował, przed bliższemi, w przytomności szlachty na ten czas znayduiących się, nayprzod iurament rotą w konstytucyi Koronney opisaną wykonać maią, a potym iuryzdykcyą swoią ufundowawszy, Rewizorom, szlachcie, y żydom regestra, rewizye żydowskich y Karaimowskich głow przez nich podpisane, produkować, produkowane zkorrygować, y każdy kahał osobno z żydowską parafią, co do głow, zasummowawszy, przysięgę nayprzod od katolikow szlachty, po-