Strona:Volumina legum T. 7.djvu/070

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


zyli Targoński. Karol Andruszkiewicz. Bonifacy Łopian. Ierzy Montwitt. Adam Pozniak. Wiktor Szarokowski. Tadeusz Swiderski. Floryan Iankowski. Kazimierz Koiałowicz. Onufry Koiałowicz. Dominik Koiałowicz. Maciey Machcewicz. Fabian Łaniewski. Maciey Tołoczko. Piotr Modeksza. Michał Domeyko. Teodor Abramowicz. Ierzy Mickiewicz. Gedeon Szylling. Kazimierz Iurewicz. Maciey Stasiewicz. Ierzy Tołoczko. Maciey Iwaszkiewicz. Ierzy Budrzewicz. Iozef Łutkiewicz. Tadeusz Dowgiałło. Ian Bogdanowicz. Ierzy Ratyński. Michał Luksaski. Dominik Dowgiałło. Michał Dowgiałło. Iozef Braniewicz. Bazyli Synkowski. Franciszek Leszczyński. Karol Ballikiewicz. Mateusz Wincewicz. Maurycy Szostakowski. Zacharyasz Szyloński. Antoni Szyłakowski. Antoni Bielawski. Ierzy Lubiański. Wiktor Proniewicz. Ian Proniewicz. Ignacy Lenard. Iozef Murawski. Franciszek Murawski. Tomasz Chohłowski. Ian Pietkiewicz. Piotr Pietkiewicz. Michał Strocki. Dominik Stankiewicz. Kazimierz Iwanowski. Maciey Grzybowski. Maciey Wyszyński. Ignacy Gryniewicz. Waleryan Siwkowski. Franciszek Brzeziński. Kazimierz Szadziewicz. Ian Lubkiewicz. Antoni Sungayło. Piotr Kozakowski. Iozef Rukwyza. And. Mordas. Ant. Szamlewicz. Adam Rutowicz. Ant. Raczko. Krzysztof Sungowicz. Iozef Chrzanowski. Star. Rawiat. Antoni Rattowtt. Iozef Piessak. Andrzey Staniewicz Cześ. Wił. Krzysztof Zołkowski. Ierzy Zołkowski. Władysław Leparski. Antoni Maczański. Tadeusz Sawicz. Andrzey Ostaniewicz. Michał Ostaniewicz. Ierzy Widmontt. Szymon Lemieszewski. Franciszek Ostaniewicz. Mikołay Wieczerzewski. Stefan Szaszkiewicz. Kazimierz Kildysz. Tomasz Strzałkowski. Wincenty Zołkowski Cześ. Lidz. Michał Surynt. Tadeusz Downarowicz. Michał Zagołłowicz. Tadeusz Zagołłowicz. Tadeusz Czomołoński. Michał Wirszycki. Bartłomiey Sierowicz. Ian Tołoczko. Ian Gliński. Ian Dowgiałowicz. Dominik Bogdanowicz. Ian Iodkiewicz Michał Bohdziewicz. Franciszek Czaszyn. Michał Trzaczko. Antoni Dziewoczko. Ian Wardowski. Iozef Proniewski. Bartłomiey Harasimowicz. Nokodem Czaszyn. Tomasz Bernatowicz. Adam Maczański. Marcin Zołkowski. Dominik Downarowicz. Dominik Kościeszko. Iozef Zołkowski. Franciszek Surynt. Ian Wołk. Karol Knir. Adam Krukowski. Floryan Bartasewicz. Dominik Andrzeiewski. Mateusz Stachowski. Zygmunt Stawski. Iakub Towtko. Ignacy Dylkiewicz. Antoni Towtko. Andrzey Towtko. Mateusz Dylkiewicz. Kazimierz Snieszko. Antoni Snieszko. Ian Towtko. Michał Baniewicz. Karol Bogusław. Kazimierz Prościewicz. Franciszek Gieduszko. Franciszek Niekraszewicz. Bartłomiey Bystram Rotm. Pow. Upitskiego. Michał Pietrzkiewicz Rotmistrz Pow. Wiłkom. Iozef Pietrzkiewicz Łowczyc Wiłkomir. Wawrzyniec Kruczyński. Podcz. X. Żmudzkiego. Tadeusz Mieński Skarb. Pow. Wiłk. Stanisław Mieński Skarb. Pow. Wiłkom. Ludwik Piotrowski Skarbnik Pow. Upitskiego. Tadeusz Buywid Rotm. Powiatu Upitskiego. Marcin Zaborski Podstolic Wendeński. Ignacy Francuzewicz Porucznikowsicz X. Żmudzk. Iozef Sankowski. Antoni Iurewicz. Adam Gintowtt. Ian Kliński. Tadeusz Piotrowski Skarbnikowicz Pow. Par. Stefan Gineytr. Tomasz Kulcza Porucznik Pow. Wiłkom. Ian Niekrasz. Dawid Piotrowski. Michał Łukański. Michał Leparski. Andrzey Wuiakowski. Piotr Boniszko. Iozef Truszewicz. Krzysztof Dawnarowicz. Mateusz Leparski. Tadeusz Kulesza. Ambroży Korzdniewski. Michał Kulesza Nikodem Swięcicki. Tadeusz Monkiewicz. Tomasz Skrzymowski. Antoni Czarniecki. Ian Kirkiło. Michał Szumiało. Karol Koryzna Rotm. Pow. Upits. Stanisław z Kozielska Puzyna. Augustyn Koryzna S. S. Stanisław Gościewicz. Iozef Surwiłło Porucznik Pow. Eyragolskiego. Tadeusz Okmiański Podczaszy Smo. Iozef Wołodko Chorąży Pow. Upits. Ian Targoński. Maciey Bronikowski Skar. Br. Tadeusz Przesmycki. Michał Ianowski. Iozef Popłoński Stolnikowicz Pow. Upits. Tomasz Praniewski. Iozef Koryzna. Kazimierz Myszkowski Włodkourski. Piotr Mackiewicz Horod. Pow. Upits. Sebastyan Roycewicz. Maciey Twirbuł. Tadeusz Eygird. Tadeusz Fronckiewicz Starosta Rymszyski. Iozef Gregier Łowczy Woiewodztwa Smoleń. Ian Miński. Ierzy Miński. Kazimierz Grochowski. Antoni Baczański Cześ. Pow. Upits. Ian Sabański. Iozef Sabański. Kazimierz Zoromski. Ierzy Tunkiewicz. Iozef Kildysz. Tadeusz Agryppa Podstar. Upits. Podczaszy Wdztwa Witeb. Władysław Dowgwiłowicz Hor. Przem. Tadeusz Kozakiewicz. Tadeusz Zubowicz. Iozef Pietraszewski Woyski Inflatski. Krzysztof Giedroyć. Benedykt Iaroszewicz. Karol Szymkiewicz. Ian Zakiewicz. Antoni Ludkiewicz. Iozef Swiętorzecki. Antoni Kildysz. H. Io. Ciwiński Sta Eyszyński. Michał z Kozielska Puzyna Skar. Pow. Upit. Andrzey Poskoczym. Paweł Boniuszko. Antoni Stankiewicz. Iozef Borowski. Floyan Groński. Antoni Smoleński. Tadeusz Zadeyko. Maciey Dawgiałło. Michał Sokołowski. Władysław Narkiewicz. Iozef Goyrzewski Rot. Pow. Wił. Antoni Zoromski Star. Now. Tadeusz Choynowski Strażnik Inflant. Tadeusz z Dobura Makowski. Tadeusz Mingayło. Mateusz Medestowicz. Iakub Paszkiewicz Porucznik. Dominik Paszkiewicz. Tadeusz Tumulewicz. Ian Paszkiewicz. Bartłomiey Ciemnołoński Star. Nisław. Kolleta. Henryk Sulter Kapitan I. K. Mci. Kazimierz Gottard. Woyciech Kuczwalski. Iozef Tuszkiewicz. Antoni Michniewicz. Piotr Dyakiewicz. Ierzy Zakrzewski. Mateusz Wąsowicz. Bogusław Zarzecki. Maciey Mackiewicz. Ian Platkowski. Ierzy Knarski. Tomasz Koryzna Ror. Pow. Osz. Kazimierz Sualski Skar. Pow. Orszań. Ian Chyrosi. Ludwik Gerladz. Mateusz Stryga. Rafał Łopata. Kazimierz Hryniewicz. Ian Leparski. Ludwik Leparski. Ferdynand Lamzdoff. Antoni Paszkowski. Rafał Gulbinowicz. Ambroży Kozłowski. Dyonizy Dowiałł. Antoni Konstantynowicz. Stanisław Czerkacki. Stefan Wyszomirski. Stanisław Odachowski Ciwun Małych Dyrwian X. Żmudz. Star. Botocki Powucz. Pet. Ierzy Siemiaszko Ciwun Uzw. y Pułkownik Powerski Powiatu Xięstwa Żmudz. Star. Telszaw. Antoni Giełgud Ciwun Twer. y Pułkow. Wielon. Powiaty X. Żmudz. Ian Odachowski Ciwun Birzyniański X. Żm. Star. Łopuy. Ignacy Karp Woyski X. Zmudz. Starosta Polepski y Rotm. Pow. Orsz. Antoni Białłozor Rotm. Pow. Rosien. X. Żmudz. Ierzy Iwanowicz P. W. S. X. G. P. S. Ko. Tadeusz Białłozor Star. Koryński y Reweld. Ierzy Lawdański Star. Guczomyiski. Alexander Siemaszko Star. Fudra. Chorąży X. Żmudz. Ierzy Zaleski Rotm. Powiatu Szawdow. X. Żmudz. Star. Szwętowski. Kalisty Puzyna Star. Upitski. Iozef Sylwestrowicz Straż. Woiewodz. Smolen. Michał Zaleski Star. Gubr. Iozef Sywiło Podcz. Pow. Eyra. Iozef Zaleski. Iozef Sylwestrowicz Chorąży Ziemi Chcę. Antoni Zaleski. Kazimierz Iancewicz. Bogusław z Woroncy Czyż Chorąży I. K. Mci. Fanciszek Iastrzembski. Marcin Darguż. Ian Gudowicz. Franciszek Darguż. Onufry Suretta. Ierzy Ianczewicz Star. Gierszot. Tadeusz Iastrzembski. Mateusz Hurczyn. Hieronim Dowiałł. Dominik Dowiałł. Tomasz Łosiński. Marcin Pikturna. Ludwik Siedlicki. Iozef Siemiaszko. Bartłomiey Iakubowski. Ian Iuszkiewicz. Stanisław Antoni z Korabia Skulski. Maciey Zaczkowski. Antoni Karwowski. Ierzy Wambutt. Antoni Witowski. Michał Tarabski. Marcin Fłodrzyński. Tadeusz Witkowski. Tadeusz Rymand Mickiewicz. Michał Rypeyko. Iozef Iazdowski. Andrzey Stefanowicz. Tadeusz Zaleski. Tomasz Rynkiewicz. Wincenty Woydyło. Woyciech Andrzeiowski. Ian Iurkowski. Iozef Wierciński. Samuel Ognowski. Michał Godelewski. Kazimierz Sackiewicz. Tadeusz Zaręba. Marcin Iosewicz. Franciszek Ordyniec. Franciszek Downarowicz. Karol Eydziatowicz Sędzia Ziem. Woiew. Smolen. Iozef Łukaszewicz. Antoni Łukaszewicz. Maciey Iocz. Kazimierz Łukaszewicz. Benedykt Łukaszewicz. Kazimierz Sinkiewicz. Tomasz Noniewicz. Ian Łukaszewicz. Ian Szołkiewicz. Iakub Iauszyc. Andrzey Rembecki. Karol Rukowski. Piotr Klepacki. Ignacy Dowgiałło. Ludwik Leszczyński. Iozef Straczkowski. Franciszek Iankowski. Iakub Pawłowski. Iozef Fiedorowicz. Antoni Wodzbun. Roman Fiedorowicz. Ludwik Szartocki Kom. Star. Rostocki Pow. Słonimsk. Sędzia Grodzki Pow. Słonim. Antoni Leon Czechowicz Oboźny Pow. Słonim. Andrzey Suchodolski Miecznik Powiatu Słonim. Ludwik Antoni Broński Koniuszy Pow. Słonim. Kazimierz Ian Glawbicz Prze-